Funkcionalno programiranje

I042 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cFunkcionalno programiranje izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim idejama i metodama funkcionalnog programiranja koje tretira računanje kao evaluaciju matematičkih funkcija.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVAČ doc. dr. sc. Slobodan Jelić

četvrtkom, 11:00 - 12:00

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. G. Hutton, Programming in Haskell, Cambridge University Press, New York, 2007.
  2. Haskell 2010 Language Report
Online Haskell

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Funkcionalno programiranje realizira se u drugom semestru diplomskog studija matematike i računarstva s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi).
Predavanja će biti praćena programiranjem u programskom jeziku Haskell. Vježbe su djelomično auditorne, a djelomično laboratorijske uz korištenje računala za programiranje u Haskell-u. Predavanja i vježbe su obavezne.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 14-16 h,  D2
VJEŽBE

Četvrtak, 10:00 - 12:00, RP2, grupa A

Četvrtak, 12:00 - 14:00, RP2, grupa B

RP2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Prihvatljivi rezultati postignuti na dva kolokvij, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 Studenti mogu pratiti nastavne materijale samo uz prijavu na e-kolegij putem sljedećeg linka

Merlin Logo

 

OBAVIJESTI

  • [11.10.2017.] Predavanja se danas neće održati zbog bolesti predavača. O terminu nadoknade bit će naknadno obaviješteni.
  • [3.10.2017] Nastava počinje od 11.10.2017. Zbog kontinuiteta u praćenju nastave preporuča se dolazak na uvodno predavanje iz kolegija Funkcijsko programiranje na 1. godini preddiplomskog studija Matematika i računarstvo koje će se održati 4. listopada 2017. u 14:00 u D-2.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment