Ispis

 

Vektorski prostori

M099 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

U kolegiju se daje općenitiji pogled na pojmove i rezultate s kojima su se studenti susretali u kolegijima iz linearne algebre u prve dvije godine studija. Kroz apstraktniji pristup želi se dublje i jasnije proniknuti u materiju koja je osnova za razumijevanje mnogih modernih matematičkih disciplina.


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc.Ivan Matić  Četvrtkom u 12 sati.
ASISTENT dr.sc. Darija Brajković Zorić Nakon vježbi ili po dogovoru.
     

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. H. Kraljević: Vektorski prostori, skripta
  2. S. Kurepa: Konačnodimenzionalni vektorski prostori

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Vektorski prostori realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA četvrtkom, 13-15h  D-2
VJEŽBE petkom, 8-10h  D-3


Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod y1jbtjk.

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Predavanja i vježbe su obavezni. Studenti tijekom provođenja nastave pišu dva kolokvija pomoću kojih se kontinuirano provjerava rad i znanje studenata. Na svakom kolokviju moguće je dobiti maksimalno 100 bodova, a za prolaz je potrebno dobiti barem 20 bodova na svakom kolokviju i barem 80 bodova ukupno.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili pismeni ispit preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

NASTAVNI MATERIJALI

    NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

    NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI:

  PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA (Stari program)

 

  •  16.06.2014. (pdf)
  •  30.06.2014. (pdf)
  •  02.02.2015. (pdf)
  •  16.02.2015. (pdf)
  •  9.02.2017. (pdf)
     

 

PRIMJERI KOLOKVIJA

2019./2020.

 PRIMJERI KOLOKVIJA (Stari program)

2018./2019.

2016./2017.

2015./2016.

2014./2015.

2013./2014.

 2012./2013.

2011./2012.

 

OBAVIJESTI