Znanstveno računalstvo

I024 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Naučiti studente kako koristiti računala u znanosti s primjenama u numeričkoj analizi (linearne i nelinearne jednadžbe, integracija, interpolacija, simulacije i optimizacije). Na vježbama će studenti naučiti programiratisekvencijalneiparalelneprograme u Octave-i ili Matlab-u i analizirati algoritme s dobrim numeričkim svojstvima.

 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Ninoslav Truhar  
ASISTENT   prof.dr.sc. Ninoslav Truhar  
     

 

OSNOVNA LITERATURA

1. Dianne P. O'Leary, Scientific Computing with Case Studies, SIAM Press , 2009

2. T. F. Comena, C. van Loan, Handbook for Matrix Computations, SIAM, Press, 1988.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Znanstvenog računalstva realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA I VJEŽBE Srijeda, 8-12h D9
     
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Predavanja i vježbe su obvezne. Kroz predavanja obrađuju se pojmovi aritmetike s konačnom točnosti, rješavanje sustava linearne algebre, aproksimacije PDE. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje student pišu tijekom semestra, za mjenjuju pismeni dio ispita. Studenti mogu utjecati na ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće zadaće.

 

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili taj dio ispita preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 

 

 

  • DOMAĆE ZADAĆE

 

 

OBAVIJESTI

        

       

 

Termin 1. kolokvija: 17.11.2017. u 13 sati, u RP1.

 Rezultati 1. kolokvija se nalaze ovdje.

Koloviji se mogu pogledati u utorak  21.11.2017 od 11 do 12 sati u kabinetu prof. Truhara.

 

Rezultati 2. kolokvija se nalaze ovdje.

Koloviji se mogu pogledati u ponedjeljak 15. 1.2018 od 10 sati u kabinetu prof. Truhara

Rezultati, popravnog kolokvija:

Ena Pribisalić; Konačna ocjena: 5
Jasna Okopni; Konačna ocjena: 3
Josipa Klobučar; Konačna ocjena: 1
Martina Crnobrnja; Konačna ocjena: 3
Mia Budetić; Konačna ocjena:1
Nikolina Stupnjak; Konačna ocjena:3
Sanja Pešoda; Konačna ocjena:3

Koloviji se mogu pogledati u utorak 23. 1.2018 od 11.30 sati u kabinetu prof. Truhara

 

Termini ispita (pismeni i usmeni): 

8. 2. 2018  u 9:00 u PR-17  

22. 2. 2018 u 9:00 u PR-17