Fakultet primijenjene matematike i informatike

 

 

Metode optimizacije i primjene

MI004 (3+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Studente će se upoznati s glavnim metodama jednodimenzionalne i višedimenzionalne minimizacije sa i bez ograničenja. Posebno će se obraditi metode minimizacije nediferencijablinih funkcija. Pri tome, izbjegavat će se dokazivanje teorema, osim u slučaju konstruktivnih dokaza koji sami po sebi upućuju na izgradnju ideja ili metoda. 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Ninoslav Truhar  srijeda u12:00 h
ASISTENT doc.dr.sc. Suzana Miodragović
 četvrtak u 14:00h
     

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. R. Scitovski, N. Truhar, Z. Tomljanović, Metode optimizacije, Svučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku., Osijek, 2014.

DOPUNSKA LITERATURA

  1. C.T.Kelley, Iterative methods for optimization, SIAM, Philadelphia, 1999.
  2. P.E.Gill, W.Murray and M.H.Wright, Practical Optimization, Academic Press, 1981.
  3. F.Jare, J.Stoer, Optimierung, Springer-Verlag, Berlin, 2004.G.Golub, C.F.Van Loan, Matrix Computations, Johns Hopkins Univ Pr., 3rd edition, 1996.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Metode optimizacije realizira se s 3 sata predavanja i 2 sata vježbi. Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 
 
 
  • Sve obavijesti vezane za predavanja i vježbe će se postavljati na MS Team kanalu. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod  dtkbcg3.
 

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se može položiti putem 2 kolokvija od kojih svaki vrijedi po 100 bodova. Na svim kolokvijima bodovni prag je 35%, pri čemu se kolokviji sastoje od:

1. kolokvij sadrzi gradivo prvog dijela vježbi i predavanja
2. kolokvij sadrzi gradivo drugog dijela vježbi i predavanja.

Studenti koji zadovoljavaju 45% od ukupnog broja bodova i zadovoljavaju bodovne pragove, položili su pismeni dio ispita. Ostali studenti trebaju prije usmenog ispita položiti pismeni ispit.

NASTAVNI MATERIJALI

 Rudolf Scitovski, Ninoslav Truhar, Zoran Tomljanović, Metode optimizacije; Odjel za matematiku, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2014.

 Službena stranica Matlab-a

 Službena stranica Mathematice

 

 

  • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

 

  OBAVIJESTI       

Obavijesti se mogu vidjeti jedino ako ste logirani u sustav

 

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment