Fakultet primijenjene matematike i informatike

Osnove fizike III

F009 (4+2+1) - 7 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj ovog predmeta usvojiti je temeljna znanja i koncepte iz područja valova, optike, akustike i atomske fizike. Tijekom kolegija studenti će se pripremati za kolegije koji slijede i koji zahtijevaju poznavanje prirodnih zakona iz navedenih područja.  

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku:  (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA

Izv.prof.dr.sc. Branko Vuković, 

doc.dr.sc. Domagoj Bilić

Ponedjeljkom od 11-12h
ASISTENT Jelena Strišković, prof Četvrtkom od 10-12h
     

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Planinić, J., Osnove fizike III., Valovi – akustika – optika - uvod u atomsku fiziku, Filozofski fakultet Osijek, 2005.
 2. http://www.fizika.unios.hr/of3
 3. Henč-Bartolić, V., Kulišić, P., Valovi i optika, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 4. Cindro, N., Fizika 1, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
 5. Henč-Bartolić, V., Baće, M., Bistričić, L., Horvat, D., Kulišić, P., Rješeni zadaci iz valova i optike, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

Dopunska literatura:

 1. Paić, M., Gibanje, Sile, Valovi, Liber, Zagreb, 1997.
 2. Paić, M., Osnove fizike, IV dio, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1983.
 3. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., Fundamentals of physics, John Wiley & Sons, Hoboken, 2003.
 4. Young, H., Freedman, R., University Physics, with modern physics Addison-Wesley Publ., New York, 2008.
 5. Giambattista, A i suradnici, College physics, McGraw Hill, 2007.
 6. E. Babić, R. Krsnik i M. Očko. Zbirka riješenih zadataka iz fizike. Školska knjiga, Zagreb 2004.
 7. V. Henč-Bartolić et. al. Riješeni zadaci iz valova i optike, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
 8. V. Lopac, P. Kulišić, V. Volovšek i V. Danani, Riješeni zadaci iz elektromagnetskih pojava i strukture tvari, Školska knjiga, Zgreb, 1992.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Osnove fizike III realizira se s fondom od 105 sati (tjedno 4 sata predavanja, 2 sata vježbi i 1 sat seminara).

Nastava u zimskom semestru 2020./21. se izvodi prema Modelu 2.

Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. 

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju bodova ostvarenih na kolokvijima (90% ocjene: 40% iz teorijskih zadataka, 40% iz numeričkih zadataka i 10% iz konceptualnih zadataka) te seminarima (10%).

Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je skupiti barem 50% ukupnog broja bodova, uz uvjet da je potrebno skupiti barem 50% od mogućih bodova iz teorijskih zadataka i barem 50% od mogućih bodova iz numeričkih zadataka.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. Na pismenom ispitu rješavaju se numerički zadaci; rezultat pismenog ispita čini 40% konačne ocjene.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Usmeni ispit nosi 40% konačne ocjene.

Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 Svi nastavni materijali dostupni su na: http://gama.fizika.unios.hr/~branko/of3.htm

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
P1:    pdf
P2:    pdf
     
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

 

 

 • DOMAĆE ZADAĆE

 

Naslov zadaćeRok predaje zadaće
 
... ...

 

 

OBAVIJESTI

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment