Odjel za matematiku

Računarski praktikum

I018 (1+1+1) - 3 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Naučiti studente rješavati složene lokalne i mrežne programske zadaće u ekipnom radu. Ovaj praktikum povezuje znanja iz svih dosadašnjih računalnih kolegija. Kroz predavanja obrađuju se pojmovi povezanosti matematičkih alata s WEB okolišem. Na vježbama studenti u ekipnom radu programiraju dva zadana projekta (case study) i objavljuju ih na WEB-u. Projekti mogu biti metodičke cjeline iz matematike ili fizike, a služit će u edukaciji srednjoškolaca ili studenata.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Zoran Tomljanović vidjeti OVDJE
     
     

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. J. Higham, N.J. Higham, MATLAB Guide, SIAM, Philadelphia, 2000.
 2. R.E. Maeder, Programming in Mathematica, 3/E, Addison-Wesley, Boston, 1995.
 3. S. Wolfram, The MATHEMATICA (R) Book, Version 4, Cambridge Univ., Cambridge, 1999.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  petak, 8:00-9:00  RP-2
VJEŽBE  petak, 9:00-11:00  RP-2
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se može položiti putem 3 kolokvija i projektnog zadatka pri cemu treba zadovoljiti bodovne pragove

 • Prvi kolokvij (Mathematica) vrijedi 100 bodova.
 • Drugi kolokvij (Matlab) vrijedi 100 bodova.
 • Treći kolokvij (Matlab) vrijedi 100 bodova.
 • Projektni zadatak vrijedi 100 bodova.

Bodovni prag po svakom kolokviju i na projektnom zadatku iznosi 35 bodova.

Studenti, koji imaju barem 45% od ukupnih bodova, su položili ispit.
Studentima, koji nisu zadovoljili kriterije za polaganje ispita, ali imaju barem 40% od ukupnog broja bodova ili im nedostaje tocno jedan bodovni prag, u ljetnim ispitnim rokovima u okviru usmenog ispita mogu popraviti naslabiji dio i tim popravnim ispitom im se omogućuje polaganje ispita

 

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili pismeni ispit preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA za nastavu na daljinu
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
1. predavanje   Mathematica 1. dio   pred1
2. predavanje   Mathematica 2. dio   pred2
3. predavanje    Mathematica 3. dio   pred3
4. predavanje   Matlab uvodni dio    uvod
5. predavanje   Matlab 1. dio   pred1
6. predavanje   Matlab 2. dio   pred2
7. predavanje   Matlab 3. dio   pred3
8. predavanje   Matlab 4. dio   pred4
9. predavanje    Matlab 5. dio   pred5
10. predavanje   Matlab 6. dio   pred6
11. predavanje   Matlab 7. dio   guide
12. predavanje  Izrada projektnog zadatka  
13. predavanje  Izrada projektnog zadatka  
14. predavanje  Izrada projektnog zadatka  
15. predavanje  Izrada projektnog zadatka  

 

 • PRIMJERI KOLOKVIJA

     2017./2018. prvi kolokvij, drugi kolokvij, treći kolokvij     

     2012./2013.  prvi kolokvijdrugi kolokvij

  

 

 OBAVIJESTI

 • Obavijesti mogu vidjeti samo registrirani korisnici

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment