Multivarijatna analiza

M032 (2+1+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

 

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim modelima za statističko zaključivanje o slučajnom vektoru, osposobiti ih  da  razumiju  i primjenjuju metoda multivarijatne analize na analizu  podataka.

Okvirni sadržaj predmeta.

Višestruka linearna regresija i primjene (procjena i teorija distribucije, testiranje hipoteza, odstupanje od klasičnih pretpostavki, razvoj modela, izbor varijabli, transformacije varijabli, kategorijalne nezavisne varijable, matrica dizajna, ANOVA).

Generalizirani linearni modeli (Poissonova zavisna varijabla, binarna (ili binomna) zavisna varijabla).

Faktorska analiza.

Klaster analiza.

Modeliranje strukturnim jednadžbama.


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA Prof.dr.sc. Mirta Benšić vrijeme konzultacija
     

 

OSNOVNA LITERATURA

F.E. Harrell, Ir. Regression Modeling Strategies with Applications to Linear Models, Logistic Regression and Survival Analysis, Springer, New York, 2001.

A. Basilevsky, Statistical Factor Analysisi and Related Models: Theory and Applications, Wiley-Interscience, New York, 1994.

Bruce Hansen  http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/

J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics, South-Western, Cengage Learning, Mason, 2013.

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

  • teorija se polaže unutar dva kolokvija ili na usmenom ispitu
  • vještina provođenja analiza korištenjem R-a provjerava se na trećem kolokviju
  • vrednuje se prezentacija seminara i pisani oblik seminara

Formiranje ocjene: ako su postignute pozitivne ocjene na sva tri dijela, ukupna ocjena se formira počevši od ocjene teorijskog dijela  korekcijom u odnosu na postignute rezultate na ostalim dijelovima (+1,-1 ili 0)

Upute za izradu projekta

Pitanja za kolokvij

NASTAVNI MATERIJALI

Grafički prikazi mv podataka

Ilustracija uvjetnih distribucija i uvjetnih očekivanja

Interpretacija projekcijskih koeficijenata - problemi

Baze podataka

Vježbe 1. Jednostavna linearna regresija

Vježbe 2. Linearna regresija - model i reziduali, transformacija ovisne varijable

Vježbe 3. Linearna regresija - interpretacija regresijskih koeficijenata

Vježbe 4. Linearna regresija  - stršeće vrijednosti, utjecajna mjerenja

Vježbe 5. Linearna regresija  - izbor prediktora 

Baza za vježbu

Vježbe 6. GLM

Baza za vježbu

Baza za vježbu iz studije

Baza za kolokvij

 

OBAVIJESTI

 

27. 2. 2018. Dodatni termin za izlaganje seminara je 9.3. u 10 sati

7. 2. 2018. Rezultati kolokvija

6. 2. 2018. Usmeni ispiti i upis ocjene: 26. 2. 2018. u 9 sati i u 11 sati. Možete sami odabrati termin koji želite, ja ću biti u kabinetu.

6. 2. 2018. Izlaganje seminara: 20. 2. 2018. Molim pošaljite mi seminare na email zaljučno sa 16. 2. 2018. 

6. 2. 2018. Primjer seminarskog rada koji smo diskutirali na nastavi. 

5.2.2018. Termin posljednjeg kolokvija: 6.2. u 11h, predavaonica br. 2

12.12.2017. Ispravljeni rezultati prvog kolokvija

12.12.2017. Nadoknada koju smo danas dogovorili ne može biti u utorak zbog zauzetosti dvorane. Održat će se u srijedu 20.12. u 12h

 

 20.11.2017. Prvi kolokvij će se održati 8.12.2017. u 9 sati, u dvorani 9.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment