Sveučilišni preddiplomski studij Matematika i računarstvo


 

I. godina

Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević

Obavezni predmeti:

šifra:M084
naziv:Diferencijalni račun
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:4+3+0 ~ 8
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava, doc. dr. sc. Ivan Soldo
asistent:dr. sc. Marija Miloloža Pandur
šifra:I044
naziv:Funkcijsko programiranje
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Slobodan Jelić
asistent:Luka Borozan
šifra:M086
naziv:Linearna algebra I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, izv. prof. dr. sc. Darija Marković
asistent:Darija Brajković, dr. sc. Marija Miloloža Pandur
šifra:Z011
naziv:Strani jezik u struci I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 3
nastavnik: Ivanka Ferčec
asistent:
šifra:Z014
naziv:Tjelesna i zdravstvena kultura I
izvođenje:zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+2+0 ~ 1, 0+2+0 ~ 1
nastavnik:dr. sc. Josip Cvenić
asistent:
šifra:I056
naziv:Uvod u računalnu znanost
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
asistent:Rebeka Čorić, Mateja Đumić, dr. sc. Petar Taler
šifra:M085
naziv:Integralni račun
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+3+0 ~ 7
nastavnik:doc. dr. sc. Ivan Soldo
asistent:doc. dr. sc. Suzana Miodragović
šifra:M087
naziv:Linearna algebra II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+3+0 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Darija Marković
asistent:doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
šifra:M088
naziv:Matematička logika u računalnoj znanosti
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Slobodan Jelić
asistent:Luka Borozan, doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
šifra:I048
naziv:Objektno orijentirano programiranje
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
asistent:Jurica Maltar
šifra:Z012
naziv:Strani jezik u struci II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 3
nastavnik:v. predavač Karmen Knežević
asistent:
ukupno kolegija: 11, satnica ~ ECTS: 23 ~ 30 (zima), 23 ~ 30 (ljeto)


Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Diferencijalni račun, Linearna algebra I, Funkcijsko programiranje i Uvod u računalnu znanost.


II. godina

Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević

Obavezni predmeti:

šifra:M091
naziv:Primijenjena matematika za računalnu znanost
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:4+3+0 ~ 9
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin, izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević, doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun, izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
asistent:Jelena Jankov, izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević, doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun, izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
šifra:I053
naziv:Strukture podataka i algoritmi I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:doc. dr. sc. Slobodan Jelić
asistent:Luka Borozan
šifra:M097
naziv:Teorijske osnove računalne znanosti
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
asistent:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
šifra:Z015
naziv:Tjelesna i zdravstvena kultura II
izvođenje:zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+2+0 ~ 1, 0+2+0 ~ 1
nastavnik:dr. sc. Josip Cvenić
asistent:
šifra:I045
naziv:Moderni računalni sustavi
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
asistent:Luka Borozan
šifra:I046
naziv:Moderni sustavi baza podataka
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+3+1 ~ 9
nastavnik:doc. dr. sc. Slobodan Jelić
asistent:Jurica Maltar, Mateja Đumić
šifra:I054
naziv:Strukture podataka i algoritmi II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:doc. dr. sc. Slobodan Jelić
asistent:Rebeka Čorić
ukupno kolegija: 7, satnica ~ ECTS: 18 ~ 23 (zima), 18 ~ 23 (ljeto)


Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.

Izborni predmeti:

šifra:I051
naziv:Računalno jezikoslovlje
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Mario Essert
asistent:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
šifra:I055
naziv:Ugrađeni sustavi
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+1 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
asistent: Matija Bogdanović
šifra:M099
naziv:Vektorski prostori
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Matić
asistent:doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
šifra:I059
naziv:3D računalna grafika
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+1 ~ 7
nastavnik:doc. dr. sc. Alfonzo Baumgartner
asistent:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
šifra:M062
naziv:Primjene diferencijalnog i integralnog računa I
izvođenje:zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+2+0 ~ 4, 1+2+0 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin
asistent:Una Radojičić, Jelena Jankov

Uvjeti za upis u III. godinu: položeni svi ispiti s I. godine studija i barem 45 ECTS bodova s II. godine studija, što obvezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Primijenjena matematika za računalnu znanost, Moderni računalni sustavi i Strukture podataka i algoritmi I.