Dizajniranje i modeliranje baza podataka

I030 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

databaseManagement

Dizajniranje i modeliranje baza podataka izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer: matematika i računarstvo. Cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja o bazama podataka te upoznavanje s metodama konceptualnog, logičkog i fizičkog oblikovanja (projektiranja) baza podataka. Tijekom kolegija studenti će ovladati tehnikama upravljanja relacijskim bazama podataka pomoću SQL-a, ali isto tako i suvremenim tehnologijama za rad s No-SQL bazama podataka. Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
NASTAVNIK  doc. dr. sc. Slobodan Jelić
Ponedjeljak, 13:00 - 14:00
ASISTENT Filip Paradžik  po dogovoru 

 

 

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. R. Manger, Baze podataka, Element, Zagreb, 2012.
  2. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Database Systems: The Complete Book, Pearson Prentice Hall; 2nd Edition, New Jersey, 2009.
  3. R. Ramakrishnan, J. Gehrke, Database management systems McGraw-Hall, 3rd edition, New York, 2003.
  4. A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, Database system concepts, McGraw-Hill, 6th edition, New York, 2011.
  5. J. D. Ullman, J. Widom, A First Course in Database Systems , Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2007.
  6. S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu, Foundations of Databases: The Logical Level, Addison-Wesley, 1st edition, 1995.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obvezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 14:00 - 16:00 h RP-2
VJEŽBE Utorak, 16:00 - 18:00 h RP-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 1. način polaganja

Studenti tijekom semestra mogu pisati domaće zadaće koje ukupno nose 25% bodova te završni projekt koji nosi 10% bodova. Tijekom semestra svi studenti pišu dva kolokvija koji nose ukupno 65% bodova. Konačna ocjena iz kolegija formira se prema sljedećoj tablici:

postotak      [50,65>      [65,80>       [80,90>       [90,100]   
ocjena dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)

 

2. način polaganja

Studenti koji 1. načinom polaganja ispita nisu ostvarili ukupno barem 50%, moraju izaći na pismeni ispit. Pismeni ispit je zamjena za kolokvije i nosi ukupno 65% ukupne ocjene, a preostali postotak nose zadaće i projekt u već navedenim težinama. Konačna ocjena iz kolegija formira se prema sljedećoj tablici:

postotak      [50,65>      [65,80>       [80,90>       [90,100]   
ocjena dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)

 

 

OBAVIJESTI

  •  Rezultati prvog kolokvija (xlsx). Kolokviji se mogu pogledati u ponedjeljak 23.04. u 14:00 ili utorak nakon predavanja.
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment