Odjel za matematiku

Sveučilišni diplomski studij matematike

Smjer: matematika i računarstvo

Akademski naziv: magistar/magistra matematike

I. godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
MI009Primijenjena linearna algebra i znanstveno računarstvo 4+2+1 ~ 9
M118Vjerojatnost4+3+0 ~ 9 
I066Inteligentni robotski sustavi3+2+1 ~ 8 
MI008Semantika programskih jezika 2+2+0 ~ 6
Ukupno 13 ~ 1711 ~ 15

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom izbornih predmeta.

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obvezno uključuje bodove predmeta Inteligentni robotski sustavi.


II. godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
MIP001Diplomski rad 0+0+0 ~ 8
M128Linearna optimizacija3+2+1 ~ 8 
I067Operativni sustavi3+2+1 ~ 8 
I068Napredne tehnike programiranja 2+2+1 ~ 7
M129Nelinearna optimizacija 3+2+0 ~ 7
Ukupno 12 ~ 1610 ~ 22

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom izbornih predmeta.


Izborni predmeti:

MR - A: preporučuju se studentima koji se žele usmjeravati prema računalnoj znanosti

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
M124Napredni koncepti strojnog učenja3+2+1 ~ 8
I069Obrada prirodnog jezika tehnikama dubinskog učenja3+2+1 ~ 8
I071Aproksimacijski algoritmi2+2+0 ~ 6
I074Distribuirani sustavi2+1+1 ~ 6
I072Heuristički algoritmi2+2+0 ~ 6
MI006Kriptografija2+2+0 ~ 6
I033Paralelno programiranje2+2+0 ~ 6
I075Prevoditelj programskih jezika2+1+1 ~ 6
I070Računalni vid2+2+0 ~ 6
I065Randomizirani algoritmi2+2+0 ~ 6
I073Statička analiza programa2+1+1 ~ 6
I064Suvremene teme iz računalne znanosti2+2+0 ~ 6
I076Linux operacijski sustav1+1+0 ~ 3

MR - B: preporučuju se studentima koji se žele usmjeravati prema podatkovnoj znanosti

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
M122Multivarijatna analiza2+1+1 ~ 7
M003Analiza vremenskih nizova2+0+2 ~ 6
M119Slučajni procesi I2+2+0 ~ 6
M121Slučajni procesi II2+2+0 ~ 6
M095Statistički praktikum1+2+1 ~ 6

MR - C: preporučuju se studentima koji se žele usmjeravati prema primijenjenoj matematici

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
M133Parcijalne diferencijalne jednadžbe4+2+0 ~ 8
M130Teorija upravljanja3+2+1 ~ 8
M135Mehanika kontinuuma3+2+0 ~ 7
M134Numeričke metode za parcijalne diferencijalne jednadžbe3+2+0 ~ 7
M131Dinamički sustavi2+2+0 ~ 6
M136Fourierova analiza i primjene2+2+0 ~ 6
MI001Grafovi i primjene2+2+0 ~ 6
MI007Kompleksne mreže2+2+0 ~ 6
M111Normirani prostori2+2+0 ~ 6
M132Redukcija modela i aproksimacijski pristupi2+1+1 ~ 6
MI002Grupiranje podataka i primjene2+1+1 ~ 5
M048Teorija odlučivanja1+0+1 ~ 4
M109Konveksne funkcije1+1+0 ~ 3
MI005Matematički aspekti izbornih sustava1+0+1 ~ 3

MR - D

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
I040Osnove vođenja projekata1+1+0 ~ 4
Z013Stručna praksa0+0+2 ~ 4