Odjel za matematiku

Primijenjena matematika za računalnu znanost

M091 (4+3+0) - 9 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Osnovni cilj predmeta je upoznati studente s područjima matematike koja imaju široku primjenu u računalnim znanostima. Na predavanjima se obrađuju odabrana poglavlja iz četiri područja: kombinatorike, vjerojatnosti, teorije brojeva i funkcija više varijabli. Na vježbama studenti pristupaju konkretnim problemima koji zahtijevaju primjenu prethodno stečenih znanja.  

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE

NASTAVNICI

 

 

doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun

izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović

izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević

Po dogovoru
   

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, Zagreb, 2001.
 2. I. Matić, Uvod u teoriju brojeva, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za matematiku, Osijek, 2015.
 3. M. Benšić, N. Šuvak, Uvod u vjerojatnost i statistiku, Odjel za matematiku, Osijek, 2013.
 4. J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Gradivo predmeta podijeljno je na 3 dijela:
 • 1. dio:
  • 1-TB: Uvod. Teorija brojeva. (nastavnik: doc. dr. sc. M. Jukić Bokun)
  • 1-K: Kombinatorika (nastavnik: izv. prof. dr. sc. S. Majstorović)
 • 2. dio: Vjerojatnost (nastavnik: izv. prof. dr. sc. D. Jankov Maširević)
 • 3. dio: Funkcije više varijabli (nastavnik: doc. dr. sc. M. Jukić Bokun)

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti pišu 3 kolokvija (iz svakog dijela gradiva po jedan kolokvij) od kojih svaki nosi 100 bodova. Student je kolokvirao ukoliko je na kolokvijima skupio barem 40% od ukupnog broja bodova, točnije 120 bodova od ukupno 300, pri čemu je na svakom pojedinom kolokviju ostvario barem 30 bodova. Ukoliko student nije kolokvirao na pismenom ispitu će mu se, u svrhu stjecanja uvjeta za kolokviranje, dati mogućnost pisanja popravnog kolokvija iz odgovarajućeg dijela gradiva.

Ispit je položen ukoliko je student kolokvirao. Na osnovi ukupnog broja bodova s kolokvija studentu će biti ponuđena ocjena prema sljedećim kriterijima:

 • 40-55%: dovoljan (2);
 • 56-70%: dobar (3);
 • 71-85%: vrlo dobar (4);
 • 86-100%: izvrstan (5).

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko redovnih kolokvija. Na pismenom ispitu pišu se popravni kolokviji iz odgovarajućeg dijela gradiva. Pismeni ispit je položen kad student ostvari uvjete za kolokviranje.

USMENI ISPIT

Nema usmenog ispita.

 

 

OBAVIJESTI

 • [4.10.2021.] Komunikacija vezana uz kolegij odvijat će se preko MS Teamsa. Kod za pristup na kolegij u MS Teamsima je ykim14h.x7hb67cx7hb

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment