Odjel za matematiku

 

 

Metode optimizacije

M028 (2+1+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Studente će se upoznati s glavnim metodama jednodimenzionalne i višedimenzionalne minimizacije sa i bez ograničenja. Posebno će se obraditi metode minimizacije nediferencijablinih funkcija. Pri tome, izbjegavat će se dokazivanje teorema, osim u slučaju konstruktivnih dokaza koji sami po sebi upućuju na izgradnju ideja ili metoda. 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Ninoslav Truhar  srijeda u12:00 h
ASISTENT doc.dr.sc. Suzana Miodragović
 četvrtak u 12:30h
     

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. R. Scitovski, N. Truhar, Z. Tomljanović, Metode optimizacije, Svučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku., Osijek, 2014.

DOPUNSKA LITERATURA

  1. C.T.Kelley, Iterative methods for optimization, SIAM, Philadelphia, 1999.
  2. P.E.Gill, W.Murray and M.H.Wright, Practical Optimization, Academic Press, 1981.
  3. F.Jare, J.Stoer, Optimierung, Springer-Verlag, Berlin, 2004.G.Golub, C.F.Van Loan, Matrix Computations, Johns Hopkins Univ Pr., 3rd edition, 1996.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Metode optimizacije realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 1 sat vježbi i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 
 
 
  • Nastava u zimskom semestru 2020./21. se izvodi prema Modelu 1 (za detalje vidjeti poveznicu).
  • Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod  zxa7azv.
 TERMINPREDAVAONICA
     
     
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se može položiti putem 3 kolokvija od kojih svaki vrijedi po 100 bodova. Na svim kolokvijima bodovni prag je 35%, pri čemu se kolokviji sastoje od:

1. kolokvij sadrzi gradivo prvog dijela vježbi i predavanja
2. kolokvij (Matlab) pise se u praktikumu i sadrži programiranje u Matlabu/Octavi
3. kolokvij (teorija) sadrži teoriju iz drugog dijela gradiva.

Studenti koji zadovoljavaju 45% od ukupnog broja bodova i zadovoljavaju bodovne pragove, položili su pismeni dio ispita.
Studentima koji nisu na kolokviju iz Matlaba ostvarili prag od 35%, ponavljaju taj kolokvij u za to predvidjenom terminu. Ostali studenti trebaju prije usmenog ispita položiti pismeni ispit.
Svi studenti trebaju za polaganje ispita kolokvij iz Matlaba riješiti sa barem 35% ili ukoliko to nisu zadovoljili, onda trebaju prije usmenog ispita riješiti zadatak iz Matlaba u predviđenom terminu.

NASTAVNI MATERIJALI

 Rudolf Scitovski, Ninoslav Truhar, Zoran Tomljanović, Metode optimizacije; Odjel za matematiku, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2014.

 Službena stranica Matlab-a

 Službena stranica Mathematice

 

 

  • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

 

  OBAVIJESTI       

Obavijesti se mogu vidjeti jedino ako ste logirani u sustav

 

 

 

 

  •  

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment