Odjel za matematiku

Primijenjena linearna algebra i znanstveno računarstvo

MI009 (4+2+1) - 9 ECTS bodova

OSNOVNE INFORMACIJE

Primijenjena linearna algebra i znanstveno računarstvo izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim idejama i metodama numeričke linearne algebre koje se koriste pri rješavanju linearnih sustava, problema najmanjih kvadrata, problema svojstvenih i singularnih. Naučiti studente kako koristiti računala u znanosti s primjenama u numeričkoj linearnoj algebri ali i numeričkoj analizi (linearne i nelinearne jednadžbe, integracija, interpolacija, simulacije i optimizacije). Na vježbama će studenti naučiti programirati sekvencijalne i paralelne programe u Octave-i ili Matlab-u i analizirati algoritme s dobrim numeričkim svojstvima. Povezati matematička i informatička znanja.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Ninoslav Truhar  po dogovoru
ASISTENT dr.sc. Matea Ugrica  po dogovoru

OSNOVNA LITERATURA

 1. Ninoslav Truhar; Numerička linearna algebra; Osijek : Odjel za matematiku, Svučilišta J. J. Strosmayera u Osijeku, 2010. (pdf)
 2. G.Golub, C.F.Van Loan, Matrix Computations, Johns Hopkins Univ Pr., 3rd edition, 1996. 
 3. R.Scitovski, Numerička  matematika, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Osijek, 1999.(pdf)
 4. Dianne P. O'Leary, Scientific Computing with Case Studies, SIAM Press , 2009
 5. T. F. Comena, C. van Loan, Handbook for Matrix Computations, SIAM, Press, 1988.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Primijenjena linearna algebra i znanstveno računarstvo realizira se s fondom od 105 sati (tjedno 4 sata predavanja, 2 sata vježbi i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 13-15h
Petak,  8-10h
D8
VJEŽBE Ponedjeljak, 9-12h D3

 • Nastava u zimskom semestru 2020./21. se izvodi prema Modelu 1.
 • Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod 9bi1uxb.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra putem kolokvija redovito se provjerava znanje studenata. Nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi polaže se ispit, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Za uspješno polaganje ispita studenti su obavezni izraditi seminarski rad. 

KOLOKVIJI

Ispit se može položiti putem 3 kolokvija od kojih svaki vrijedi po 100 bodova. 

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

NASTAVNI MATERIJALI

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeOpis vježbeMaterijali
 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

OBAVIJESTI

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment