Odjel za matematiku

Sveučilišni preddiplomski studij matematike


I. godina

Voditelj godišta: doc.dr.sc. Mihaela Ribičić-Penava

šifra: M004
naziv: Diferencijalni račun
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 3+3+0 ~ 7
nastavnik: izv.prof.dr.sc. K. Sabo
asistent: dr.sc. I. Soldo
šifra: M012
naziv: Integralni račun
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS 2+3+0 ~ 7
nastavnik: prof.dr.sc. Š. Ungar
asistent: dr.sc. I. Soldo
šifra: M010
naziv: Geometrija ravnine i prostora
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+3+0 ~ 7
nastavnik: doc.dr.sc. T. Marošević
asistent: D. Brajković
šifra: M018
naziv: Linearna algebra I
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+3+0 ~ 7
nastavnik: doc.dr.sc. D. Marković
asistent: dr.sc. Lj. Jukić Matić, M. Miloloža Pandur
šifra: M006
naziv: Elementarna matematika I
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. M. Ribičić Penava
asistent: dr.sc. I. Kuzmanović
šifra: M007
naziv: Elementarna matematika II
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. M. Ribičić Penava
asistent: dr.sc. I. Kuzmanović
šifra: I021
naziv: Uvod u računarstvo
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: izv.prof.dr.sc. D. Matijević
asistent: S. Jelić, mr.sc. P. Taler
šifra: I010
naziv: Uvod u programiranje
izvođenje: ljetni isemestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: izv.prof.dr.sc. D. Matijević
asistent: dr.sc. D. Ševerdija, mr.sc. P. Taler
šifra: Z002
naziv: Strani jezik u struci I
izvođenje zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS 0+0+2 ~ 3, 0+0+2 ~ 3
nastavnik: I. Ferčec
asistent:  
šifra: Z006
naziv: Tjelesna i zdravstvena kultura
izvođenje: zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 0+2+0 ~ 1, 0+2+0 ~ 1
nastavnik: J. Cvenić
asistent:  
ukupno kolegija: 10, satnica ~ ECTS: 23~30 (zima), 22~30 (ljeto)

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Diferencijalni račun, Geometrija ravnine i prostora, Elementarna matematika I i Uvod u računarstvo.


II. godina

Voditelj godišta: doc.dr.sc. Krešimir Burazin

šifra: M009
naziv: Funkcije više varijabli
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 3+2+0 ~ 7
nastavnik: doc.dr.sc. K. Burazin
asistent: I. Vuksanović, J. Jankov
šifra: M015
naziv: Kompleksna analiza
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. K. Burazin
asistent: dr.sc. S. Miodragović, I. Vuksanović
šifra: M019
naziv: Linearna algebra II
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. D. Marković
asistent:  M. Miloloža Pandur
šifra: M049
naziv: Uvod u teoriju brojeva
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. M. Jukić Bokun
asistent: dr.sc. I. Soldo
šifra: M005
naziv: Elementarna geometrija
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: izv.prof.dr.sc. Z. Kolar-Begović
asistent: Lj. Primorac Gajčić
šifra: M062
naziv: Primjene diferencijalnog i integralnog računa I
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+2+0 ~ 4
nastavnik: doc.dr.sc. K. Burazin
asistent: dr.sc. I. Kuzmanović, J. Jankov
šifra: I027
naziv: Matematički alati
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+2+0 ~ 4
nastavnik: prof.dr.sc. N. Truhar, dr.sc. I. Vazler
asistent:  
šifra: I011
naziv: Uvod u strukture podataka i algoritme
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: doc.dr.sc. A. Baumgartner
asistent:  dr.sc. D. Ševerdija
šifra: M014
naziv: Kombinatorna i diskretna matematika
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS 2+2+0 ~ 5
nastavnik izv.prof.dr.sc. A. Klobučar
asistent  doc.dr.sc. S. Majstorović
šifra: F001
naziv: Elementarna fizika I
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 4
nastavnik: izv.prof.dr.sc. B. Vuković
asistent:  I. Ivković
šifra: Z003
naziv: Strani jezik u struci II
izvođenje: zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 0+0+2 ~ 3, 0+0+2 ~ 3
nastavnik: I. Ferčec
asistent:  
šifra: Z006
naziv: Tjelesna i zdravstvena kultura
izvođenje: zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 0+2+0 ~ 1, 0+2+0 ~ 1
nastavnik: J. Cvenić
asistent:  
ukupno kolegija: 12, satnica ~ ECTS: 25~32 (zima), 22~28 (ljeto)

Uvjeti za upis u III. godinu: položeni svi ispiti s I. godine studija i barem 45 ECTS bodova s II. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Funkcije više varijabli i Linearna algebra II.


III. godina

Voditelj godišta: prof.dr.sc. Dragan Jukić

Obavezni predmeti:

šifra: M043
naziv: Realna analiza
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 4+2+0 ~ 7
nastavnik: prof.dr.sc. D. Jukić
asistent:  J. Jankov
šifra: M001
naziv: Algebra
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. I. Matić
asistent: D. Brajković, M. Miloloža Pandur
šifra: M051
naziv: Vektorski i unitarni prostori
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: prof.dr.sc. N. Truhar, dr.sc. I. Kuzmanović
asistent: dr.sc. S. Miodragović
šifra: M050
naziv: Uvod u vjerojatnost i statistiku
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: doc.dr.sc. D. Jankov Maširević
asistent: I. Papić, D. Grahovac
šifra: M033
naziv: Numerička linearna algebra
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: prof.dr.sc. N. Truhar
asistent: dr.sc. I. Kuzmanović
šifra: M034
naziv: Numerička analiza
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: izv.prof.dr.sc. K. Sabo
asistent: R. Čordaš
šifra: M022
naziv: Uvod u teoriju skupova i matematičku logiku
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: prof.dr.sc. Š. Ungar
asistent: dr.sc. S. Miodragović
šifra: M035
naziv: Obične diferencijalne jednadžbe
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: doc.dr.sc. K. Burazin
asistent: I. Vuksanović
šifra: F002
naziv: Elementarna fizika II
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS 2+2+0 ~ 4
nastavnik: izv.prof.dr.sc. B. Vuković
asistent I. Ivković
šifra: M063
naziv: Primjene diferencijalnog i integralnog računa II
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+2+0 ~ 4
nastavnik: izv.prof.dr.sc. K. Sabo
asistent:  doc.dr.sc. S. Majstorović, J. Jankov
šifra: I028
naziv: Programiranje i programsko inženjerstvo
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 1+2+0 ~ 4
nastavnik: izv.prof.dr.sc. D. Matijević
asistent: R. Čordaš
šifra: Z007
naziv: Završni rad
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 0+0+2 ~ 2
nastavnik:  
asistent:  
ukupno kolegija: 11, satnica ~ ECTS: 25~30 (zima), 21~27 (ljeto)

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.

Izborni kolegiji:

šifra: I001
naziv: Osnove baza podataka
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 1+1+1 ~ 4
nastavnik: izv.prof.dr.sc. D. Matijević, dr.sc. I. Vazler
asistent:  M. Đumić
šifra: I017
naziv: Uvod u računalne mreže i usluge
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 1+1+0 ~ 3
nastavnik: izv.prof.dr.sc. D. Matijević
asistent: dr.sc. D. Ševerdija, mr.sc. P. Taler
šifra:  M064
naziv: Nejednakosti
izvođenje  zimski semestar
satnica ~ ECTS  1+1+0 ~ 3
nastavnik:  doc. dr. sc. M. Ribičić Penava
asistent:  
šifra: I020
naziv: Uredsko poslovanje
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 0+1+1 ~ 3
nastavnik: doc.dr.sc. D. Jakov Maširević
asistent:  
šifra: M065
naziv: Konveksni skupovi
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+0+1 ~ 3
nastavnik: prof.dr.sc. D. Jukić
asistent:  
šifra:  
naziv: Sveučilišni izborni kolegij
izvođenje  
satnica ~ ECTS  
nastavnik:  
asistent: