Odjel za matematiku

Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike


I. godina

Voditelj godišta: doc.dr.sc. Mihaela Ribičić-Penava

Obavezni predmeti:

šifra: M004
naziv: Diferencijalni račun
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 3+3+0 ~ 7
nastavnik: izv.prof.dr.sc. K. Sabo
asistent: dr.sc. I. Soldo
šifra: M012
naziv: Integralni račun
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS 2+3+0 ~ 7
nastavnik: prof.dr.sc. Š.Ungar
asistent: dr.sc. I. Soldo
šifra: M010
naziv: Geometrija ravnine i prostora
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+3+0 ~ 7
nastavnik: doc.dr.sc. T. Marošević
asistent: D. Brajković
šifra: M018
naziv: Linearna algebra I
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+3+0 ~ 7
nastavnik: doc.dr.sc. D. Marković
asistent: dr.sc. Lj. Jukić Matić, M. Miloloža Pandur
šifra: M006
naziv: Elementarna matematika I
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. M. Ribičić Penava
asistent: dr.sc. I. Kuzmanović
šifra: M007
naziv: Elementarna matematika II
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. M. Ribičić Penava
asistent: dr.sc. I. Kuzmanović
šifra: I021
naziv: Uvod u računarstvo
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: izv.prof.dr.sc. D. Matijević
asistent: S. Jelić, mr.sc. P. Taler
šifra: I010
naziv: Uvod u programiranje
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: izv.prof.dr.sc. D. Matijević
asistent:  dr.sc. D. Ševerdija, mr.sc. P. Taler
šifra: Z002
naziv: Strani jezik u struci I
izvođenje zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS 0+0+2 ~ 3, 0+0+2 ~ 3
nastavnik I. Ferčec
asistent  
šifra: Z006
naziv: Tjelesna i zdravstvena kultura
izvođenje: zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 0+2+0 ~ 1, 0+2+0 ~ 1
nastavnik: J. Cvenić
asistent:  
ukupno kolegija: 10, satnica ~ ECTS: 23~30 (zima), 22~30 (ljeto)
Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Diferencijalni račun, Geometrija ravnine i prostora, Elementarna matematika I i Uvod u računarstvo.

II. godina

Voditelj godišta: doc.dr.sc. Krešimir Burazin

Obavezni predmeti:

šifra: M009
naziv: Funkcije više varijabli
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 3+2+0 ~ 7
nastavnik: doc.dr.sc. K. Burazin
asistent: I. Vuksanović, J. Jankov
šifra: M015
naziv: Kompleksna analiza
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. K. Burazin
asistent: dr.sc. S. Miodragović, I. Vuksanović
šifra: M019
naziv: Linearna algebra II
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. D. Marković
asistent:  M. Miloloža Pandur
šifra: M049
naziv: Uvod u teoriju brojeva
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. M. Jukić Bokun
asistent: dr.sc. I. Soldo
šifra: M005
naziv: Elementarna geometrija
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: izv.prof.dr.sc. Z. Kolar-Begović
asistent: Lj. Primorac Gajčić
šifra: M062
naziv: Primjene diferencijalnog i integralnog računa I
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+2+0 ~ 4
nastavnik: doc.dr.sc. K. Burazin
asistent: dr.sc. I. Kuzmanović, J. Jankov
šifra: I027
naziv: Matematički alati
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+2+0 ~ 4
nastavnik: prof.dr.sc. N. Truhar, dr.sc. I. Vazler
asistent:  
šifra: I011
naziv: Uvod u strukture podataka i algoritme
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: doc.dr.sc. A. Baumgartner
asistent:  dr.sc. D. Ševerdija
šifra: M014
naziv: Kombinatorna i diskretna matematika
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS 2+2+0 ~ 5
nastavnik izv.prof.dr.sc. A. Klobučar
asistent  doc.dr.sc. S. Majstorović
šifra: F001
naziv: Elementarna fizika I
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 4
nastavnik: izv.prof.dr.sc. B. Vuković
asistent:  I. Ivković
šifra: Z003
naziv: Strani jezik u struci II
izvođenje: zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 0+0+2 ~ 3, 0+0+2 ~ 3
nastavnik: I. Ferčec
asistent:  
šifra: Z006
naziv: Tjelesna i zdravstvena kultura
izvođenje: zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 0+2+0 ~ 1, 0+2+0 ~ 1
nastavnik: J. Cvenić
asistent:  
ukupno kolegija: 12, satnica ~ ECTS: 25~32 (zima), 22~28 (ljeto)

Uvjeti za upis u III: godinu: položeni svi ispiti s I. godine studija i barem 45 ECTS bodova s II. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Funkcije više varijabli, Linearna algebra II i Elementarna geometrija.


III. godina

Voditelj godišta: prof.dr.sc. Dragan Jukić

Obavezni predmeti:

šifra: M043
naziv: Realna analiza
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 4+2+0 ~ 7
nastavnik: prof.dr.sc. D. Jukić
asistent:  J. Jankov
šifra: M001
naziv: Algebra
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. I. Matić
asistent: M. Miloloža Pandur, D. Brajković
šifra: M066
naziv: Vektorski prostori
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: doc.dr.sc. I. Matić
asistent: dr.sc. S. Miodragović
šifra: M050
naziv: Uvod u vjerojatnost i statistiku
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: doc.dr.sc. D. Jankov Maširević
asistent: I. Papić, D. Grahovac
šifra: F002
naziv: Elementarna fizika II
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 4
nastavnik: izv.prof.dr.sc. B. Vuković
asistent: I. Ivković
šifra: M067
naziv: Numerička matematika
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: prof.dr.sc. R. Scitovski
asistent: I. Papić
šifra: M022
naziv: Uvod u teoriju skupova i matematičku logiku
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: prof.dr.sc. Š. Ungar
asistent: dr.sc. S. Miodragović
šifra: I001
naziv: Osnove baza podataka
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 1+1+1 ~ 4
nastavnik: izv.prof.dr.sc. D. Matijević, dr.sc. I. Vazler
asistent: M. Đumić
šifra: I017
naziv: Uvod u računalne mreže i usluge
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS 1+1+0 ~ 3
nastavnik izv.prof.dr.sc. D. Matijević
asistent  dr.sc. D. Ševerdija, mr.sc. P. Taler
šifra: M035
naziv: Obične diferencijalne jednadžbe
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: doc.dr.sc. K. Burazin
asistent:  I. Vuksanović
šifra: M063
naziv: Primjene diferencijalnog i integralnog računa II
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+2+0 ~ 4
nastavnik: izv.prof.dr.sc. K. Sabo
asistent:  doc.dr.sc. S. Majstorović, J. Jankov
šifra: M002
naziv: Analitička geometrija
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+1+0 ~ 4
nastavnik: izv.prof.dr.sc. Z. Kolar-Begović
asistent:  M. Đumić
ukupno kolegija: 12, satnica ~ ECTS: 23~28 (zima), 22~29 (ljeto)

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.

Izborni predmeti:

šifra: M064
naziv: Nejednakosti
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 1+1+0 ~ 3
nastavnik: doc.dr.sc. M. Ribičić Penava
asistent:  
šifra:  I020
naziv: Uredsko poslovanje
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS 0+1+1 ~ 3
nastavnik: doc.dr.sc. D. Jankov Maširević
asistent:  
šifra:  M065
naziv: Konveksni skupovi
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS 1+0+1 ~ 3
nastavnik: prof.dr.sc. D. Jukić
asistent:  
šifra:  
naziv: Sveučilišni izborni kolegij
izvođenje  
satnica ~ ECTS  
nastavnik:  
asistent:  

Uvjeti za upis u IV. godinu: položeni svi ispiti s II. godine studija i barem 45 ECTS bodova s III. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Uvod u vjerojatnost i statistiku i Osnove baza podataka.

IV. godina

Voditelj godišta: izv.prof.dr.sc. Kristian Sabo

Obavezni predmeti:

šifra: M035
naziv: Obične diferencijalne jednadžbe
izvođenje: zimski  semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. K. Burazin
asistent: I. Vuksanović
šifra: M029
naziv: Metodika nastave matematike I
izvođenje zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS 2+1+1 ~ 6, 2+1+1 ~ 6
nastavnik: izv.prof.dr.sc. Z. Kolar-Begović, dr. Lj. Jukić Matić
asistent:  
šifra: I019
naziv: Složenost algoritama
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 4
nastavnik: izv.prof.dr.sc. D. Matijević
asistent: dr.sc. D. Ševerdija
šifra: I026
naziv: WEB programiranje i primjene
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+1+1 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. N. Šuvak, dr.sc. I. Vazler
asistent: mr.sc. P. Taler
šifra: P003
naziv: Psihologija odgoja i obrazovanja
izvođenje: zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS: 2+0+1 ~ 4, 2+0+1 ~ 4
nastavnik:  doc.dr.sc. D. Šincek
asistent: M. Kristek
šifra: P001
naziv: Didaktika
izvođenje: zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+0+1 ~ 2, 1+0+1 ~ 2
nastavnik:  izv.prof.dr.sc. V. Buljubašić Kuzmanović
asistent:  
šifra: P002
naziv: Opća pedagogija
izvođenje: zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+0+1 ~ 2, 1+0+1 ~ 2
nastavnik:  prof.dr.sc. Z. Miliša
asistent:  
ukupno kolegija: 7, satnica ~ ECTS: 23~30 (zima), 11~14 (ljeto)

Izborni predmeti: razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti:

šifra: M052
naziv: Vjerojatnost
izvođenje: zimski  semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. N. Šuvak
asistent:  
šifra: M036
naziv: Uvod u teoriju mjere*
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS 2+2+0 ~ 6
nastavnik: prof.dr.sc. D. Jukić
asistent:  doc.dr.sc. D. Jankov Maširević
šifra: M053
naziv: Konveksne funkcije
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+1+0 ~ 4
nastavnik: doc.dr.sc. M. Ribičić Penava
asistent:  
šifra: I024
naziv: Znanstveno računalstvo
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: prof.dr.sc. N. Truhar
asistent:  

 

šifra: M031
naziv: Metrički prostori
izvođenje: ljetni  semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0~ 6
nastavnik: prof.dr.sc. Š. Ungar
asistent:  
šifra: M020
naziv: Linearno programiranje
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+1+1 ~ 4
nastavnik: izv.prof.dr.sc. K. Sabo
asistent:  dr.sc. I. Kuzmanović
šifra: M058
naziv: Uvod u teoriju integracije*
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 4
nastavnik: prof.dr.sc. D. Jukić
asistent:  doc.dr.sc. D. Jankov Maširević
šifra: M059
naziv: Grupiranje podataka i primjene
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+1+1 ~ 4
nastavnik: izv.prof.dr.sc. K. Sabo
asistent:  dr.sc. I. Soldo

*Predmet Uvod u teoriju integracije mogu upisati samo studenti koji su upisali predmet Uvod u teoriju mjere.

Uvjeti za upis u V. godinu: položeni svi ispiti s III. godine studija i barem 45 ECTS bodova s IV. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Obične diferencijalne jednadžbe, Metodika nastave matematike I i Složenost algoritama.

V. godina

Voditelj godišta: izv.prof.dr.sc. Zdenka Kolar-Begović

Obavezni predmeti:

šifra: M030
naziv: Metodika nastave matematike II
izvođenje: zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+2+1 ~ 6, 1+2+1 ~ 5
nastavnik: izv.prof.dr.sc. Z. Kolar-Begović
asistent: doc.dr.sc. M. Jukić Bokun,dr.sc. Lj. Jukić Matić, Lj. Primorac Gajčić
šifra: I005
naziv: Metodika nastave informatike
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS 2+2+0 ~ 5
nastavnik: doc.dr.sc. Z. Tomljanović
asistent:  Lj. Primorac Gajčić
šifra: M027
naziv: Matematički praktikum
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+0+2 ~ 6
nastavnik: prof.dr.sc. R. Scitovski
asistent: D. Grahovac
šifra: M040
naziv: Povijest matematike
izvođenje zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+0+0 ~ 3, 2+0+0 ~ 3
nastavnik: doc.dr.sc. T. marošević
asistent:  
šifra: I007
naziv: Osnove umjetne inteligencije
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. D. Marković
asistent: S. Jelić
šifra: Z001
naziv: Diplomski seminar
izvođenje: zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 0+0+2 ~ 4, 0+0+2 ~ 4
nastavnik: doc.dr.sc. I. Matić
asistent:  
ukupno kolegija: 6, satnica ~ ECTS: 16~24 (zima), 12~18 (ljeto)

Izborni predmeti: razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

šifra: M025
naziv: Matematički modeli
izvođenje: zimski  semestar
satnica ~ ECTS: 1+0+1 ~ 3
nastavnik: prof.dr.sc. D. Jukić
asistent:  
šifra: M037
naziv: Operacijska istraživanja
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS 1+1+0 ~ 3
nastavnik: izv.prof.dr.sc. D. Matijević
asistent: S. Jelić
šifra: M024
naziv: Matematički aspekti izbornih sustava
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+0+1 ~ 3
nastavnik: doc.dr.sc. T. Marošević
asistent:  

 

šifra: I018
naziv: Računarski praktikum
izvođenje: ljetni  semestar
satnica ~ ECTS: 2+0+2 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. Z. Tomljanović
asistent: dr.sc. S. Miodragović
šifra: M028
naziv: Metode optimizacije
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+1+1 ~ 6
nastavnik: prof.dr.sc. N. Truhar
asistent: dr.sc. S. Miodragović
šifra: M056
naziv: Učenička matematička natjecanja
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+0+1 ~ 3
nastavnik: doc.dr.sc. I. Matić, dr.sc. Lj. Jukić Matić
asistent:  

Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku.

ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u predmet Diplomski seminar.