Matematički aspekti izbornih sustava

M024 (1+0+1) - 3 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

 

Izborni predmet Matematički aspekti izbornih sustava izvodi se u ljetnom semestru pete godine integriranog sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike, te druge godine diplomskog studija matematike - smjer: matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente upoznati s nekim osnovnim matematičkim aspektima izbornih sustava, kao što su vrednovanje i oblikovanje izbornih sustava, modeli izbornih sustava, temeljne metode raspodjele, osnovna svojstva razmjernih i većinskih izbornih sustava, i slično. 

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Tomislav Marošević Srijedom od 10:00-11:30h i po dogovoru.

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. P.G.Cortona et al.: Evaluation and Optimization of Electoral Systems, SIAM, Philadelphia, 1999.
 2. J.K. Hodge and R.E. Klima: The mathematics of voting and elections : a hands-on approach, AMS, Providence, 2005.
 3. A.D.Taylor: Mathematics and Politics – Strategy, Voting, Power and Proof, Springer-Verlag, New York, 1995.
 4. Autorizirani nastavni materijali s predavanja.

 

Kolegij se izvodi kao izborni predmet u ljetnom semestru ak.god. 2017./2018.

Izvedbeni program izbornog kolegija Matematički aspekti izbornih sustava realizira se fondom od 30 sati (tjedno 1 sat predavanja i 1 sat seminari). Na predavanjima se predstavljaju osnovni pojmovi, značajke i matematički aspekti kod izbornih sustava. Drugi dio nastave koristi se za iznošenje studentskih seminarskih radova u vezi problematike izbornih sustava. Pohađanje predavanja i seminara je obvezno.
 TERMINPREDAVAONICA
NASTAVA  utorak, 8:00-10:00            D11

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a uspješno izrađen seminarski rad utječe na konačnu ocjenu.

PISMENI ISPIT

 

Pismeni ispit obuhvaća gradivo s predavanja.

Ispitna pitanja:    pdf

Primjeri ispitnih rokova:     mais_30_I_2014_pdf

USMENI ISPIT

Na osnovi uspješno izrađenog seminarskog rada i uspješno riješenog pismenog ispita, studenti mogu biti oslobođeni od obveze polaganja usmenog dijela ispita.  

NASTAVNI MATERIJALI

          

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

          Napomena: Nastavni materijali su u obliku radne inačice, nisu potpuno dotjerani.

Opis predavanjaMaterijali

O metodama raspodjele mjesta u razmjernim izbornim sustavima 

Općenito o izbornim sustavima 1

O izbornim sustavima 2

O izbornim sustavima 3

O izbornim sustavima 4

O izbornim sustavima 5

O izbornim sustavima 6

O izbornim sustavima 7

O izbornim sustavima 8

       pdf

       pdf1

       pdf2

       pdf3

       pdf4

       pdf5

       pdf6

       pdf7

       pdf8

 • NASTAVNI MATERIJALI SA SEMINARA
Naslov seminaraOpisMaterijali
     
 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

 

 • SEMINARI    Prijedlog tema za seminarske radove     doc

 

Naslov seminaraRok predaje seminara
   
... ...

 

 

OBAVIJESTI

 • Izborni kolegij Matematički aspekti izbornih sustava izvodi se u ljetnom semestru ak.god. 2017./2018.
 • Ispit iz Matematičkih aspekata izbornih sustava će se održati 27. lipnja 2018. u 9:00 sati u predavaonici D-9  i        11. srpnja 2017. u 9:00 sati u predavaonici D-9.   

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment