Klijentsko web programiranje

I035 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

logoKlijentsko web programiranje izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je osposobiti studente za samostalno snalaženje u osnovnim konceptima WEB programiranja na klijentskoj strani korištenjem standardnih i modernih web tehnologija predloženih od strane World Wide Web konzorcija (W3C).

 

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević Srijedom od 9-10h
ASISTENT

Jurica Maltar

Po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Materijali s vježbi i predavanja

DOPUNSKA LITERATURA

 1. J. Duckett, HTML & CSS: Design and Build Websites, 1st edition, John Wiley & Sons
 2. J. Duckett, JavaScript & jQuery: Interactive Front-End Web Development, 1st edition, John Wiley & Sons
 3. N. Murray, F. Coury, A. Lerner, C. Taborda, ng-book: The Complete Guide to Angular, 5th edition, CreateSpace Independent Publishing
 4. K. Chinnathambi, Learning React: A Hands-On Guide to Building Wen Applications Using React and Redux, 2nd edition, Addison-Wesley Professional

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 9:00-12:00 RP3
VJEŽBE Utorak, 12:00-14:00 RP3

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju

 • bodova ostvarenih na domaćim zadaćama, na kojima studenti mogu ostvariti 60% od sveukupnog broja bodova.
 • Najmanje dva tjedna prije kraja semestra bit će definiran završni projekt. Vašim angažmanom na projektu možete skupiti ostalih 40% bodova.

 Potrebno je skupiti minimalno 50% od ukupnog broja bodova za prolaznu ocjenu.

NASTAVNI MATERIJALI

 NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA i VJEŽBI

 Materijali su dostupni samo registriranim korisnicima. 

 

 

DOMAĆE ZADAĆE

 

OBAVIJESTI

 • [7.9.2020.] Izlaganje projekata i upis ocjena održat će se u srijedu 16. rujna u 12:00 u RP2.
 • [19.2.2020.] Upis ocjena u ljetnom ispitnom roku održat će se 24. lipnja u 10:30 u uredu br. 9. Također, u tome će se terminu održati online sastanak za projekte u izradi: link.
 • [17.2.2020.] Sastanak na kojem će studenti izvijestiti o napretku završnih projekata održat će se u petak, 21. veljače s početkom u 9:00 sati u RP2.
 • [19.1.2020.] Predstavljanje ideja završnih projekata održat će se 21. siječnja s početkom u 9:00 sati. Svaki student koji želi raditi završni projekt obavezan je pripremiti kratku prezentaciju (primjer) u trajanju od 5 do 10 minuta koja opisuje projekt.
 • [4.11.2019.] 19. studenog predavanje i vježbe neće se održati. O nadoknadi ćete biti obaviješteni naknadno.
 • [25.9.2019.] Prvo će se predavanje održati u utorak, 1. listopada u 9:00 u RP3.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment