Ispis
 

Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike


 

IV. godina

Voditelj godišta: doc. dr. sc. Ljerka Jukić Matić

Obavezni predmeti:

šifra:M011
naziv:Grafovi
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
asistent:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
šifra:M029
naziv:Metodika nastave matematike I
izvođenje:zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 6, 2+1+1 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Ljerka Jukić Matić
asistent:doc. dr. sc. Ljerka Jukić Matić
šifra:M031
naziv:Metrički prostori
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Krešimir Burazin
asistent:dr. sc. Ivana Crnjac
šifra:P009
naziv:Pedagogija I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+1 ~ 3
nastavnik:doc. dr. sc. Maja Brust Nemet
asistent:doc. dr. sc. Maja Brust Nemet
šifra:P005
naziv:Psihologija odgoja i obrazovanja I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Danijela Šincek
asistent:dr. sc. Marija Milić
šifra:I026
naziv:WEB Programiranje i primjene
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+2+0 ~ 4
nastavnik:doc. dr. sc. Suzana Miodragović
asistent:
šifra:P007
naziv:Didaktitka I
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+1 ~ 3
nastavnik:doc. dr. sc. Rahaela Varga
asistent: Ružica Tokić
šifra:P010
naziv:Pedagogija II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+1 ~ 3
nastavnik:doc. dr. sc. Maja Brust Nemet
asistent:doc. dr. sc. Maja Brust Nemet
šifra:P006
naziv:Psihologija odgoja i obrazovanja II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Danijela Šincek
asistent:dr. sc. Marija Milić
šifra:M068
naziv:Statistički praktikum
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+2+1 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Danijel Grahovac
asistent:doc. dr. sc. Danijel Grahovac, dr. sc. Ivan Papić
ukupno kolegija: 10, satnica ~ ECTS: 21 ~ 27 (zima), 17 ~ 21 (ljeto)


Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.

Izborni predmeti:

šifra:M008
naziv:Financijska i aktuarska matematika
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun
asistent:doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun
šifra:I019
naziv:Složenost algoritama
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
asistent:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
šifra:M036
naziv:Uvod u teoriju mjere
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Dragan Jukić
asistent:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
šifra:I024
naziv:Znanstveno računalstvo
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
asistent:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
šifra:M059
naziv:Grupiranje podataka i primjene
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Rudolf Scitovski
asistent:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
šifra:M053
naziv:Konveksne funkcije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
asistent:izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
šifra:M020
naziv:Linearno programiranje
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
asistent:doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
šifra:M048
naziv:Teorija odlučivanja
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
asistent:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
šifra:M058
naziv:Uvod u teoriju integracije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Dragan Jukić
asistent:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević

Uvjeti za upis u V. godinu: položeni svi ispiti s III. godine studija i barem 45 ECTS bodova s IV. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Metodika nastave matematike I i Statistički praktikum. Predmet Uvod u teoriju integracije mogu upisati samo studenti koji su upisali predmet Uvod u teoriju mjere.


V. godina

Voditelj godišta: doc. dr. sc. Ljerka Jukić Matić

Obavezni predmeti:

šifra:P008
naziv:Didaktika II
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+1 ~ 3
nastavnik:doc. dr. sc. Rahaela Varga
asistent: Ružica Tokić
šifra:Z001
naziv:Diplomski seminar
izvođenje:zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 3, 0+0+2 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Matić
asistent:
šifra:M017
naziv:Konstruktivna geometrija
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+0 ~ 4
nastavnik:prof. dr. sc. Zdenka Kolar - Begović
asistent:dr. sc. Ljiljana Primorac Gajčić
šifra:M027
naziv:Matematički praktikum
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+2 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Rudolf Scitovski
asistent:dr. sc. Matea Ugrica
šifra:I005
naziv:Metodika nastave informatike
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+0 ~ 4
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
asistent:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
šifra:M030
naziv:Metodika nastave matematike II
izvođenje:zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+2+1 ~ 5, 1+2+1 ~ 5
nastavnik:doc. dr. sc. Ljerka Jukić Matić
asistent:dr. sc. Ljiljana Primorac Gajčić, doc. dr. sc. Ljerka Jukić Matić, doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun
šifra:M040
naziv:Povijest matematike
izvođenje:zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+0 ~ 3, 2+0+0 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
asistent:
šifra:I007
naziv:Osnove umjetne inteligencije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Darija Marković
asistent:izv. prof. dr. sc. Darija Marković
ukupno kolegija: 8, satnica ~ ECTS: 21 ~ 28 (zima), 12 ~ 17 (ljeto)


Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti:

šifra:I004
naziv:Kriptografija i sigurnost sustava
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Ivan Soldo
asistent:doc. dr. sc. Ivan Soldo
šifra:M025
naziv:Matematički modeli
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 3
nastavnik:prof. dr. sc. Dragan Jukić
asistent:prof. dr. sc. Dragan Jukić
šifra:M037
naziv:Operacijska istraživanja
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
asistent:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
šifra:M024
naziv:Matematički aspekti izbornih sustava
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
asistent:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
šifra:M028
naziv:Metode optimizacije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
asistent:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
šifra:I018
naziv:Računarski praktikum
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
asistent:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
šifra:M056
naziv:Učenička matematička natjecanja
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Matić
asistent:dr. sc. Ljiljana Primorac Gajčić

Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku.

ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u predmet Diplomski seminar.