Diplomski seminar

OSNOVNE INFORMACIJE

 U sklopu ovog kolegija studenti održavaju prezentacije svojih diplomskih radova prije Diplomskog ispita. Jedan od glavnih ciljeva ovog predmeta je da studenti ovladaju prezentacijskim vještinama, koje su danas nužne u poslovnom svijetu. Predviđeno vrijeme za pojedino izlaganje je do 40 minuta. 

Svi studenti završne godine studija su obavezni prisustvovati Diplomskom seminaru.


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Ivan Matić  prema dogovoru
     
     

 

 

OBAVIJESTI

11.07.2019. (D-3)

9:30

Student: Ivan Miličić

Tema: Strujni krugovi u računalu

Mentor: D. Matijević

Komentor: L.Borozan

9:55

Student: Mia Ćurić

Tema: Sebi-slični procesi

Mentor: D. Grahovac 

10:20

Student: Eva Kalčić

Tema: Miquelov teorem

Mentor: Z. Kolar-Begović

Komentor: Lj. Primorac Gajčić

 

Dodatni termini Diplomskog seminara: 28.06., 11.07., 06.09., 24.09. 

Izlaganja na dodatnim terminima Diplomskog seminara mogu održati isključivo studenti koji su položili sve ispite i čiji diplomski radovi su u potpunosti dovršeni te namjeravaju pristupiti diplomskom ispitu u prvom mogućem terminu nakon održavanja izlaganja na Diplomskom seminaru. 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment