Fakultet primijenjene matematike i informatike

Osnove fizike IV

F010 (4+2+1) - 7 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj ovog predmeta usvojiti je temeljna znanja i koncepte iz područja: struktura tvari, kinetička teorija plinova, toplina, termodinamika, struktura atoma, nuklearne reakcije, standardni kozmološki model čestica. Tijekom kolegija studenti će se pripremati za kolegije koji slijede i koji zahtijevaju poznavanje prirodnih zakona iz navedenih područja.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Branko Vuković Ponedjeljkom od 12-13h
ASISTENT dr.sc. Matko Mužević Ponedjeljkom od 12-13h
     

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Cindro, N., Fizika 1, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

 2. http://gama.fizika.unios.hr/~branko/of4.htm

 3. Kulišić, P.,  Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

 4. Kulišić, P., Lopac, V., Elektromagnetske pojave i struktura tvari, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

 5. Kulišić, P., Bistričić, L., Horvat, D. et al.,  Riješeni zadaci iz mehanike i topline, Školska knjiga, Zagreb, 2007.

  Dopunska literatura:

  1. Paić, M., Toplina, Termodinamika, Energija, Liber, Zagreb, 1993.

  2. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., Fundamentals of physics, John Wiley & Sons, Hoboken, 2003.

  3. Young, H., Freedman, R., University Physics, with modern physics Addison-Wesley Publ., New York, 2008.

  4. Giambattista, A i suradnici, College physics, McGraw Hill, 2007.

  5. E. Babić, R. Krsnik i M. Očko. Zbirka riješenih zadataka iz fizike. Školska knjiga, Zagreb 2004.

  6. P. Kulišić, L.Bistričić, D. Horvat, Z. Narančić, T. Petrović i D. Pevec, Riješeni zadaci iz mehanike i topline, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Osnove fizike IV realizira se s fondom od 105 sati (tjedno 4 sata predavanja, 2 sata vježbi i 1 sat seminara).

Nastava u ljetnom semestru 2021./22. se izvodi uzivo.

Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i MsTeams kanal (v65lrqp)


 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju bodova ostvarenih na kolokvijima (60% ocjene), domaćim zadaćama (10%), završnom ispitu (20%) te seminarima (10%).

Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je skupiti barem 60% ukupnog broja bodova

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita.

Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

Svi nastavni materijali dostupni su na:  http://gama.fizika.unios.hr/~branko/of4.htm

 

Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
P1:    pdf
P2:    pdf
P3:    pdf
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeOpis vježbeMaterijali
V1:    pdf
V2:    pdf
 •  
 • DOMAĆE ZADAĆE

 

Naslov zadaćeRok predaje zadaće
 
 
 

 

 

OBAVIJESTI

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment