Odjel za matematiku

Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

Studijski program

Akademski naziv: magistar / magistra edukacije matematike i informatike

III. godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M067Numerička matematika 2+2+0 ~ 5
M022Uvod u teoriju skupova i matematičku logiku 2+2+0 ~ 5
M050Uvod u vjerojatnost i statistiku 2+2+0 ~ 5
M066Vektorski prostori2+2+0 ~ 5 
F002Elementarna fizika II2+2+0 ~ 4 
I001Osnove baza podataka1+1+1 ~ 4 
M063Primjene diferencijalnog i integralnog računa II 1+2+0 ~ 4
I017Uvod u računalne mreže i usluge1+1+0 ~ 3 
Ukupno 13 ~ 1615 ~ 19

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
M065Konveksni skupovi1+0+1 ~ 3
M064Nejednakosti1+1+0 ~ 3
I020Uredsko poslovanje0+1+1 ~ 3
Z005Utjecaj grada na regiju Slavonije i obratno1+0+1 ~ 3
 Sveučilišni izborni

Uvjeti za upis u IV. godinu: položeni svi ispiti s II. godine studija i barem 45 ECTS bodova s III. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Uvod u vjerojatnost i statistiku i Osnove baza podataka.


IV. godina

Obavezni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M029Metodika nastave matematike I2+1+1 ~ 62+1+1 ~ 6
M031Metrički prostori2+2+0 ~ 6 
M068Statistički praktikum 1+2+1 ~ 6
M011Grafovi2+2+0 ~ 5 
I026WEB Programiranje i primjene1+2+0 ~ 4 
P007Didaktitka I 1+1+1 ~ 3
P009Pedagogija I1+1+1 ~ 3 
P010Pedagogija II 1+1+1 ~ 3
P005Psihologija odgoja i obrazovanja I1+1+1 ~ 3 
P006Psihologija odgoja i obrazovanja II 1+1+1 ~ 3
Ukupno 21 ~ 2717 ~ 21

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
M008Financijska i aktuarska matematika2+2+0 ~ 5
M059Grupiranje podataka i primjene2+1+1 ~ 5
M016Konkretna matematika2+2+0 ~ 5
M020Linearno programiranje2+2+0 ~ 5
I019Složenost algoritama2+2+0 ~ 5
M058Uvod u teoriju integracije2+2+0 ~ 5
M036Uvod u teoriju mjere2+2+0 ~ 5
I024Znanstveno računalstvo2+2+0 ~ 5
M053Konveksne funkcije1+1+0 ~ 4
M069Neeuklidska geometrija2+1+0 ~ 4
M048Teorija odlučivanja1+0+1 ~ 4

Uvjeti za upis u V. godinu: položeni svi ispiti s III. godine studija i barem 45 ECTS bodova s IV. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Metodika nastave matematike I i Statistički praktikum.


V. godina

Obavezni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M027Matematički praktikum2+0+2 ~ 6 
I007Osnove umjetne inteligencije 2+2+0 ~ 6
M030Metodika nastave matematike II1+2+1 ~ 51+2+1 ~ 5
M017Konstruktivna geometrija2+1+0 ~ 4 
I005Metodika nastave informatike2+1+0 ~ 4 
P008Didaktika II1+1+1 ~ 3 
Z001Diplomski seminar0+0+2 ~ 30+0+2 ~ 3
M040Povijest matematike2+0+0 ~ 32+0+0 ~ 3
Ukupno 21 ~ 2812 ~ 17

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
I004Kriptografija i sigurnost sustava2+2+0 ~ 6
M028Metode optimizacije2+1+1 ~ 6
M057Teorija pouzdanosti2+1+1 ~ 6
M070Uvod u algebarsku topologiju2+0+2 ~ 6
M024Matematički aspekti izbornih sustava1+0+1 ~ 3
M025Matematički modeli1+0+1 ~ 3
M037Operacijska istraživanja1+0+1 ~ 3
M071Projektivna geometrija2+1+0 ~ 3
I018Računarski praktikum1+1+1 ~ 3
M056Učenička matematička natjecanja1+0+1 ~ 3

Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku. ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u predmet Diplomski seminar.