Operacijska istraživanja

M037 (1+0+1) - 3 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

 

Kolegij Operacijska istraživanja je izborni kolegij koji se izvodi u zimskom semestru pete godine Sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike i drugoj godini Sveučilišnog diplomskog studija matematike na smjerovima: Financijska matematika i statistika i Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim metodama operacijskih istraživanja, s naglaskom na transportne probleme i probleme mrežnog protoka te njihovim primjenama. Naglasak će biti na uočavanju problema, modeliranju i interpretiranju rezultata.

 

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (PDF).


 NASTAVNIK
VODITELJ KOLEGIJA

doc.dr.sc. Tomislav Marošević

   (ak.god. 2017./2018.

 

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. D. Bertsimas and J. N. Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific, Belmont, Massachusetts, 1997

DODATNA LITERATURA

  1. L. Neralić, Uvod u matematičko programiranje 1, Element, Zagreb, 2003.
  2. G. Sierksma, Linear and Integer Programming, Marcel Dekker, Inc., 1999.
  3. A. Schrijver, Theory of Linear and Integer Programming, John Wiley & Sons, Inc., NY, SAD, 1999.
  4. R. Bronson, G. Naadimuth, Operation Research, Schaum's, McGraw Hill, New York, 1997
  5. C. H. Papadimitriou, H. Christos, Combinatorial Optimization, Prentice-Hall, N. J., 1982. 6. G. L. Nemhauser, A. Laurence, Wolsey, Integer and Combinatorial Optimization, John Wiley & Sons, Inc., 1999

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Operacijska istraživanja realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 1 sat predavanja i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i seminara je obvezno.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA ponedjeljkom, 11:00 - 13:00 h D-11

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

SEMINARI

Studenti tijekom semestra pripremaju seminarskin rad u trajanju od 30 minuta. Seminarske radove studenti mogu raditi u grupama čija veličina ovisi o izboru teme.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za sve studente koji predmet nisu položili putem seminara. U pismeni ispit ulaze teme iz unaprijed odabranih seminarskih radova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti o ocjeni iz seminara ili pismenog ispita te domaćih zadaća i ispunjavanju obaveza tijekom nastave, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 Nastavni materijali sastoje se od bilješki s predavanja i seminara. 

 

TEME SEMINARA  ak.god. 2017./2018. 

Seminari nose maksimalno 70, domaća zadaća 15 te zadaci s nastave 15 bodova. Pri tome su kriteriji za ocjene sljedeći:

  • 50-64 bodova dovoljan(2)
  • 65-79 bodova dobar(3)
  • 80-89 bodova vrlo dobar(4)
  • 90-100 bodova odličan(5)

 

OBAVIJESTI

[8.XII.2017.]  11. prosinca 2017. održat će se nastava. T.M.

[1.2.2016.] Ispit predviđen za 15.2. održat će se 17.2.u 9h u P23. Mole se studenti koji žele prisustvovati navedenom ispitu da prijavu naprave za 15.2. i da se dodatno prijave na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

[23.11.2016.] 29.11. i 6.12. neće se održati nastava. Termini nadoknade bit će naknadno objavljeni. 

[25.10.2016.] Određene su teme seminara. Mole se studenti koji nisu odabrali temu da što prije odaberu i prijave odabir na ovoj stranici u Komentarima.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment