Odjel za matematiku

 

Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

Studijski program

Akademski naziv: magistar/magistra edukacije matematike i informatike

I godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
  ZimaLjeto
M004 Diferencijalni račun 3+3+0 ~ 7  
M012 Integralni račun   2+3+0 ~ 7
M010 Geometrija ravnine i prostora 2+3+0 ~ 7  
M018 Linearna algebra I   2+3+0 ~ 7
M006 Elementarna matematika I 2+2+0 ~ 6  
M007 Elementarna matematika II   2+2+0 ~ 6
I021 Uvod u računarstvo 2+2+0 ~ 6  
I010 Uvod u programiranje   2+2+0 ~ 6
Z002 Strani jezik u struci I (engl/njem) 0+0+2 ~ 3 0+0+2 ~ 3
Z006 Tjelesna i zdravstvena kultura 0+2+0 ~ 1 0+2+0 ~ 1
Ukupno 23 ~ 3022 ~ 30

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Diferencijalni račun, Geometrija ravnine i prostora, Elementarna matematika I i Uvod u računarstvo.


II. godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
  ZimaLjeto
M009 Funkcije više varijabli 3+2+0 ~ 7  
M015 Kompleksna analiza   2+2+0 ~ 6
M019 Linearna algebra II 2+2+0 ~ 6  
M049 Uvod u teoriju brojeva   2+2+0 ~ 6
M005 Elementarna geometrija 2+2+0 ~ 5  
M062 Primjene diferencijalnog i integralnog računa I   1+2+0 ~ 4
I027 Matematički alati   1+2+0 ~ 4
I011 Uvod u strukture podataka i algoritme 2+2+0 ~ 5  
M014 Kombinatorna i diskretna matematika 2+2+0 ~ 5  
F001 Elementarna fizika I    2+2+0 ~ 4
Z003 Strani jezik u struci II (engl/njem) 0+0+2 ~ 3 0+0+2 ~ 3
Z006 Tjelesna i zdravstvena kultura 0+2+0 ~ 1 0+2+0 ~ 1
Ukupno 25 ~ 3222 ~ 28

Uvjeti za upis u III. godinu: položeni svi ispiti s I. godine studija i barem 45 ECTS bodova s II. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Funkcije više varijabli, Linearna algebra II i Elementarna geometrija.


III. godina

Obavezni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
  ZimaLjeto
M043 Realna analiza   4+2+0 ~ 7
M001 Algebra   2+2+0 ~ 6
M066 Vektorski prostori 2+2+0 ~ 5  
M050 Uvod u vjerojatnost i statistiku 2+2+0 ~ 5  
F002 Elementarna fizika II 2+2+0 ~ 4  
M067 Numerička matematika   2+2+0 ~ 5
M022 Uvod u teoriju skupova i matematičku logiku   2+2+0 ~ 5
I001 Osnove baza podataka 1+1+1 ~ 4  
I017 Uvod u računalne mreže i usluge 1+1+0 ~ 3  
M035 Obične diferencijalne jednadžbe 2+2+0 ~ 5  
M063 Primjene diferencijalnog i integralnog računa II   1+2+0 ~ 4
M002 Analitička geometrija   2+1+0 ~ 4
Ukupno 21 ~ 2624 ~ 31

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.

Izborni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
Z005 Utjecaj grada na regiju Slavonije i obrnuto 1+0+1 ~ 3
M065 Konveksni skupovi 1+0+1 ~ 3
M064 Nejednakosti 1+1+0 ~ 3
I020 Uredsko poslovanje 0+1+1 ~ 3
  Sveučilišni izborni  

Uvjeti za upis u IV. godinu: položeni svi ispiti s II. godine studija i barem 45 ECTS bodova s III. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Uvod u vjerojatnost i statistiku i Osnove baza podataka.


IV. godina

Obavezni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
  ZimaLjeto
M011 Grafovi 2+2+0 ~ 5  
M068 Statistički praktikum 1+2+1 ~ 6  
M031 Metrički prostori   2+2+0 ~ 6
M029 Metodika nastave matematike I 2+1+1 ~ 6 2+1+1 ~ 6
I026 Web programiranje i primjene   1+2+0 ~ 4
P005 Psihologija odgoja i obrazovanja I 1+1+1 ~ 3  
P006 Psihologija odgoja i obrazovanja II   1+1+1~ 3
P007 Didaktika I   1+1+1 ~3
P009 Pedagogija I 1+1+1 ~ 3  
P010 Pedagogija II    1+1+1 ~ 3
Ukupno 18 ~ 2320 ~ 25

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.

Izborni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
M036 Uvod u teoriju mjere 2+2+0 ~ 5
M058 Uvod u teoriju integracije 2+2+0 ~ 5
M052 Vjerojatnost 2+2+0 ~ 6
M053 Konveksne funkcije 1+1+0 ~ 4
M020 Linearno programiranje 2+2+0 ~ 5
M059 Grupiranje podataka i primjene 2+1+1 ~ 5
M048 Teorija odlučivanja 1+0+1 ~ 4
M008 Financijska i aktuarska matematika 2+2+0 ~ 5
M069 Neeuklidska geometrija 2+1+0 ~ 4
I019 Složenost algoritama 2+2+0 ~ 5
I024 Znanstveno računalstvo 2+2+0 ~ 5
M016 Konkretna matematika 2+2+0 ~ 5

Uvjeti za upis u V. godinu: položeni svi ispiti s III. godine studija i barem 45 ECTS bodova s IV. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Metodika nastave matematike I i Statistički praktikum.


V. godina

Obavezni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
  ZimaLjeto
M030 Metodika nastave matematike II 1+2+1 ~ 5 1+2+1 ~ 5
I005 Metodika nastave informatike 2+1+0 ~ 4  
M027 Matematički praktikum 2+0+2 ~ 6  
M017 Konstruktivna geometrija 2+1+0 ~ 4  
M040 Povijest matematike 2+0+0 ~ 3 2+0+0 ~ 3
I007 Osnove umjetne inteligencije   2+2+0 ~ 6
P008 Didaktika II 1+1+1~ 3  
Z001 Diplomski seminar 0+0+2 ~ 3 0+0+2 ~ 3
Ukupno 21 ~ 2812 ~ 17

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
M025 Matematički modeli 1+0+1 ~ 3
M070 Uvod u algebarsku topologiju 2+0+2 ~ 6
M071 Projektivna geometrija 2+1+0 ~ 3
I004 Kriptografija i sigurnost sustava 2+2+0 ~ 6
M037 Operacijska istraživanja 1+0+1 ~ 3
M024 Matematički aspekti izbornih sustava 1+0+1 ~ 3
M056 Učenička matematička natjecanja 1+0+1 ~ 3
I018 Računarski praktikum 1+1+1 ~ 3
M028 Metode optimizacije 2+1+1 ~ 6
M057 Teorija pouzdanosti 2+1+1 ~ 6

Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku. ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u predmet Diplomski seminar.