Analiza poslovanja poduzeća

E001 (2+1+1) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Analiza poslovanja poduzeća izvodi se u ljetnom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike na smjerovima: Financijska matematika i statistika i Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente naučiti temeljne financijske izvještaje. Naučiti financijsku analizu poduzeća. Naučiti što znači rizičnost poslovanja poduzeća i kako se mjeri. Naučiti dugoročno i kratkoročno planiranje. Usvojiti BI (business intelligence) koncept pri analizi poslovanja poduzeća. Usvojiti izvore financiranja poduzeća. Usvojiti osnovne koncepte budžetiranja kapitala. Naglasak je na primjeni navedenih analiza u praktičnim situacijama.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Nataša Šarlija  
     

OSNOVNA LITERATURA

  1. Ross, Westerfield, Jordan; Fundamentals of Corporate Finance, McGraw Hill, Boston, 2003.
  2. N. Šarlija, Recenzirani nastavni materijali dostupni na web stranici predmeta.
 
Izvedbeni program kolegija Analiza poslovanja poduzeća realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja, 1 sat vježbi i 1 sat seminara).

 

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Nastava se izvodi u informatičkoj učionici gdje studenti sve navedene analize rade na praktičnim primjerima (case study) uz upotrebu softverskih alata (Statistica, Excel). Predavanja i seminari su obavezni. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. Studenti mogu utjecati na ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće zadaće. 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavna cjelina   Nastavni materijali 
 Temeljni financijski izvještaji    Bilanca  Bilanca (prezentacija)

Primjer

Račun dobiti i gubitka  Račun dobiti i gubitka (prezentacija)
Novčani tijek  Novčani tijek (prezentacija)

Tekst "Cash is king"

 Zadaci za vježbu  Priprema za 1. kolokvij
 Financijska analiza   Horizontalna i vertikalna analiza   Horizontalna i vertikalna (prezentacija)
 Financijski pokazatelji  Financijski pokazatelji (prezentacija)

Financijska analiza (opis)

 Du Pont sustav  Du Pont sustav (prezentacija)
Modeli za ocjenu rizičnosti poslovanja poduzeća Modeli za ocjenu rizičnosti poslovanja poduzeća

Modeli za ocjenu rizičnosti (prezentacija)

Modeli za ocjenu rizičnosti (opis)

Zadaci za vježbu Priprema za 2.kolokvij

Kratkoročno financiranje

Kratkoročno financiranje

Kratkoročno financiranje (prezentacija)

Kratkoročno financiranje (tekst uz prezentaciju)

Tekst "Upravljanje obrtnim kapitalom"
Dugoročno financiranje Dugoročno financiranje Dugoročno financiranje (prezentacija)
Dugoročno financiranje (tekst uz prezentaciju)
Zadaci za vježbu Priprema za 3. kolokvij
Izvori financiranja  Izvori financiranja Izvori financiranja (prezentacjia)

Financiranje rastućih
poduzeća

Financiranje rastućih
poduzeća (prezentacija)

Projektni zadatak Projektni zadatak Upute za projektni zadatak

 

OBAVIJESTI

Rezultate ispita iz kolegija Upravljanje kreditnim rizicima održanog 11.7.2018. možete naći ovdje.

Konzultacije i uvid u ispit: 17.7.2018. u 11:30

Ispiti iz kolegija 'Upravljanje kreditnim rizicima' i 'Analiza poslovanja poduzeća' bit će održani 11.7. u 9:00 u dvorani 10 na Ekonomskom fakultetu.

Rezultate kolokvija i konačne ocjene nakon ispravaka možete naći ovdje.
Upis ocjena će biti 22.2. u 8:30 u dvorani 36.
Na konzultacije 19.2. u 12:30 se trebaju javiti: Semkiv, Spajić i Tomičević.

Ispiti i ponavljački kolokviji iz kolegija "Analiza poslovanja poduzeća"
te ispiti iz kolegija "Upravljanje kreditnim rizicima" bit će održani 8.2.
od 8:30 u dvorani 36 na Odjelu za matematiku. 

Rezultate trećeg kolokvija možete pronaći ovdje.

Rezultate drugog kolokvija možete pronaći ovdje.

Rezultate prvog kolokvija možete pronaći ovdje.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment