Složenost algoritama

I019 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

IntroSloženost algoritama izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer matematika i računarstvo, i četvrte godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente upoznati s naprednijim algoritamskim konceptima te randomiziranim algoritmima i unaprijediti vještine programiranja (C++, Java) na složenim strukturama podataka i algoritmima.  Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 Kolegij je u potpunosti podržan kao eKolegij na: [MERLIN sustav]. Potrebno je koristiti svoje AAI/ISVU korisničke podatke.


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević srijedom od 10-12h
ASISTENT dr.sc. Domagoj Ševerdija srijedom od 16-18h

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algoritms, 2Ed, MIT Press, 2001.
  2. K. Melhorn, Efficient data structures and algorithms, 3Ed , Springer, 2003.
  3. M. T. Goodrich, R. Tamassia, D. Mount, Data structures and Algorithms in C++, John Wiley and Sons, 

    2011.
  4. V. V. Vazirani, Approximation Algorithms. Springer, 2003.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA srijeda, 10-12h P37
VJEŽBE  četvrtak, 14-16h D11

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju bodova ostvarenih na kolokvijima, na kojima studenti mogu ostvariti ocjene dovoljan (2), dobar (3), te domaćim zadaćama na kojima mogu ostvariti ocjenu vrlo-dobar (4), odličan (5).  Potrebno je skupiti barem 40% od ukupnog broja bodova s kolokvija da prolaz neovisno o bodovima iz zadaća. Kategorije ocjena možete pogledati u sljedećoj tablici. Bodovi iz zadaća će se skalirati s obzirom na broj zadaća da nose najviše 50 bodova.

  kolokvij zadaće
  dovoljan (2)  dobar (3)   vrlo-dobar (4)  odličan (5)
 bodovi  40-70  71-100  101-130 131-150

Domaće zadaće bit će dostupne studentima na tjednoj bazi, odnosno iza svakih vježbi biti će objavljena nova zadaća koju studenti mogu rješavati do sljedećeg predavanja Na sljedećim vježbama studenti će imati priliku izložiti svoja rješenja. Svi oni studenti koji predaju zadaće, a ne pojave se na vježbama neće im se priznavati bodovi iz zadaće.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

Nastavni materijali

 Nastavni materijali su dostupni registriranim korisnicima MERLIN sustava. 


OBAVIJESTI

  • [29.6.2017] Pismeni rok 30.6.2017. će iznimno bit će prebačen u 11h u ponedjeljak (3.7.2017.)
  • [07.11.2016.] Nastava se ovaj tjedan iznimno prebacuje sa srijede (10h-12h) na četvrtak (10h-12h). O predavaonici ćete biti naknadno obaviješteni. 
  • [02.11.2016.] Poštovani studenti, danas na predavanju sam vam najavio da ću sutra (četvrtak) održati nastavu u terminu vježbi (umjesto dr. Ševerdije) od 14-16h. Na žalost, upravo mi je iskočio neodgodiv sastanak koji se preklapa sa tim terminom. Iz tog razloga vježbe zakazane za četvrtak se ipak neće održati. O nadoknadi termina ćete se dogovoriti sa dr. Ševerdijom. S poštovanjem, Domagoj Matijević. 
  • [13.10.2016.] Prve vježbe iz kolegija je 13.10.2016. u 14:00h u D-11.