Fakultet primijenjene matematike i informatike

Osnove umjetne inteligencije

I007 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cOsnove umjetne inteligencije izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike i pete godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente upoznati s teorijom te primjenom tehnika umjetne inteligencije, te kroz primjere omogućiti studentima ovladavanje osnovnim principima dizajniranja i ocjenjivanja inteligentnih sustava.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Darija Marković Vrijeme konzultacija
ASISTENT izv.prof.dr.sc. Darija Marković Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. S. J. Russell, P.Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall; 3rd edition, New Jersey,2010.
 

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE

 1. G. F. Luger, Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving. Addison-Wesley, 2005.
 2. T. M. Mitchell, Machine Learning.McGraw-Hill, New York, 1997.
 3. C. Bishop, Neural Networks and Machine Learning, Springer Verlag, Berlin, 1998.
 4. D. Graupe, Principles of Artificial Neural Networks (2nd edition), Advanced Series in Circuits and Systems - Vol. 6, World Scientific, Singapore 2007.
 5. D. W. Patterson, Introduction to Artificial Intelligence and Expert Systems, Prentice Hall, London, 1990.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Osnove umjetne inteligencije realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 9:00 - 10:30 MS Teams
VJEŽBE Srijeda, 11:00 - 12:30 MS Teams

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

KOLOKVIJI

Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita ili kolokvija, formira konačna ocjena.

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 • NASTAVNI MATERIJALI

 

Uvod. Inteligentni agenti. Radna okolina. prezentacija
Inteligentni agenti. prezentacija
Pretraživanje prostora stanja. Slijepo pretraživanje. prezentacija
Formuliranje problema pretraživanja - vježbe. prezentacija
Formuliranje problema pretraživanja - vježbe. prezentacija
Formuliranje problema pretraživanja - vježbe. prezentacija
Pretraživanje prostora stanja. Slijepo pretraživanje. Usmjereno pretraživanje. prezentacija
Slijepo i usmjereno pretraživanje - vježbe. prezentacija
Slijepo i usmjereno pretraživanje - vježbe. prezentacija
Pretraživanje sa suprotstavljanjem. prezentacija
Pretraživanje sa suprotstavljanjem - vježbe. prezentacija
Problem zadovoljavanja ograničenja. prezentacija
Problem zadovoljavanja ograničenja - vježbe. prezentacija
Klasično planiranje. prezentacija
Planiranje uz nepouzdanost. prezentacija
Planiranje uz nepouzdanost - vježbe. prezentacija
Učenje s podrškom. prezentacija
Učenje s podrškom - vježbe. prezentacija
Vjerojatnosno zaključivanje. Bayesovo pravilo. prezentacija
Bayesove mreže: D-separacija, zaključivanje i uzorkovanje. prezentacija
Vjerojatnosno zaključivanje - vježbe. prezentacija
Strojno učenje: naivan Bayesov klasifikator i perceptron. prezentacija

OBAVIJESTI

 • Upis ocjena održat će se 3. rujna 2020. u 11 sati u D4.
 • Upis ocjena održat će se 3. srpnja 2020. u 11 sati u kabinetu predmetnog nastavnika.
 • Upis ocjena održat će se 19. lipnja 2020. u 9 sati u D8.
 • Rezultati nakon drugog kolokvija mogu se vidjeti na sljedećoj poveznici, a ukupni rezultati zajedno s teblicom ocjena na poveznici. Uvid se može dogovoriti slanjem zahtjeva na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Studenti koji nisu zadovoljni s postignutom ocjenom mogu pisati seminar te na taj način ostvariti dodatne bodove. Studenti koji nisu postigli minimalno 40 bodova, kolegij će polagati na klasični način.
 • U dogovoru sa studentima, termin drugog kolokvija pomaknut je na 5. lipnja u 10 sati. Prije održavanja kolokvija imat ćemo probni sastanak, a točan termin sastanka bit će objavljen početkom sljedećeg tjedna.
 • Obavijest o načinu vrednovanja znanja i polaganja ispita u novonastalim okolnostima: ispit će se sastojati od domaćih zadaća i dva kolokvija. Domaće zadaće nosit će 40%, a kolokviji 60% ukupnih bodova. Domaće zadaće zadavat će se redovito u okviru prezentacija s predavanja i vježbi te ih studenti do navedenog datuma trebaju dostaviti na email adresu kolegija Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u pdf formatu. Neki od načina kako kreirati PDF dokument detaljno su opisani na stranici kolegija Integralni račun te ih studenti tamo mogu proučiti. Prvi kolokviji organizirat će se ONLINE 16. travnja s početkom u 10 sati, a konkretne upute bit će postavljene naknadno. U tjednu u kojem se piše kolokvij neće se obrađivati novo gradivo. Drugi kolokvij pisat će se 4. lipnja i ukoliko do tada ne bude uspostavljena kontaktna nastava i on će biti proveden ONLINE. Studenti koji ne žele polagati kolegij na ovaj način pristupit će klasičnom pismenom ispitu kada to bude moguće.
 • Rezultati nakon prvog kolokvija mogu se vidjeti na sljedećoj poveznici. Uvid se može dogovoriti slanjem zahtjeva na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 • Pismeni ispit održan 3. rujna položila je studentica s JMBAG-om 1311025122 s ocjenom dobar (3). Upis ocjena održat će se u srijedu 4. rujna u 9 sati.
 • Upis ocjena održat će se u petak 28. lipnja u 13 sati.
 • Rezultati nakon popravnog kolokvija s prijedlogom ocjena mogu se vidjeti na sljedećoj poveznici. Upis ocjena održat će se 17. lipnja u 11 sati.
 • Rezultati nakon drugog kolokvija s prijedlogom ocjena mogu se vidjeti na sljedećoj poveznici. Uvid u kolokvije održat će se 11. lipnja u 12 sati. Isprike zbog kašnjenja s objavom rezultata.
 • Rezultati prvog kolokvija mogu se vidjeti na sljedećoj poveznici. Uvid u kolokvije održat će se 13. svibnja nakon predavanja.
 • Zbog stručno-metodičke prakse studenata 5. godine nastavničkog smjera, 6. i 7. svibnja 2019. neće biti održana nastava. Termin nadoknada bit će naknadno dogovoren.
 • Prvi kolokvij održat će se u utorak 30. travnja 2019. s početkom u 12 satu u P1.

 

  

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment