Odjel za matematiku
 

Sveučilišni diplomski studij matematike

Smjer: matematika i računarstvo


 

I. godina

Voditelj godišta: doc. dr. sc. Slobodan Jelić

Obavezni predmeti:

šifra:M118
naziv:Vjerojatnost
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:4+3+0 ~ 9
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Danijel Grahovac
asistent:izv. prof. dr. sc. Danijel Grahovac
šifra:MI009
naziv:Primijenjena linearna algebra i znanstveno računarstvo
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:4+2+1 ~ 9
nastavnik:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
asistent:dr. sc. Matea Ugrica
šifra:I066
naziv:Inteligentni robotski sustavi
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+1 ~ 8
nastavnik:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
asistent:Jurica Maltar
šifra:MI008
naziv:Semantika programskih jezika
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, doc. dr. sc. Slobodan Jelić
asistent:dr. sc. Luka Borozan
ukupno kolegija: 4, satnica ~ ECTS: 14 ~ 18 (zima), 10 ~ 14 (ljeto)

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

šifra:MI002
naziv:Grupiranje podataka i primjene
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Kristian Sabo, prof. dr. sc. Rudolf Scitovski
asistent:prof. dr. sc. Kristian Sabo
šifra:MI006
naziv:Kriptografija
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
asistent:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
šifra:M119
naziv:Slučajni procesi I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:doc. dr. sc. Ivan Papić
šifra:MI001
naziv:Grafovi i primjene
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
asistent:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
šifra:I064
naziv:Suvremene teme iz računalne znanosti
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
asistent:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
šifra:Z013
naziv:Stručna praksa
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:Jurica Maltar
šifra:M109
naziv:Konveksne funkcije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 3
nastavnik:prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
asistent:prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
šifra:M131
naziv:Dinamički sustavi
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
asistent:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
šifra:M121
naziv:Slučajni procesi II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
šifra:I069
naziv:Obrada prirodnog jezika tehnikama dubinskog učenja
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+1 ~ 8
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
asistent:Antonio Jovanović
šifra:M132
naziv:Redukcija modela i aproksimacijski pristupi
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
asistent:dr. sc. Matea Ugrica

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 40 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Inteligentni robotski sustavi.

Predmet Stručna praksa se može upisati samo uz pismeno odobrenje nositelja kolegija ili u zimskom ili u ljetnom semestru.


II. godina

Voditelj godišta: doc. dr. sc. Slobodan Jelić

Obavezni predmeti:

šifra:M128
naziv:Linearna optimizacija
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+1 ~ 8
nastavnik:doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
asistent:doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić, Bartol Borozan
šifra:I067
naziv:Operativni sustavi
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+1 ~ 8
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, dr. sc. Luka Borozan
asistent:dr. sc. Luka Borozan, Bartol Borozan
šifra:M129
naziv:Nelinearna optimizacija
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Kristian Sabo
asistent:dr. sc. Matea Ugrica
šifra:I068
naziv:Napredne tehnike programiranja
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+1 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
asistent:Antonio Jovanović
šifra:MIP001
naziv:Diplomski rad
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+0 ~ 8
nastavnik:
asistent:
ukupno kolegija: 5, satnica ~ ECTS: 6 ~ 8 (zima), 16 ~ 30 (ljeto)

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

šifra:MI006
naziv:Kriptografija
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
asistent:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
šifra:I064
naziv:Suvremene teme iz računalne znanosti
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
asistent:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
šifra:I072
naziv:Heuristički algoritmi
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Slobodan Jelić, dr. sc. Rebeka Čorić, dr. sc. Mateja Đumić
asistent:dr. sc. Rebeka Čorić, dr. sc. Mateja Đumić
šifra:M119
naziv:Slučajni procesi I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:doc. dr. sc. Ivan Papić
šifra:M111
naziv:Normirani prostori
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Krešimir Burazin
asistent:dr. sc. Ivana Crnjac
šifra:MI001
naziv:Grafovi i primjene
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
asistent:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
šifra:MI002
naziv:Grupiranje podataka i primjene
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Kristian Sabo, prof. dr. sc. Rudolf Scitovski
asistent:prof. dr. sc. Kristian Sabo
šifra:I040
naziv:Osnove vođenja projekata
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, Krešimir Mlinarić
asistent:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
šifra:Z013
naziv:Stručna praksa
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:Jurica Maltar
šifra:I069
naziv:Obrada prirodnog jezika tehnikama dubinskog učenja
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+1 ~ 8
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
asistent:dr. sc. Rebeka Čorić, Antonio Jovanović
šifra:M121
naziv:Slučajni procesi II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:doc. dr. sc. Ivan Papić
šifra:M131
naziv:Dinamički sustavi
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
asistent:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
šifra:M132
naziv:Redukcija modela i aproksimacijski pristupi
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
asistent:dr. sc. Matea Ugrica
šifra:MI005
naziv:Matematički aspekti izbornih sustava
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
asistent:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
šifra:MI007
naziv:Kompleksne mreže
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
asistent:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
šifra:M109
naziv:Konveksne funkcije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 3
nastavnik:prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
asistent:prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava

Predmet Stručna praksa se može upisati samo uz pismeno odobrenje nositelja kolegija ili u zimskom ili u ljetnom semestru.

Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku.

ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u predmet Diplomski seminar.