Složenost algoritama

I019 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

IntroSloženost algoritama izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer matematika i računarstvo, i četvrte godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente upoznati s naprednijim algoritamskim konceptima te randomiziranim algoritmima i unaprijediti vještine programiranja (C++, Python) na složenim strukturama podataka i algoritmima.  Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević srijedom od 10-12h
ASISTENT doc.dr.sc. Domagoj Ševerdija srijedom od 16-18h

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algoritms, 2Ed, MIT Press, 2001.
 2. V. V. Vazirani, Approximation Algorithms. Springer, 2003.

 3. M. T. Goodrich, R. Tamassia, D. Mount, Data structures and Algorithms in C++, John Wiley and Sons, 

  2011.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA ponedjeljak, 12-14h D-22
VJEŽBE  četvrtak, 14-16h D-11

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju bodova ostvarenih na kolokvijima, na kojima studenti mogu ostvariti ocjene dovoljan (2), dobar (3), te domaćim zadaćama na kojima mogu ostvariti ocjenu vrlo-dobar (4), odličan (5).  Potrebno je skupiti barem 40% od ukupnog broja bodova s kolokvija da prolaz neovisno o bodovima iz zadaća. Kategorije ocjena možete pogledati u sljedećoj tablici. Bodovi iz zadaća nose najviše 50 bodova.

  kolokvij zadaće
  dovoljan (2)  dobar (3)   vrlo-dobar (4)  odličan (5)
 bodovi  40-70  71-100  101-130 131-150

Domaće zadaće bit će dostupne studentima na tjednoj bazi, odnosno iza svakih vježbi biti će objavljena nova zadaća koju studenti mogu rješavati do sljedećeg predavanja Na sljedećim vježbama studenti će imati priliku izložiti svoja rješenja. Svi oni studenti koji predaju zadaće, a ne pojave se na vježbama neće im se priznavati bodovi iz zadaće.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

Nastavni materijali

 Nastavni materijali su dostupni registriranim korisnicima i korisnicima MERLIN sustava. 


OBAVIJESTI 

 • [10.12.2018.] Nastava se ovaj tjedan neće održati. O nadoknadi ćete biti naknadno obaviješteni. 
 • [01.12.2018.] Prva nadoknada bit će u ponedjeljak (03.12.) od 9h do 11h. 
 • [28.11.2018.] Nastava 29.11. se odgađa. O nadoknadi ćete biti naknadno obaviješteni. 
 • [06.11.2018.] Nastava 8.11. se odgađa. Nadoknada će biti u ponedjeljak 19.11. od 9h do 11h (D-7). 
 • [9.10.2018.] Termin vježbi s četvrtka iznimno ovaj tjedan prebacuju se u ponedjeljak 13h, D-7.
 • [1.10.2018] Sve obavijesti za kolegij bit će objavljeno ovdje.
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment