Fakultet primijenjene matematike i informatike
 

Sveučilišni diplomski studij matematike

Smjer: matematika i računarstvo


 

I. godina

Voditelj godišta: doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija

Obavezni predmeti:

šifra:M118
naziv:Vjerojatnost
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:4+3+0 ~ 9
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Danijel Grahovac
suradnik:
šifra:I066
naziv:Inteligentni robotski sustavi
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+1 ~ 8
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, dr. sc. Jurica Maltar
suradnik:dr. sc. Jurica Maltar
šifra:MI008
naziv:Semantika programskih jezika
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
suradnik:dr. sc. Luka Borozan
šifra:MI009
naziv:Primijenjena linearna algebra i znanstveno računarstvo
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:4+2+1 ~ 9
nastavnik:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
suradnik:dr. sc. Matea Ugrica
ukupno kolegija: 4, satnica ~ ECTS: 13 ~ 17 (zima), 11 ~ 15 (ljeto)

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

šifra:MI006
naziv:Kriptografija
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
suradnik:
šifra:M119
naziv:Slučajni procesi I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Ivan Papić
suradnik:
šifra:MI001
naziv:Grafovi i primjene
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović Ergotić
suradnik:
šifra:Z013
naziv:Stručna praksa
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
suradnik:
šifra:M132
naziv:Redukcija modela i aproksimacijski pristupi
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
suradnik:dr. sc. Matea Ugrica
šifra:M109
naziv:Konveksne funkcije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 3
nastavnik:prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
suradnik:
šifra:M131
naziv:Dinamički sustavi
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
suradnik:
šifra:M121
naziv:Slučajni procesi II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
suradnik:
šifra:I069
naziv:Obrada prirodnog jezika tehnikama dubinskog učenja
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+1 ~ 8
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
suradnik:Antonio Jovanović
šifra:M048
naziv:Teorija odlučivanja
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
suradnik:

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 40 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Inteligentni robotski sustavi.

Predmet Stručna praksa se može upisati samo uz pismeno odobrenje nositelja kolegija ili u zimskom ili u ljetnom semestru.


II. godina

Voditelj godišta: doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija

Obavezni predmeti:

šifra:M128
naziv:Linearna optimizacija
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+1 ~ 8
nastavnik:doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
suradnik:Bartol Borozan
šifra:I067
naziv:Operativni sustavi
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+1 ~ 8
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, dr. sc. Luka Borozan
suradnik:dr. sc. Luka Borozan, Bartol Borozan
šifra:M129
naziv:Nelinearna optimizacija
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Kristian Sabo
suradnik:Antonio Jovanović, Tomislav Prusina
šifra:I068
naziv:Napredne tehnike programiranja
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+1 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
suradnik:Antonio Jovanović, Tomislav Prusina
šifra:MIP001
naziv:Diplomski rad
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+0 ~ 8
nastavnik:
suradnik:
ukupno kolegija: 5, satnica ~ ECTS: 6 ~ 8 (zima), 16 ~ 30 (ljeto)

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

šifra:MI006
naziv:Kriptografija
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
suradnik:
šifra:I072
naziv:Heuristički algoritmi
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija, dr. sc. Rebeka Čorić, dr. sc. Mateja Đumić
suradnik:
šifra:M119
naziv:Slučajni procesi I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Ivan Papić
suradnik:
šifra:M132
naziv:Redukcija modela i aproksimacijski pristupi
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
suradnik:dr. sc. Matea Ugrica
šifra:M048
naziv:Teorija odlučivanja
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
suradnik:
šifra:MI001
naziv:Grafovi i primjene
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović Ergotić
suradnik:
šifra:I040
naziv:Osnove vođenja projekata
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, Krešimir Mlinarić
suradnik:
šifra:Z013
naziv:Stručna praksa
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
suradnik:
šifra:I069
naziv:Obrada prirodnog jezika tehnikama dubinskog učenja
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+1 ~ 8
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
suradnik:Antonio Jovanović
šifra:M121
naziv:Slučajni procesi II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
suradnik:
šifra:M131
naziv:Dinamički sustavi
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
suradnik:
šifra:M111
naziv:Normirani prostori
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Krešimir Burazin
suradnik:dr. sc. Ivana Crnjac
šifra:MI005
naziv:Matematički aspekti izbornih sustava
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
suradnik:
šifra:MI007
naziv:Kompleksne mreže
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović Ergotić
suradnik:
šifra:M109
naziv:Konveksne funkcije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 3
nastavnik:prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
suradnik:

Predmet Stručna praksa se može upisati samo uz pismeno odobrenje nositelja kolegija ili u zimskom ili u ljetnom semestru.

Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku.