Računalno jezikoslovlje

I041 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

RacJezStjecanje znanja o prirodnom jeziku i njegovim računalnim obradbama, preko algoritama i programa za morfologiju, sintaksu i semantiku, s posebnim naglaskom na izvlačenju informacije iz dokumenata, te stvaranju povezanih LLOD podataka (linguistic linked open data). Upoznati Python module za obradbu teksta, te ovladati tehnikama prepoznavanja uzoraka. Primijeniti matematička i statistička znanja u modeliranju i računalnoj obradbi hrvatskoga jezika.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Mario Essert ponedjeljak 13-14h
ASISTENT doc.dr.sc. Domagoj Ševerdija utorak 11-12h

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper: Natural Language Processing with Python, http://www.nltk.org/book/, O'Reilly Media, 2009.
  2.  Christian Chiarcos, Sebastian Nordhoff, Sebastian Hellmann: Linked Data in Linguistics, Springer-Verlag, 2012.
  3. Mario Essert, Kristina Štrkalj Despot: Python za jezikoslovce (u pripremi), IHJJ (+MathOS?), 2015.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi) u serijama po blokovima svaka 2 tjedna. Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA ponedjeljak: 8.30-10.00h, 15.00-16.30h P23
VJEŽBE ponedjeljak, utorak: 8.30-10.00h.00h  P2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Pravila polaganja ispita.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavni materijali su dostupni na općem repozitoriju kolegija RacJez: www.fsb.hr/RacJez na kojem se lozinkom rjXY gdje je XY redni broj dolazaka prof. Esserta u Osijek :-) može pristupiti materijalima. Isti materijali su postavljeni i na našem sustavu koje može vidjeti nakon prijave u nastavku.

 

 

OBAVIJESTI

  • [11.10.2017]. Objavljena je prva zadaća iz kolegija. Drugu zadaću smo odlučili preseliti na sljedeći termin. Sretno!
  • [23.10.] Svi studenti koji predavaju zadaće moraju biti nazočni na vježbama na kojima se izlažu.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment