Računarski praktikum

I018 (1+1+1) - 3 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Naučiti studente rješavati složene lokalne i mrežne programske zadaće u ekipnom radu. Ovaj praktikum povezuje znanja iz svih dosadašnjih računalnih kolegija. Kroz predavanja obrađuju se pojmovi povezanosti matematičkih alata s WEB okolišem. Na vježbama studenti u ekipnom radu programiraju dva zadana projekta (case study) i objavljuju ih na WEB-u. Projekti mogu biti metodičke cjeline iz matematike ili fizike, a služit će u edukaciji srednjoškolaca ili studenata.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Zoran Tomljanović vidjeti OVDJE
     
     

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. J. Higham, N.J. Higham, MATLAB Guide, SIAM, Philadelphia, 2000.
 2. R.E. Maeder, Programming in Mathematica, 3/E, Addison-Wesley, Boston, 1995.
 3. S. Wolfram, The MATHEMATICA (R) Book, Version 4, Cambridge Univ., Cambridge, 1999.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  petak, 8:00-9:00  RP-2
VJEŽBE  petak, 9:00-11:00  RP-2
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se može položiti putem 3 kolokvija i projektnog zadatka pri cemu treba zadovoljiti bodovne pragove

 • Prvi kolokvij (Mathematica) vrijedi 100 bodova.
 • Drugi kolokvij (Matlab) vrijedi 100 bodova.
 • Treći kolokvij (Matlab) vrijedi 100 bodova.
 • Projektni zadatak vrijedi 100 bodova.

Bodovni prag po svakom kolokviju i na projektnom zadatku iznosi 35 bodova.

Studenti, koji imaju barem 45% od ukupnih bodova, su položili ispit.
Studentima, koji nisu zadovoljili kriterije za polaganje ispita, ali imaju barem 40% od ukupnog broja bodova ili im nedostaje tocno jedan bodovni prag, u ljetnim ispitnim rokovima u okviru usmenog ispita mogu popraviti naslabiji dio i tim popravnim ispitom im se omogućuje polaganje ispita

 

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili pismeni ispit preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
1. predavanje   Mathemetica 1. dio   math1
2. predavanje   Mathematica 2. dio   math2
3. predavanje    Mathematica 3. dio   math3
4. predavanje   Mathematica 4. dio   math4
5. predavanje   Matlab 1. dio   Matlab1
6. predavanje   Matlab 2. dio   Matlab2
7. predavanje   Matlab 3. dio   Matlab3
8. predavanje   Matlab 4. dio   Matlab4
9. predavanje    Matlab 5. dio   Matlab5
10. predavanje    
11. predavanje    

 

 • PRIMJERI KOLOKVIJA

         2012/2013  prvi kolokvij   drugi kolokvij

  

 

 OBAVIJESTI

 • U petak 13.4.2018. neće biti nastave, nadoknada će biti organizirana u ponedjeljak 16.4.2018. u 8:30 sati.
 • Drugi kolokvij će biti u četvrtak 26.4.2018. u 12 sati.
 • Rezultate prvog kolokvija možete vidjeti ovdje
 • prvi kolokvij će biti u petak 30.3.2018. u 8:15 sati

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment