Učenička matematička natjecanja

M056 (1+0+1) - 3 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj je studente/ice putem odabranih tema osposobiti za samostalan i projektni rad: istraživanje, pronalaženje i pretraživanje literature (na svim dostupnim medijima – tiskanim i elektroničkim, posebno na internetu), pripremu seminarskog rada u pisanom obliku (uz pomoć računala) i usmeno izlaganje (prezentaciju) obrađene teme. Konkretno, studenti(ce) će se upoznati s temama iz elementarne matematike namijenjenima prvenstveno radu s matematički nadarenim učenicima/cama u osnovnoj i srednjim školama – za matematičke grupe i pripreme za matematička natjecanja. Teme su izabrane tako da omogućuju osposobljavanje studenata/ica, budućih nastavnika/ica matematike, za afirmaciju individualizacije i problemnosti kao temeljnih načela nastave matematike na svim obrazovnim razinama.

 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Ivan Matić  
ASISTENT dr.sc. Ljiljana Primorac Gajčić Utorkom u 12h
     

 

OSNOVNA LITERATURA

Pregled osnovne literature možete pogledati ovdje.


 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Petak, 11-12h  D-11
SEMINARI Srijeda, 12-13h  D-9

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Pohađanje predavanja i seminara je obavezno. Studenti trebaju održati seminar u kojem obrađuju određenu temu iz matematike, pri čemu odabiru primjere i zadatke namijenjene odgovarajućem uzrastu učenika osnovne ili srednje škole. Studenti dobivaju konačnu ocjenu na temelju usmenog ispita, urađenog pismenog seminarskog rada i njegovog usmenog predstavljanja na seminarskim vježbama.

NASTAVNI MATERIJALI

 

 

OBAVIJESTI

  • Esej će se pisati 27.09. u 9 sati u predavaonici broj 9.
  • Rezultati ispita 28.06.2019.: 1311025393 - vrlo dobar (4). Ocjena se može upisati 03.07., 11.07 ili 12.07.
  • Esej će se pisati u petak, 28.06., u 10 sati (u uredu broj 12).
  • Rezultati ispita 11.06.2019. Upis ocjena će se održati u utorak 18.06. u 10 sati. Za upis ocjene ispit treba biti prijavljen.
  • Studenti do 20.3.2019. trebaju izabrati temu seminara, te do 3.4.2019. definirati termin izlaganja seminara. Izabranu temu, odnosno datum izlaganja, studenti trebaju javiti asistentici putem maila.
  • Uvodni seminar će  se održati u srijedu, 6.3.2019. u 13h u dvorani 9.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment