Odjel za matematiku

Učenička matematička natjecanja

M056 (1+0+1) - 3 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj je studente/ice putem odabranih tema osposobiti za samostalan i projektni rad: istraživanje, pronalaženje i pretraživanje literature (na svim dostupnim medijima – tiskanim i elektroničkim, posebno na internetu), pripremu seminarskog rada u pisanom obliku (uz pomoć računala) i usmeno izlaganje (prezentaciju) obrađene teme. Konkretno, studenti(ce) će se upoznati s temama iz elementarne matematike namijenjenima prvenstveno radu s matematički nadarenim učenicima/cama u osnovnoj i srednjim školama – za matematičke grupe i pripreme za matematička natjecanja. Teme su izabrane tako da omogućuju osposobljavanje studenata/ica, budućih nastavnika/ica matematike, za afirmaciju individualizacije i problemnosti kao temeljnih načela nastave matematike na svim obrazovnim razinama.

 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Ivan Matić  
ASISTENT dr.sc. Ljiljana Primorac Gajčić Utorkom u 12h
     

 

OSNOVNA LITERATURA

Pregled osnovne literature možete pogledati ovdje.

Nastavni materijali s predavanja (nepotpuni)

Prezentacija s predavanja 04.03.2021.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA    
SEMINARI    

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ove godine se neće pisati esej, već će ocjena seminara biti i završna ocjena predmeta. Seminari se neće izlagati, nego ih treba poslati u pismenom obliku asistentu ili voditelju predmeta. Iz tog razloga seminari ne trebaju biti u obliku prezentacije, već uz primjere i zadatke trebaju sadržavati i druge dijelove izlaganja, poput materijala za predavanja iz nastave na daljinu.

 

Pohađanje predavanja i seminara je obavezno. Studenti trebaju održati seminar u kojem obrađuju određenu temu iz matematike, pri čemu odabiru primjere i zadatke namijenjene odgovarajućem uzrastu učenika osnovne ili srednje škole. Studenti dobivaju konačnu ocjenu na temelju usmenog ispita, urađenog pismenog seminarskog rada i njegovog usmenog predstavljanja na seminarskim vježbama.

 

NASTAVNI MATERIJALI

  • Teme za seminare 2020./21.

 

OBAVIJESTI

  • Temu seminara potrebno je javiti asistentici putem maila najkasnije do 19.3.2021. Termin izlaganja seminara potrebno je javiti najkasnije 2 tjedna prije izlaganja.
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment