Funkcionalno programiranje

I042 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cFunkcionalno programiranje izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim idejama i metodama funkcionalnog programiranja koje tretira računanje kao evaluaciju matematičkih funkcija.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVAČ doc. dr. sc. Slobodan Jelić

četvrtkom, 11:00 - 12:00

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. G. Hutton, Programming in Haskell, Cambridge University Press, New York, 2007.
  2. Haskell 2010 Language Report
Online Haskell

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Funkcionalno programiranje realizira se u drugom semestru diplomskog studija matematike i računarstva s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi).
Predavanja će biti praćena programiranjem u programskom jeziku Haskell. Vježbe su djelomično auditorne, a djelomično laboratorijske uz korištenje računala za programiranje u Haskell-u. Predavanja i vježbe su obavezne.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 14:00 -16:00 D2
VJEŽBE

Srijeda, 14:00 - 16:00, RP2, grupa A

Četvrtak, 12:00 - 14:00, RP2, grupa B

RP2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 Tijekom semestra studenti mogu polagati kolokvije (2 kolokvija) koji zamjenjuju pismeni ispit. Osim kolokvija, studenti mogu pisati domaće zadaće. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 50% bodova (od ukupnog broja bodova na tom kolokviju) priznaje se pismeni dio ispita. Putem kolokvija moguće je ostvariti najviše 90% ukupnih bodova, dok se ostalih 10% može ostvariti putem domaćih zadaća. Pismeni ispit također nosi do 90% ukupnih bodova na kolegiju. Ocjena se računa prema sljedećem kriteriju.

  • Dovoljan (2): 45 % - 60%
  • Dobar (3): 60% - 75%
  • Vrlo dobar (4): 75% - 90%
  • Izvrstan (5): 90% - 100%

Domaće zadaće pišu se tijekom semestra i nisu obavezne. Zadaju se nakom predavanja s rokom rješavanja približno 7 dana. Studenti koji predaju zadaću dužni su ju izlagati na vježbama kako bi im se priznali ostvareni bodovi.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 Studenti mogu pratiti nastavne materijale samo uz prijavu na e-kolegij putem sljedećeg linka

Merlin Logo

 

OBAVIJESTI

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment