Odjel za matematiku

Dizajniranje i modeliranje baza podataka

I030 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

databaseManagement

Dizajniranje i modeliranje baza podataka izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer: matematika i računarstvo. Cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja o bazama podataka te upoznavanje s metodama konceptualnog, logičkog i fizičkog oblikovanja (projektiranja) baza podataka. Tijekom kolegija studenti će ovladati tehnikama upravljanja relacijskim bazama podataka pomoću SQL-a, ali isto tako i suvremenim tehnologijama za rad s No-SQL bazama podataka. Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
NASTAVNIK  doc. dr. sc. Slobodan JelićMateja Đumić
 po dogovoru
ASISTENT Ena Pribisalić  po dogovoru

OSNOVNA LITERATURA

  1. R. Manger, Baze podataka, Element, Zagreb, 2012.
  2. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Database Systems: The Complete Book, Pearson Prentice Hall; 2nd Edition, New Jersey, 2009.
  3. R. Ramakrishnan, J. Gehrke, Database management systems McGraw-Hall, 3rd edition, New York, 2003.
  4. A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, Database system concepts, McGraw-Hill, 6th edition, New York, 2011.
  5. J. D. Ullman, J. Widom, A First Course in Database Systems , Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2007.
  6. S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu, Foundations of Databases: The Logical Level, Addison-Wesley, 1st edition, 1995.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obvezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Petak  
VJEŽBE Ponedjeljak  

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Pravila polaganja ispita promijenjena su zbog održavanja beskontakne nastave te će se ocjena iz kolegija formirat na osnovu ostvarenih bodova na zadaćama te napravljenog završnog projekta. Iz tog razloga domaće zadaće i završni projekt postaju obvezni. Način predaje domaće zadaće kao i rokovi predaje su navedeni u svakoj zadaći, dok je završni projekt potrebno dokumentirati u obliku seminara te će se u ovisnosti o situaciji organizirati njegovo izlaganje. U djelu Projekt koji se nalazi ispod na ovoj stranici može se pronaći popis onoga što projekt treba sadržavati. Ostvareni bodovi na zadaćama doprinose ocjeni 60%, dok završni projekt ocjeni doprinosi 40%. Student je položio kolegij ukoliko je ostvario najmanje 40% od ukupnih bodova.

Konačna ocjena iz kolokvija/ispita  formira se na sljedeći način:

bodovi      [40,55]      <55,70]       <70,85]       <85,100]   
ocjena dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)

 

 Više o načinu izvođenja kolegija možete pronaći ovdje.

 

Nastavni materijali i obavijesti su dostupni samo prijavljenim korisnicima.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment