Odjel za matematiku

Linearna algebra II

M087 (3+3+0) - 7 ECTS bodova

 

  OSNOVNE INFORMACIJE

linalg wordcloud

Linearna algebra II izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Matematike i sveučilišnog preddiplomskog studija Matematike i računarstva. Cilj kolegija je studente upoznati s pojmovima i svojstvima vektorskih i unitarnih prostora, osnovnim svojstvima linearnih operatora nad konačnodimenzionalnim prostorima, skalarnim produktom i unitarnim prostorima.  

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA

doc.dr.sc. Suzana Miodragović

doc.dr.sc. Ljiljana Primorac Gajčić

nakon predavanja i po dogovoru
ASISTENT 

dr.sc. Igor Baković

doc.dr.sc. Ljiljana Primorac Gajčić

 

 

nakon vježbi i po dogovoru
DEMONSTRATOR    

 

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Bakić,  Linearna algebra, Školska knjiga, Zagreb, 2008. (PDF)
 2. H. Kraljević, Vektorski prostori, Odjel za matematiku, Osijek, 2008. (skripta, PDF)

 

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE

 1. S. Kurepa, Uvod u linearnu algebru, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
 2. S. Kurepa, Konačnodimenzionalni vektorski prostori i primjene, Tehnička knjiga, Zagreb, 1967.
 3. N. Bakić, A. Milas, Zbirka zadataka iz linearne algebre, PMF-Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu, 1995.
 4. L. Čaklović, Zbirka zadataka iz linearne algebre, Školska knjiga, 1992.
 5. K. Horvatić, Linearna algebra, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2004.
 6. G. Strang, Introduction to Linear Algebra, Wellesley-Cambridge Press, 2009.
 7. J. Hefferon, Linear Algebra, http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/
 8. S. Axler, Linear Algebra Done Right, Springer, 2009.
 9. C. Meyer, Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM, 2001.
 10. N. Elezović, A. Aglić, Linearna algebra: zbirka zadataka, Element, Zagreb, 1999.
 11. V. Proskurjakov, Problems in linear algebra, Mir, Moskva, 1978.
 12. R. Scitovski, Geometrija ravnine i prostora (recenzirani nastavni materijali dostupni na web stranici Odjela za matematiku, Sveučilište u Osijeku), 2011.
 13. H. Anton, R. Rorres, Elementary linear algebra, John Wiley & Sons, Danvers, 2000.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Linearna algebra II realizira se s fondom od 90 sati (tjedno 3 sata predavanja i 3sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak 08:30-11:00 D-1
VJEŽBE grupa A (studenti studija Matematike i studenti studija Matematika i računarstvo A-C) Utorak 17:00-20:00 D-2
VJEŽBE grupa B (studenti studija Matematika i računarstvo Č-Ž) Srijeda  9:00-12:00   D-6

Kako bi se pristupilo timu ovog kolegija, u platformi MS Teams potrebno je koristiti kod za pristup: fftxlna


 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

KOLOKVIJI

Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Kolokviji se pišu 2 puna sata. 

Studenti koji su:

1. izašli na sve kolokvije,
2. na svakom kolokviju postigli barem 40 bodova (od 100 mogućih) i
3. ukupno postigli barem 80 bodova (od 200 mogućih)

oslobađaju se pismenog dijela ispita.

Studenti koji su na jednom kolokviju ostvarili manje od 40 bodova mogu izaći na popravni kolokvij.
Na popravni kolokvij mogu izaći i studenti koji žele pokušati postići veću ocjenu.

Ocjene kolokvija s obzirom na ostvareni broj bodova:

80-130 bodova: dovoljan (2);

131-160 bodova: dobar (3);

161-180 bodova: vrlo dobar (4);

181-200 bodova: izvrstan (5).

 

DOMAĆE ZADAĆE

Tijekom semestra studentima će biti ponuđeno rješavanje domaćih zadaća na kojima se može ostvariti najviše 30 dodatnih bodova.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Pismeni ispit piše se 2 puna sata. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.

Ocjene pismenog ispita s obzirom na ostvareni broj bodova:

50-65 bodova: dovoljan (2);

66-80 bodova: dobar (3);

81-90 bodova: vrlo dobar (4);

91-100 bodova: izvrstan (5).

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita ili kolokvija, formira konačna ocjena.

 


NASTAVNI MATERIJALI (ažurirani 9.6.2021.)

 • Popis nužnih znanja može naći na poveznici
 • Popis dodatnih pitanja za ocjenu dovoljan nalazi se na sljedećoj poveznici.
 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
Predavanje 1 Pojam vektorskog prostora.  tekst
Predavanje 2 Linearna zavisnost i nezavisnost. Linearna ljuska, Sustav izvodnica. Baza i dimenzija. tekst
Predavanje 3 Baza i dimenzija. Potprostor.   tekst
Predavanje 4 Potprostor. Suma potprostora. Direktna suma. tekst
Predavanje 5 Direktni komplement. Kvocijentni skup. Linearni operatori. Motivacija, definicija, primjeri i osnovna svojstva. tekst
Predavanje 6 + dio nadoknade Osnovna svojstva linearnih operatora. Zadavanje na bazi i proširenje po linearnosti. Slika i jezgra operatora. Teorem o rangu i defektu. Monomorfizam, epimorfizam i izomorfizam. tekst 
Predavanje 7 Prostor linearnih operatora. Matrični zapis linearnog operatora. tekst 
Predavanje 8 Matrični zapis linearnog operatora.  tekst 
Predavanje 9 Slične matrice. Spektar operatora, svojstveni vektor, svojstveni potprostor. Svojstveni polinom.  tekst 
Predavanje 10 Dijagonalizacija operatora nad kompleksnim prostorom. Invarijantni potprostori. Hamilton-Cayley-jev teorem.   tekst 
Predavanje 11 +drugi dio nadoknade Minimalni polinom. Jordanova forma. Unitarni prostori. Skalarni produkt. tekst
Predavanje 12 Unitarni prostori. Skalarni produkt. Norma. Ortogonalnost i ortonormiranost. Gram-Schmidtov postupak ortogonalizacije. Ortogonalni komplement. tekst 
Predavanje 13 Ortogonalni komplement. Linearan funkcional. Unitarni operatori. Hermitski adjungirani operator.  tekst
Predavanje 14  Unitarne i ortogonalne matrice.  Hermitski operatori. Hermitske matrice. Kvadratne forme. Krivulje drugog reda. tekst
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeOpis vježbeMaterijali
Vježbe 1 Pojam vektorskog prostora. pdf
Vježbe 2 Baza i dimenzija: linearne kombinacije i nezavisnost. pdf
Vježbe 3 Baza i dimenzija: redukcija i nadopunjavanje do baze. pdf
Vježbe 4 Potprostor pdf
Vježbe 5 Potprostor. Definicija i svojstva linearnih operatora. pdf
Vježbe 6 Definicija i svojstva linearnih operatora. Slika i jezgra. pdf
Vježbe 7 Slika i jezgra. pdf
Vježbe 8 Prostor linearnih operatora. Matrični zapis linearnog operatora. pdf 
Vježbe 9 Matrica prijelaza. Spektar. pdf
Vježbe 10 Spektar. pdf
Vježbe 11 Spektar. Hamilton - Cayleyev teorem. pdf
Vježbe 12 Minimalni polinom. Invarijantni potprostori. pdf
Vježbe 13 Dijagonalizacija operatora nad kompleksnim prostorom. Jordanova forma operatora. pdf
Vježbe 14 Skalarni produkt. Gram - Schmidtov postupak ortogonalizacije. pdf 
Vježbe 15 Ortogonalni komplement. QR dekompozicija. Operatori na unitarnim prostorima. Krivulje drugog reda. pdf
 •  
  • PRIMJERI KOLOKVIJA
Akademska godina1. kolokvij2. kolokvij
2020./2021. pdf pdf
2019./2020. A   A  
2018./2019. A   A  
2017./2018. A B A B

 

 

 

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

 • TERMINI PISMENIH ISPITA
Ispitni rokPrvi rokDrugi rok
ljetni    
jesenski    

 

 

OBAVIJESTI

 

 • [23.9.2022.] Pismeni ispit održan 23.9.2022. nije položio nitko. Uvid u pismene ispite će se održati u petak, 30.9.2022. u 8.30h u uredu 15 na prvom katu.
 • [12.9.2022.] Pismeni ispit održan 9.9.2022. nije položio nitko. Uvid u pismene ispite će se održati u srijedu, 14.9.2022. u 11h u uredu 15 na prvom katu.
 • [5.7.2022.] Pismeni ispit održan 4.7.2022. nije položio nitko. Uvid u pismene ispite će se održati u četvrtak, 7.7.2022. u 12.30h u uredu 15 na prvom katu.
 • [21.6.2022.] KOnačni rezultati kolokvija s ocjenama mogu se pogledati ovdje, Uvid u kolokvije će se održati u četvrtak, 23.6.2022. u 10.30h u uredu 15 na prvom katu.
 • [15.6.2022.] Ukupni rezultati kolokvija s ocjenama/daljnjim obvezama studenata mogu se pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati u ponedjeljak 20.6.2022. u 10.30h u uredu 15. Popravni kolokvij će se održati u utorak 21.6.2022. s početkom u 10h u P1. Studenti koji žele pristupiti popravnom kolokviju u svrhu poboljšanja ocjene trebaju poslati prijavu mailom ili porukom na MS Teamsu doc.dr.sc. Ljiljani Primorac Gajčić do 20.6.2022. do 12h. 
 • [11.6.2022.]  Drugi kolokvij će se pisati 13.6.2022. s početkom u 10h prema sljedećem rasporedu:
  • P1-studenti čije prezime počinje s A-K.
  • P-37- svi ostali studenti.
 • [5.5.2022.] Rezultati prvog kolokvija mogu se pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati u uredu 15 na prvom katu u sljedećim terminima:
  • 6.5.2022. (petak) u 10h;
  • 11.5.2022. (srijeda) u 11.30h;
  • 12.5.2022. (četvrtak) u 13h.
 • [29.4.2022.] Prvi kolokvij će se pisati 2.5.2022. s početkom u 17h prema sljedećem rasporedu:
  • P1-studenti studija Matematika (svi) i studenti studija Matematika i računarstvo čije prezime počinje s A-G.
  • P-37-studenti studija Matematika i računarstvo čije prezime počinje s I-Ž.
 • [25.2.2022.] Pismeni ispit održan 24.2.2022. nije položio nitko. Uvid u pismene ispite će se održati u četvrtak 3.3.2022. u 11.30h u uredu 15 na prvom katu Odjela za matematiku.
 • [10.2.2022.] Pismeni dio ispita održan 10.2.2022. nije položio nitko. Uvid u pismene ispite će se održati u četvrtak 17.2.2022. u 8.30h u uredu 15 na prvom katu.
 • [23.9.2021.] Pismeni dio ispita položila je studentica JMBAG 1311028096, ocjena dovoljan (55 bodova). Uvid u pismene ispite će se održati online putem platforme Teams u petak, 24.9.2021. u 10h. Studenti zainteresirani za uvid trebaju se javiti asistentici Primorac Gajčić putem poruke na Teamsu do 24.9.2021. do 9.00h.
 • [10.9.2021.] Pismeni ispit, održan 9.9.2021. nitko nije položio. Molim studente koji žele napraviti uvid u ispit da se jave porukom na Teams do ponedjeljka 13.9.2021. radi dogovora oko termina uvida.
 • [1.9.2021.] Usmeni dio ispita će se održati u ponedjeljak 13.9.2021. kod doc.dr.Suzane Miodragović. Studenti koji su pismeni dio ispita položili preko kolokvija i žele pristupiti usmenom ispitu trebaju (osim prijave ispita putem Studomata) javiti se doc.dr.sc. Suzani Miodragović putem poruke na Teamsu do petka, 10.9.2021. do 12h kako bi prijavili dolazak na ispit. Raspored studenata za usmeni ispit bit će objavljen nakon što završi rok za prijavu.
 • [24.5.2021.] (VAŽNO - USMENI ISPITI)
 • Usmeni ispiti će se održati:
23.6.2021. od 09:00
(u slučaju prijave velikog broja studenata usmeni će se održati i 24.6.2021.)
2.7.2021. od 09:00
(u slučaju prijave velikog broja studenata usmeni će se održati i 1.7.2021.)
8.7.2021. od 09:00
(u slučaju prijave velikog broja studenata usmeni će se održati i 9.7.2021.)
Za usmeni ispit, studenti će se trebati prijaviti putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 4 dana prije roka.
S obzirom da još nemate najavljene usmene iz drugih kolegija te smo prvi termin dogovorili danas na predavanju, ovi termini su fiksni.
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment