Odjel za matematiku

Statistički praktikum

M068 (1+2+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Statistički praktikum izvodi se u ljetnom semestru druge godine prediplomskog studija matematike, prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer matematika i računarstvo, četvrte godine nastavničkog studija matematike i informatike te kao izborni kolegij na trećoj godini prediplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je razviti vještinu statističke analize podataka korištenjem osnovnih statističkih metoda i statističkog programskog okruženja.  

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
NASTAVNIK KONZULTACIJE
doc.dr.sc. Danijel Grahovac vrijeme konzultacija
dr.sc. Ivan Papić vrijeme konzultacija
   
Demonstrator: Ana Vilić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OSNOVNA LITERATURA

1. Ž. Pauše - Uvod u matematičku statistiku , Školska knjiga, Zagreb, 1993.
2. M. Benšić, N. Šuvak - Primijenjena statistika, Sveučilište J.J. Strossmayera, Odjel za matematiku, Osijek, 2013.

DODATNA LITERATURA

1. M. Benšić, N. Šuvak - Uvod u vjerojatnost i statistiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Odjel za matematiku, Osijek, 2014.
2. J. Pitman - Probability , Springer, 1993.
3. L.E. Bain and M. Engelhardt - Introduction to Probability and Mathematical statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning, 1992.
4. N. Elezović - Statistika i procesi, Element, Zagreb, 2007.
5. F. Daly, D.J. Hand, M.C. Jones, A.D. Lunn, K.J. McConway - Elements of Statistics, Addison-Wesly, Wokingham, England, 1995.
6. G. McPherson - Applying and Interpreting Statistics, a comprehensive Guide, Springer, 2001.
7. G.M. Clarke, D. Cooke - A Basic Course in Satistics, Arnold, London, 1992.
8. J.T. McClave, P.G. Benson, T. Sincich - Statistics for Business and Economics, Prentice Hall, New York, 2001.
9. G.K. Bhattacharyya, R.A. Johnson - Statistics Concepts and Methods, J. Wiley, 1977.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Statistički praktikum realizira se s fondom od 60 sati (tjedno jedan sat predavanja, dva sata vježbi i jedan sat seminara). Pohađanje predavanja, vježbi i seminara je obavezno.
TERMINPREDAVAONICA

Ponedjeljak, 8:00-12:00

Grupa A RP-2
(preddiplomski studij matematike prezimena A - L)

Ponedjeljak, 12:00-16:00

Grupa B RP-2
(diplomski studij, nastavnički studij, prediplomski studija matematika i računarstvo)

Srijeda, 8:15-12:00

Grupa C RP-2
(preddiplomski studij matematike prezimena M - Ž)

   
Online konzultacije: srijedom 15:00
Termin demonstratura:  Četvrtkom, 17:00-18:30, RP-1 (od 5.3.)
   

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

1. KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE
Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija, svaki s teorijskim pitanjima i pitanjima na koja treba odgovoriti na temelju analize konkretne tablice podataka. Na kolokvijima je ukupno moguće ostvariti najviše 200 bodova. Barem 100 ostvarenih bodova zamjena su za pismeni ispit i studentu osiguravaju pravo pristupanja završnom ispitu tijekom akademske godine u kojoj je slušao kolegij. Ocjena za pristupanje završnom ispitu formira se na temelju bodova ostvarenih na kolokvijima prema sljedećem kriteriju:

100-130: dovoljan(2); 131-160: dobar(3); 161-180: vrlo dobar(4); 181-200: izvrstan (5).

2. PISMENI ISPIT
Ukoliko student ne ostvari barem 100 bodova na kolokvijima pristupa pismenom ispitu. Na pismenom ispitu moguće je ostvariti najviše 100 bodova. Ocjena pismenog ispita formira se prema sljedećem kriteriju:

50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).

S ostvarenih barem 50 bodova student ima pravo pristupiti završnom ispitu u ispitnom roku (zimskom, ljetnom ili jesenskom) u kojem je položio pismeni ispit.

3. ZAVRŠNI ISPIT
Završni ispit je obavezan za sve studente i podrazumijeva obranu teze samostalno izrađenog seminarskog rada i odgovore na pitanja vezana uz korištene procedure. Preciznije, za seminarski rad i njegovu obranu potrebno je slijediti sljedeće korake:

 • odabrati problem i izraditi pripadnu tablicu podataka
 • analizirati tablicu podataka u skladu s promatranim problemom
 • izraditi tekst seminarskog rada i pripadnu prezentaciju (u kojima se opisuje (prezentira) problem i zaključci dobiveni na temelju analize tablice podataka uz eksplicitno navođenje naziva procedura koje su pri tome korištene te pripadnih vrijednosti test-statistika, odnosno p-vrijednosti - prezentacija i tekst moraju biti jasni laiku)
 • prezentacija seminarskog rada je dio ispita - tijekom prezentacije bit će provjereno poznavanje procedura koje su korištene te alternativnih procedura koje bi mogle biti korištene u istu svrhu, a osim toga student treba znati argumentirati opravdanosti korištenja odabrane procedure.

IZMJENE:

1. KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE
Tijekom semestra na web stranicama bit će objavljene domaće zadaće koje studenti trebaju samostalno riješiti i poslati prema uputama. Domaćih zadaća će biti okvirno 4 ili 5 u semestru. Bodovi iz domaćih zadaća nose 40% ukupnih bodova pismenog dijela ispita. Osim domaćih zadaća organizirat će se dva kolokvija koji nose svaki po 30% ukupnih bodova. Kolokviji će se održavati tako da će zadaci u točno određeno vrijeme biti objavljeni na web stranici. Studenti kolokvije rješavaju na računalima u R-u i na mail šalju rješenja u obliku R skripte ili izvješća u roku od 120min.

Pismeni ispiti i završni ispit će se provoditi kako je i planirano, a izvedba će ovisiti o okolnostima.

 

NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA I VJEŽBI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI

  

CjelinaMaterijali
0. Uvod u R (pdf), (R skripta), (podaci)
I. Opisna statistika

(pdf), (R skripta), (podaci), (zadaci)

(zadaci za vježbu), (podaci za zadatke za vježbu)

II. STATISTIČKI MODEL  
II.1. Kratko ponavljanje osnova vjerojatnosti

Teorijski dio materijala: (pdf)

Praktični dio materijala: (pdf), (R skripta)

II.2. Statistički model Teorijski dio materijala: (pdf)
III. STATISTIČKO ZAKLJUČIVANJE TEMELJENO NA JEDNOM UZORKU  
III.1. Procjena parametara

Teorijski dio materijala: (pdf)

Praktični dio materijala: (pdf), (R skripta), (podaci)

Zadaci za vježbu: (pdf), (podaci), (rjesenja)

III.2. Procjena parametara pouzdanim intervalima

Teorijski dio materijala: (pdf)

Praktični dio materijala: (pdf - bez rješenja), (pdf), (R skripta)

III.3. Testiranje statističkih hipoteza Teorijski dio materijala: (pdf)
III.4. Testovi o očekivanju

Teorijski dio materijala: (pdf)

Praktični dio materijala: (pdf - bez rješenja), (pdf), (R skripta), (podaci)

III.5.-III.6. Testovi o proporciji i kvantilima

Teorijski dio materijala: (pdf)

Praktični dio materijala: (pdf - bez rješenja), (pdf), (R skripta), (podaci)

III.7. Testiranje hipoteza o distribuciji općenito

Teorijski dio materijala: (pdf)

Praktični dio materijala: (pdf - bez rješenja), (pdf), (R skripta), (podaci)

IV.1.-IV.2.Testovi o očekivanju i proporciji za dva nezavisna slučajna uzorka

Teorijski dio materijala: (pdf)

Praktični dio materijala: (pdf - bez rješenja), (pdf), (R skripta), (podaci)

IV.3.-IV.4.Test o lokacijskom pomaku i o distribuciji općenito za dva nezavisna slučajna uzorka

Teorijski dio materijala: (pdf)

Praktični dio materijala: (pdf - bez rješenja), (pdf), (R skripta), (podaci)

IV.5.-IV.7. Testovi o očekivanju i proporciji za vezane slučajne uzorke i test o nezavisnosti

Teorijski dio materijala: (pdf)

Praktični dio materijala: (pdf - bez rješenja), (pdf), (R skripta), (podaci)

IV.8. Mjere asocijacije i korelacije

Teorijski dio materijala: (pdf)

Praktični dio materijala: (pdf - bez rješenja), (pdf), (R skripta), (podaci)

IV.9. Regresija

Teorijski dio materijala: (pdf)

Praktični dio materijala: (pdf - bez rješenja), (pdf), (R skripta), (podaci)

   
Formule za kolokvije i pismene ispite (pdf)
Upute za izradu seminara

(pdf), (Rmarkdown primjeri)

Primjer izrade seminara: (pdf)

 

 • ZADUŽENJA STUDENATA
 Tjedan nastaveZaduženja
1. 16.3.2020. - 20.3.2020. (pdf)
2. 23.3.2020. - 27.3.2020. (pdf)
3. 30.3.2020 - 3.4.2020. (pdf)
4. 6.4.2020. - 10.4.2020. (pdf)
5. 13.4.2020. - 17.4.2020. (pdf)
6. 20.4.2020. - 24.4.2020. (pdf)
7. 27.4.2020. - 1.5.2020. (pdf)
8. 4.5.2020. - 8.5.2020. (pdf)
9. 11.5.2020. - 15.5.2020. (pdf)
10. 18.5.2020. - 22.5.2020. (pdf)
11. 25.5.2020. - 29.5.2020. (pdf)
     

 

 • DOMAĆE ZADAĆE
 Domaća zadaćaRok za predajuRezultatiRješenja
1. (pdf), (obrazac)  30.3.2020. u 12:00 (pdf) (R skripta)
2. (pdf), (obrazac)  17.4.2020. u 12:00 (pdf) (R skripta)
         
   Upute za predaju zadaće: (pdf)      
 • KOLOKVIJI
DatumKolokvijRješenjaRezultati
22.4.2020. u 10:00  (pdf), (podaci) (docx), (R skripta), (dodatne napomene)
3.6.2020. u 10:00  (pdf), (podaci)  (docx), (R skripta),  
       
Upute za pisanje (pdf), (primjeri),      

 

PRIMJERI KOLOKVIJA I PISMENIH ISPITA

 

OBAVIJESTI

 • [9.10.2020.] Usmeni ispit u drugom izvanrednom roku bit će 14.10.2020.
 • [21.9.2020.] Rezultati pismenog ispita 21.9.2020.
 • [11.9.2020.] Rezultati pismenog ispita 11.9.2020.
 • [4.9.2020.] Usmeni ispit u izvanrednom roku bit će 24.9.2020. Na taj rok mogu izaći svi koji su položili kolokvije ili pismeni ispit.
 • [28.8.2020.] Rezultati pismenog ispita 28.8.2020.
 • [18.8.2020.] Termini usmenih ispita u jesenskom roku su 3.9.2020. i 17.9.2020.
 • [18.8.2020.] S uspješno položenim kolokvijima usmenom ispitu možete pristupiti i na rokovima u veljači sljedeće akademske godine.
 • [4.7.2020.] Rezultati pismenog ispita 3.7.2020.
 • [8.6.2020.] Konačne rezultate kolokvija i domaćih zadaća s ocjenama za pristupanje usmenom ispitu možete pogledati ovdje: .
 • [3.6.2020.] Objavljen je drugi kolokvij. Rješenja možete poslati do 12:00.
 • [2.6.2020.] Podsjećamo na kolokvij koji će se održati sutra 3.6. Sve se odvija na isti način kao na prvom kolokviju. Zadatci će biti objavljeni u 10:00. Kolokvij se piše 110 minuta uz dodatnih 10 minuta za slanje rješenja (ukupno 120 minuta). Za vrijeme pisanja bit će otvorena zoom konferencija ako bude nekih nejasnoća na linku .
 • [29.5.2020.] S obzirom da su se pojavile nejasnoće vezano uz bodovanje, ovdje možete pogledati tablicu rezultata u xlsx formatu. Za prolaz treba imati barem 50% ukupno. Nema praga po kolokvijima i zadaćama.
 • [27.5.2020.] Konzultacije su danas u 15:10.
 • [22.5.2020.] Usmeni ispiti u ljetnom ispitnom roku održat će se 24.6.2020. i 8.7.2020.
 • [22.5.2020.] Postavljeni su nastavni materijali za posljednji nastavni tjedan.
 • [20.5.2020.] Link za konzultacije u 15:00: 
 • [19.5.2020.] Postavljene su upute za izradu seminarskog rada i usmene ispite. Molimo Vas da upute pažljivo pročitate. Postavljeni su i primjeri nekih uspješnih seminara (to ne znači da je u njima sve dobro). U svakom ispitnom roku bit će definirana dva termina usmenog ispita (dva u ljetnom, dva u jesenskom). Studenti koji polože kolokvije trebaju izložiti seminar ove akademske godine. Ovisno o uvjetima izlaganje će biti na Odjelu ili online. Kad budu objavljene upute o održavanju ispita bit će definirani i termini.
 • [15.5.2020.] Postavljeni su materijali za sljedeći nastavni tjedan sa zaduženjima. U posljednjem tjednu (1.6.-5.6.) neće biti novih materijala.
 • [13.5.2020.] Link za konzultacije u 15:00:
 • [9.5.2020.] Drugi kolokvij održat će se u srijedu 3.6.2020. u 10:00 po istom principu kao i prvi kolokvij.
 • [7.5.2020.] Postavljeni su materijali za sljedeći nastavni tjedan sa zaduženjima.
 • [6.5.2020.] Link za konzultacije u 15:00 
 • [2.5.2020.] Poštovane kolegice i kolege, zaprimili smo Vaš zahtjev za vraćanjem domaćih zadaća. Iznimno pozitivno smo iznenađeni jer nikad nismo doživjeli da studenti žele još dodatnih obaveza. Takav entuzijazam treba nagraditi. Zato smo odlučili da svi dobiju maksimalan broj bodova iz sljedeće dvije planirane domaće zadaće (imaginarne). Konačan broj bodova/postotak računat ćemo kao što smo i rekli: 0.6x(postotak na kolokvijima) + 0.4x(postotak iz domaćih zadaća).
 • [29.4.2020.] Link za konzultacije u 15:00
 • [27.4.2020.] Objavljeni su rezultati kolokvija. Kako ste u anketi izrazili nezadovoljstvo zbog previše obveza, odlučili smo Vam izaći u susret i ukinuti domaće zadaće. Do kraja semestra ih više neće biti. Rezultati iz dvije od četiri planirane zadaće ulaze u konačne bodove s težinom 20%.
 • [24.4.2020.] Postavljeni su materijali za sljedeći nastavni tjedan sa zaduženjima.
 • [21.4.2020.] Ukoliko imate tehničkih pitanja za vrijeme pisanja kolokvija možete nam se obratiti putem online konferencije koja će sutra biti otvorena od 10 do 12h. 
 • [20.4.2020.] U nastavnim materijalima III.3. pogrešno su bile formulirane hipoteze na stranici 1 vezane uz proporciju pušača. Kako je ta pogreška navela mnoge od Vas na krivo rješenje Zadatka 2.c) u drugoj zadaći, odlučili smo svima dati bod za taj dio zadatka. Greška je sada ispravljena. Za alternativnu hipotezu uvijek biramo ono što želimo dokazati jer tako možemo prihvatiti hipotezu. Ispričavamo se na pogrešci.
 • [20.4.2020.] Iznimno zbog termina kolokvija ovaj tjedan online konzulacije će se održati u utorak, u 15:00h. 
 • [17.4.2020.] Postavljeni su materijali za sljedeći nastavni tjedan sa zaduženjima. Taj dio ne ulazi u prvi kolokvij.
 • [15.4.2020.] Postavljene su upute za pisanje kolokvija. Kolokvij će se pisati 110min i počinje točno u 10:00 objavom zadataka na web stranici. Dodatnih 10 minuta ostavljeno je za proceduru slanja. Bit će prihvaćena samo rješenja koja stignu do 12:00. Isprobajte proceduru kreiranja rješenja prije kolokvija. U slučaju problema slobodno se javite.
 • [15.4.2020.] Online konzultacije počinju u 15:00.
 • [10.4.2020.] Kako nemamo puno povratnih informacija, molimo vas da ispunite sljedeću anketu: .
 • [10.4.2020.] U želji da vam olakšamo savladavanje gradiva postavili smo i video materijale u kojima objašnjavamo osnovne dijelove pisanih materijala. Osim toga, jednom tjedno održavat ćemo online konzultacije na Zoom-u. Na konzultacijama možete pitati nešto što vam nije jasno iz materijala. Uvijek možete poslati i email. Konzultacije će u pravilu biti srijedom u 15:00. Link za pristup konzultacijama .
 • [10.4.2020.] Postavljeni su materijali za sljedeći nastavni tjedan sa zaduženjima. To je posljednji dio gradiva koji ulazi u prvi kolokvij.
 • [3.4.2020.] Postavljeni su materijali za sljedeći nastavni tjedan sa zaduženjima.
 • [2.4.2020.] Postavljena je druga domaća zadaća.
 • [27.3.2020.] S obzirom na brojna pitanja vezana uz učitavanje podataka za zadaću, treba napomenuti da  nismo zaboravili dati podatke u posebnoj tablici. Podaci su u pdf-u ili ih treba naći na internetu kako je navedeno. Iz pdf-a se mogu pripremiti u Excelu i importirati ili se mogu jednostavno prepisati (radi se o 20ak brojeva što nije baš tako veliki posao). To je dio procesa učenja: podaci nisu uvijek servirani nego ih treba tražiti i pripremiti za analizu.
 • [27.3.2020.] Postavljeni su materijali za sljedeći nastavni tjedan sa zaduženjima. Tijekom sljedećeg tjedna bi će postavljena nova domaća zadaća.
 • [23.3.2020.] Prvi kolokvij održat će se 22.4.2020. u 10:00.
 • [23.3.2020.] Zbog okolnosti došlo je do izmjene pravila polaganja ispita (pogledati gore). Dodatne upute za pisanje kolokvija bit će objavljene kada za to dođe vrijeme. Zbog izmjena, rok za slanje prve zadaće produljen je do 30.3. u 12:00.
 • Postavljeni su nastavni materijali za nastavni tjedan 23.3. - 27.3. te zaduženja za taj tjedan.
 • Demonstrature će se održavati ONLINE na sljedeći način. Četvrtkom od 13:00 do 14:00 sati studenti trebaju poslati demonstratorici eventualna pitanja i nejasnoće na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. a zatim će demonstratorica odgovarati na postavljena pitanja u terminu od 14:00 do 15:00 sati.
 • Postavljeni su nastavni materijali za nastavni tjedan 16.3. - 20.3. te zaduženja za taj tjedan. Postavljena je i domaća zadaća koju treba riješiti prema uputama. Rok za slanje zadaće je petak 27.3. u 12:00. Za sva pitanja obratite se mailom ili u komentarima.

 • Rezultati pismenog ispita održanog 29.1.2020. .
 • Termini usmenog ispita u zimskom roku su utorak 4.2.2020. od 8:00 i utorak 18.2.2020. od 8:00.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 17.9.2019. .
 • Rezultati pismenog ispita održanog 3.9.2019. .
 • Usmeni ispiti održat će se 9.9.2019. i 23.9.2019.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 3.7.2019. .
 • Termin usmenog ispita odgađa se s 5.7.2019. na 11.7.2019.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 19.6.2019. . Dodatan termin usmenog ispita samo za studente koji su položili pismeni 19.6.2019. je 27.6.2019. Studenti koji su položili pismeni mogu izaći na usmeni i u drugim terminima.
 • Rezultati kolokvija . Kolokvije možete pogledati u četvrtak 13.6.2019. u 11:00 u uredu 14 na katu.
 • Usmeni ispiti održat će se 18.6.2019. od 08:00h u D-7 i 11.7.2019.
 • Drugi kolokvij održat će se u ponedjeljak, 10.06.2019. od 11:00h. Raspored po dvoranama 
 • U ponedjeljak, 06.05.2019. nastavu će imati isključivo grupe A i C, dok u ponedjeljak 13.05.2019. isključivo grupe B i D prema uobičajenom rasporedu.
 • Rezultati prvog kolokvija.   Uvid u kolokvije bit će u utorak 23.2.2019. u 11:30 u uredu 18.
 • Prvi kolokvij  održat će se u petak, 12.04.2019. od 15:00h. Studenti koji žele pristupiti kolokviju trebaju se prijaviti putem sljedećeg obrasca najkasnije do 08.04.2019. Raspored po dvoranama

 • Termini usmenog ispita u zimskom roku su petak 8.2.2019. od 8:30 i petak 22.2.2019. od 8:30
 • Rezultati pismenog ispita 17.9.2018.
 • Rezultati pismenog ispita 3.9.2018.
 • Usmeni ispiti održat će se 6.9.2018. od 9:00 i 20.9.2018. od 9:00.
 • Rezultati pismenog ispita 3.7.2018.
 • Rezultati pismenog ispita 19.6.2018.
 • Rezulati kolokvija i ispita vidljivi su nakon prijave.
 • U ljetnom ispitnom roku usmeni ispiti održat će se 20.6.2018. od 9:00 i 4.7.2018. od 8:30.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 20.2.2018.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 6.2.2018.
 • Konačni rezultati kolokvija i ocjene za pristup usmenom ispitu . (primijetite i bodove po zadacima na stranicama 2 i 3)
 • Pravo izlaska na drugi kolokvij imaju svi studenti. Zbog organizacijskih razloga, mole se studenti koji to nisu učinili na nastavi, da mailom nastavniku prijave svoj izlazak. Do sada prijavljeni studenti označeni su zelenom bojom u tablici rezultata.
 • Zbog nemogućnosti organizacije u drugom terminu, drugi kolokvij će biti održan kako je najavljeno.
 • Termini usmenih ispita u zimskom roku su: 7.2.2018. u 8:30 i 21.2.2018. u 8:30. Točan termin bit će javljen nakon poslanog seminara.
 • Drugi kolokvij održat će se 30.1.2018. u 8:30 u RP1 i RP2.
 • Rezultati prvog kolokvija.
 • Prvi kolokvij održat će se 8.12.2017. u 13:00 u RP1 i RP2. Studenti nastavničkog studija kolokvij pišu u RP2, ostali u RP1.
 • Nastava počinje u utorak 10.10.2017. po objavljenom rasporedu i rasporedu po grupama.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment