Fakultet primijenjene matematike i informatike

Metodika nastave matematike 1

MP002 (2+1+1) - 6 ECTS bodova

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj predmeta. Cilj kolegija Metodika nastave matematike I jest upoznati studente s korektnim definiranjem matematičkih pojmova, načinima definiranja, dokazivanjem i argumentiranjem u nastavi matematike. Također ovom kolegiju bit će usustavljeni osnovnoškolski i srednjoškolski koncepti iz geometrije.

Potrebna predznanja. Preddiplomski studij matematičkog ili računarskog smjera.

Sadržaj predmeta.

  • Cilj nastave matematike. Nacionalni kurikulum. Nastavni planovi i programi.
  • Izgradnja matematičkih pojmovaMatematički jezik (izgradnja, upotreba i simboli). Matematički pojam. Konstrukcija primjera i protuprimjera. Interpretacija i primjena definicija u matematičkim konceptima.
  • Dokazivanje i argumentiranjeTeorem i dokaz. Formuliranje, dokazivanje i primjena teorema u nastavi matematike. Dokazi bez riječi.
  • Metodika nastave geometrije. Izgradanja euklidske geometrije u osnovnoj i srednjoj školi. Trigonometrijski omjeri. Obrada tema iz osnovnoškolskog i srednjoškolskog gradiva uz demonstraciju različitih metoda.

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVANJA

doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić

 Po dogovoru
VJEŽBE doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić Po dogovoru
SEMINARI doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić  

 

Osnovna literatura:

  1. Z. Kurnik, Znanstveni okviri nastave matematike, Element, 2009.

  1. M.PavlekovićMetodika nastave matematike s informatikom I, Element, Zagreb, 2001. 

  1. M.PavlekovićMetodika nastave matematike s informatikom II, Element, Zagreb, 1999. 

Dopunska literatura:

  1. Stručno-metodički časopisi

  1. Udžbenici za osnovnu i srednju školu 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI


 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 13h online
VJEŽBE Petak 9hh online
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Izvođenje nastave i vrednovanje znanja. Predavanja, vježbe i seminari su obvezni. Od studenta se očekuje redovito pohađanje nastave (obvezna je nazočnost na barem 85% i predavanja i vježbi i seminara). Ostale obaveze studenata uključuju:aktivno sudjelovanje na predavanjima, vježbama i seminarima, pisanje i prezentiranje seminarskih radova. Samostalno izrađeni seminar javno se izlaže i ocjenjuje. Kvalitetni seminarski radovi izlažu se na Stručnom kolokviju. Nakon odslušanih predavanja polaže se ispit, koji se sastoji od usmenog dijela. 

 U akademskoj godini 2020./2021. nastava je NA DALJINU

 

 

NASTAVNI MATERIJAL

Materijale  iz ranijih godina možete vidjeti kada se logirate:

 

 

OBAVIJEST

  • U petak 11.12. u 9h imat ćemo prvi kolokviji iz Metodike nastave matematike 1.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment