Kriptografija i sigurnost sustava

I004 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Kriptografija i sigurnost sustava izborni je kolegij na drugoj godini sveučilišnog diplomskog studija matematike - smjer Financijska matematika i statistika i drugoj godini sveučilišnog diplomskog studija matematike - smjer Matematika i računarstvo.  

Cilj ovog predmeta je upoznati studente s temeljnim pojmovima i metodama kriptografije i zaštite računalnih sustava. Studentima će biti predstavljene osnovne ideje enkripcije i dekripcije podataka te će biti upoznati s višekorisničkim i višezadaćnim operacijskim sustavima. Na predavanjima će se uvoditi i obrađivati pojmovi iz kriptografije i zaštite operacijskih sustava, pri čemu će se proučavati njihova svojstva, prednosti i nedostatci. Na vježbama će studenti upoznavati i programirati različite enkripcijske i dekripcijske postupke te svladavati tehnike analiziranja sigurnosti operacijskih sustava i baza podataka.

 

 • Sadržaj kolegija možete pogledati na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Ivan Soldo utorkom u 11:30, kabinet 14 u prizemlju zgrade

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. A. Dujella, M. Maretić, Kriptografija, Element, Zagreb, 2007. (Web stranica kolegija Kriptografija i sigurnost mreža, PMF-MO, Zagreb)    
 2. N. Koblitz: A Course in Number Theory and Cryptography, Springer-Verlag, New York, 1994.
 3. R. Mollin, An introduction to Cryptography, 2nd edition, Chapman and Hall, Boca Raton, 2007.
 4. A. J. Menezes, P. C. Oorschot, S. A. Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, Boca Raton, 1996.

DOPUNSKA LITERATURA 

 1. B. Schneier: Applied Cryptography, John Wiley, New York, 1995.          
 2. D.R. Stinson, Cryptography. Theory and Practice, CRC Press, Boca Raton, 2002.
 3. B. Schneier, Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Codes in C, John Wiley & Sons Inc. 1995.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Kriptografija i sigurnost sustava realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA i VJEŽBE Petak, 8:00 - 12:00 D3

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja.

Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita.

Studenti mogu utjecati na ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće zadaće ili izrade seminarski rad.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Frekvencije slova (pdf)

Uvod i povijesni pregled  (pdf

Cezarova šifra (pdf)

Cezarova šifra s ključnom riječi i afina šifra (pdf)

Vigenereov kvadrat (pdf)

Vigenereova šifra (pdf)

Playfairova šifra (pdf

Collonova i Hillova šifra (pdf

Transpozicijske šifre I (pdf)

Transpozicijske šifre II (pdf)

Transpozicijske šifre III (pdf

Neke metode faktorizacije (pdf)

Rabinov kriptosustav (pdf)

KOLOKVIJI

Raspored kolokvija

 • Kolokvij 1:  22.11.2019., 8:00, D3
 • Kolokvij 2:  20.12.2019., 8:00, D3
 • Kolokvij 3:  23.1.2020., 15:00, D1

26.1.2020. Ukupni rezultati kolokvija i domaćih zadaća (xls)

 

 RASPORED ISPITA

 • .
 • .

DOMAĆE ZADAĆE

Uputa: U fileu "Rezultati kolokvija i domaćih zadaća" svakom studentu pridružen je redni broj. Student s odgovarajućim rednim brojem, rješava domaću zadaću s istim tim brojem. Dakle, student s rednim brojem 1 rješava domaću zadaću broj 1, student s rednim brojem 2 rješava domaću zadaću broj 2, itd.

1. domaća zadaća (pdf). Detaljno riješene zadaće mogu se postali i mailom a i po kolegama koji sudjeluju na predavanjima.

2. domaća zadaća (pdf). Detaljno riješene zadaće mogu se postali i mailom a i po kolegama koji sudjeluju na predavanjima.

OBAVIJESTI

 

12.2.2020. Za studente koji su prijavili ispit za 18.2.2020. upis ocjena održat će se 19.2.2020. u 9:00 u D8.  

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment