Odjel za matematiku

Linearna algebra II

M087 (3+3+0) - 7 ECTS bodova

 

  OSNOVNE INFORMACIJE

linalg wordcloud

Linearna algebra II izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Matematike i sveučilišnog preddiplomskog studija Matematike i računarstva. Cilj kolegija je studente upoznati s pojmovima i svojstvima vektorskih i unitarnih prostora, osnovnim svojstvima linearnih operatora nad konačnodimenzionalnim prostorima, skalarnim produktom i unitarnim prostorima.  

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Darija Marković vrijeme konzultacija
ASISTENT dr.sc. Darija Brajković Zorić nakon vježbi i po dogovoru
DEMONSTRATOR  Mihailo Valjetić  

 

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Bakić,  Linearna algebra, Školska knjiga, Zagreb, 2008.

 

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE

 1. S. Kurepa, Uvod u linearnu algebru, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
 2. S. Kurepa, Konačnodimenzionalni vektorski prostori i primjene, Tehnička knjiga, Zagreb, 1967.
 3. N. Bakić, A. Milas, Zbirka zadataka iz linearne algebre, PMF-Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu, 1995.
 4. L. Čaklović, Zbirka zadataka iz linearne algebre, Školska knjiga, 1992.
 5. K. Horvatić, Linearna algebra, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2004.
 6. G. Strang, Introduction to Linear Algebra, Wellesley-Cambridge Press, 2009.
 7. J. Hefferon, Linear Algebra, http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/
 8. S. Axler, Linear Algebra Done Right, Springer, 2009.
 9. C. Meyer, Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM, 2001.
 10. N. Elezović, A. Aglić, Linearna algebra: zbirka zadataka, Element, Zagreb, 1999.
 11. V. Proskurjakov, Problems in linear algebra, Mir, Moskva, 1978.
 12. H. Kraljević, Vektorski prostori (recenzirani nastavni materijali dostupni na web stranici Odjela za matematiku, Sveučilište u Osijeku), 2008.
 13. R. Scitovski, Geometrija ravnine i prostora (recenzirani nastavni materijali dostupni na web stranici Odjela za matematiku, Sveučilište u Osijeku), 2011.
 14. H. Anton, R. Rorres, Elementary linear algebra, John Wiley & Sons, Danvers, 2000.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Linearna algebra II realizira se s fondom od 90 sati (tjedno 3 sata predavanja i 3sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Ponedjeljak 09:00-12:00 D-1
VJEŽBE - grupa A Četvrtak 14:30-17:30 D-1
VJEŽBE - grupa B Srijeda 9:00-12:00 D-1
DEMONSTRATURE      

 

RASPORED STUDENATA PO GRUPAMA

Grupa A      Studenti čija prezimena počinju slovima A-L
Grupa B      Studenti čija prezimena počinju slovima M-Ž

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

KOLOKVIJI

Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Kolokviji se pišu 2 puna sata. Na kolokvijima nije dozvoljena upotreba kalkulatora.

Da bi kolokvij zamijenio pismeni ispit, potrebno je na kolokvijima ostvariti ukupno najmanje 80 bodova.
Studenti koji su na jednom kolokviju ostvarili barem 40 bodova, a ukupno manje od 80 bodova, mogu izaći na popravni kolokvij.
Iznimno, na popravni kolokvij mogu izaći i studenti koji (iz opravdanih razloga) nisu pristupili nekom od kolokvija (bez obzira na broj bodova koji su ostvarili na kolokviju kojemu su prisustvovali).

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Pismeni ispit piše se 2 puna sata. Na pismenom ispitu nije dozvoljena upotreba kalkulatora. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita ili kolokvija, formira konačna ocjena.

 

KOLOKVIJI ZA VRIJEME BESKONTAKTNE NASTAVE

S obzirom na trenutnu situaciju, kolokviji će se organizirati online i to tako da će se u zadanom terminu postaviti zadaci koje studenti trebaju riješiti, a koje onda studenti SAMOSTALNO rješavaju tako da ih rukom pišu na papir, slikaju/skeniraju i objedinjena rješenja pošalju na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naslovom '1. (odnosno 2.) kolokvij – ime prezime. Student obavezno treba:

1. potpisati se na sve papire na koje piše,

2. napisati broj zadatka kojeg rješava,

3. zadatke koje eventualno ne rješava numerirati i staviti crticu kraj tog broja zadatka.

Studenti će pisati 2 kolokvija i to u sljedećim terminima:

             Prvi kolokvij (online) – 17. travnja u 15:00

             Drugi kolokvij (online) – 10. lipnja u 11:00

Studenti će za svaki kolokvij imati 120 minuta od objave zadataka da ih napišu i pošalju. Sva rješenja koja pristignu nakon isteka vremena u kojem treba predati kolokvij, neće biti priznata. Prepisivanje je strogo zabranjeno. U slučaju jednakih rješenja, studentima zadaci neće biti priznati. Svaki kolokvij nosit će 100 bodova, a student će kolokvirati pismeni dio ispita ukoliko ima ostvarenih ukupno najmanje 80 bodova. Studenti koji su na jednom kolokviju ostvarili barem 40 bodova, a ukupno manje od 80 bodova, mogu izaći na popravni kolokvij.

Raspored po grupama i kolokviji bit će ovdje objavljeni:

Akademska godina 2019./2020. Kolokvij 1
1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G
2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G
3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G

 Rješenja zadataka: rješenja.

 

Raspored po grupama za 2. online kolokvij: raspored.

 

Akademska godina 2019./2020. Kolokvij 1

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G
2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G
3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G
5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G
6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G
7A 7B 7C 7D 7E 7F 7G
8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G

NASTAVNI MATERIJALI

 • Popis nužnih znanja može naći na poveznici
 • Popis dodatnih pitanja za ocjenu dovoljan nalazi se na sljedećoj poveznici.
 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
Predavanje 1 Pojam vektorskog prostora. Linearna zavisnost i nezavisnost. pdf tekst
Predavanje 2 Linearna ljuska, Sustav izvodnica. Baza i dimenzija. pdf tekst
Predavanje 3 Baza i dimenzija. Potprostor. Suma potprostora. Direktna suma. pdf tekst
Predavanje 4 Direktni komplement. Kvocijentni skup. Linearni operatori. Motivacija, definicija, primjeri i osnovna svojstva. pdf tekst
Predavanje 5 Osnovna svojstva linearnih operatora. Zadavanje na bazi i proširenje po linearnosti. Slika i jezgra operatora. Teorem o rangu i defektu. Monomorfizam, epimorfizam i izomorfizam. pdf tekst
Predavanje 6 Prostor linearnih operatora. Matrični zapis linearnog operatora. pdf tekst
Predavanje 7 Matrični zapis linearnog operatora. Spektar operatora, svojstveni vektor, svojstveni potprostor. pdf tekst
Predavanje 8 Svojstveni polinom. Dijagonalizacija operatora nad kompleksnim prostorom. Invarijantni potprostori. pdf tekst
Predavanje 9 Hamilton-Cayley-jev teorem. Minimalni polinom. Jordanova forma. Funkcija operatora. pdf tekst
Predavanje 10 Unitarni prostori. Skalarni produkt. Norma. Ortogonalnost i ortonormiranost. Gram-Schmidtov postupak ortogonalizacije. pdf tekst
Predavanje 11 Ortogonalni komplement. QR dekompozicija. Unitarni operatori. pdf tekst
Predavanje 12 Hermitski adjungirani operator. Unitarne i ortogonalne matrice. Hermitski operatori. Hermitski operatori. Hermitske matrice. pdf tekst
Predavanje 13 Kvadratne forme. pdf tekst
Predavanje 14 Krivulje i plohe drugog reda. Definitnost kvadratne forme pdf tekst
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeOpis vježbeMaterijali
Vježbe 1 Pojam vektorskog prostora. pdf
Vježbe 2 Baza i dimenzija: linearne kombinacije i nezavisnost. pdf
Vježbe 3 Baza i dimenzija: redukcija i nadopunjavanje do baze. pdf
Vježbe 4 Potprostor pdf
Vježbe 5 Potprostor. Definicija i svojstva linearnih operatora. pdf
Vježbe 6 Definicija i svojstva linearnih operatora. Slika i jezgra. pdf
Vježbe 7 Slika i jezgra. pdf
Vježbe 8 Prostor linearnih operatora. Matrični zapis linearnog operatora. pdf 
Vježbe 9 Matrica prijelaza. Spektar. pdf
Vježbe 10 Spektar. pdf
Vježbe 11 Spektar. Hamilton - Cayleyev teorem. pdf
Vježbe 12 Minimalni polinom. Invarijantni potprostori. pdf
Vježbe 13 Dijagonalizacija operatora nad kompleksnim prostorom. Jordanova forma operatora. pdf
Vježbe 14 Skalarni produkt. Gram - Schmidtov postupak ortogonalizacije. pdf 
Vježbe 15 Ortogonalni komplement. QR dekompozicija. Operatori na unitarnim prostorima. Krivulje drugog reda. pdf
 • BEZKONTAKTNA NASTAVA (VJEŽBE):
 • U tablici iznad nalaze se prezentacije s tekstom zadataka i kratko ponovljenom teorijom koja je potrebna za određeni dio gradiva. Riješeni zadaci za pojedine vježbe bit će objavljeni u nastavku.
 • Studenti trebaju detaljno proći kroz sve riješene zadatke te samostalno riješiti zadatke za zadaću. Ukoliko ima nedoumica i pitanja vezanih za gradivo vježbi, studenti se trebaju javiti asistentici putem maila (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.). Materijali za vježbe bit će objavljeni svakog tjedna prije termina vježbi prema rasporedu sve do ponovnog početka kontaktne nastave.

 

 • RIJEŠENI ZADACI ZA VJEŽBE (vidljivi samo registriranim korisnicima):

   

  DEMONSTRATURE za vrijeme bezkontaktne nastave:

  Zadaci za demonstrature objavljivat će se prema ranijem dogovoru studenata i demonstratora, a za sva dodatna pitanja studenti demonstratora mogu kontaktirati i putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

   

   • PRIMJERI KOLOKVIJA
  Akademska godina1. kolokvij2. kolokvij
  2018./19. A   A  
  2017./2018. A B A B

   

  Akademska godinaLinearna algebra I (M018)Linearna algebra II (M019)Vektorski i unitarni prostori (M051)
  2017./2018.   -  

  1. kolokvij2. kolokvij

  1. kolokvij, 2. kolokvij, 3. kolokvij
  2016./2017. 1. kolokvij

  1. kolokvij2. kolokvij

  1. kolokvij, 2. kolokvij, 3. kolokvij
  2015./2016. 1. kolokvij

  1. kolokvij2.kolokvij

  1. kolokvij, 2. kolokvij, 3. kolokvij

   

  Rezultati su vidljivi registriranim korisnicima.

  PRIMJERI PISMENIH ISPITA

   

  Linearna algebra I (M018)Linearna algebra II (M019)Vektorski i unitarni prostori (M051)
  19. lipnja 2017. 

  10. srpnja 2017.

  24. veljače 2017.
  11. srpnja 2016.

  26. lipnja 2017.

  10. veljače 2017.
  6. rujna 2016. 

  21. veljače 2017.

  31. kolovoza 2016.

   

  • TERMINI PISMENIH ISPITA
  Ispitni rokPrvi rokDrugi rok
  ljetni    
  jesenski    

   

   

  OBAVIJESTI

   

  • Studenti koji su kolokvirali pismeni dio ispita ili pismeni ispit položili na nekom od prethodnih rokova te planiraju pristupiti usmenom ispitu dužni su preko ISVU studomata prijaviti pismeni ispitni rok za prvi pismeni ispitni rok koji je prije usmenog ispita kojem planiraju pristupiti. Prijave putem maila neće se uzimati u obzir.
  • [9. 10. 2020.] Rezultati izvanrednog pismenog ispita: Antonio Stipić - 32 boda (nedovoljan (1)). Za uvid u pismeni ispit treba se javiti asistentici na mail, najkasnije do subote 10.10.  u 12 sati.
  • [9. 10. 2020.] Izvanredni usmeni ispit održat će se 14. listopada s početkom u 10 sati u D9.
  • [28. 9. 2020.] Raspored studenata po terminima može se vidjeti na sljedećoj poveznici. Ispit će se održati u D8. Ukoliko se studentu navedeni termin preklapa s terminom drugog ispita treba se javiti predmetnom nastavniku najkasnije do danas u 20 sati.
  • [25. 9. 2020.] Rezultati pismenog ispita održanog 24. rujna: rezultati. Ukoliko netko želi pogledati svoj pismeni ispit, treba se javiti asistentici na mail najkasnije do subote 26. rujna u 12 sati.
  • [25. 9. 2020.] Prijave za usmeni ispit koji će se održati 29. i 30. rujna vrše se putem sljedećeg obrasca. Prijave su moguće do ponedjeljka 28. rujna u 12 sati, a raspored s terminima bit će objavljen na stranici kolegija nakon završetka prijava. Ispitu mogu pristupiti studenti koji su ispit prijavili putem ISVU studomata za rok 17. rujna i/ili za rok 24. rujna. Zbog velikog broja studenata koji nakon prijave odustaju od pristupanja ispitu, prijava će se tretirati kao izlazak na ispit neovisno o tome pristupi li student ispitu ili ne. Studenti koji u tim danima imaju još neki ispit trebaju se dodatno javiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi ih se rasporedilo u termine koji im odgovaraju.
  • [21. 9. 2020.] Raspored studenata po terminima može se vidjeti na sljedećoj poveznici. Ispit će se održati u D8. Zbog velikog broja prijavljenih studenata i trenutne epidemiološke situacije na ovome roku nije moguće prisustvo slušača. Ukoliko se studentu navedeni termin preklapa s terminom drugog ispita treba se javiti predmetnom nastavniku najkasnije do danas u 20 sati.
  • [18. 9. 2020.] Prijave za usmeni ispit koji će se održati 22. i 23. rujna vrše se putem sljedećeg obrasca. Prijave su moguće do ponedjeljka 21. rujna u 12 sati, a raspored s terminima bit će objavljen na stranici kolegija nakon završetka prijava. Zbog velikog broja studenata koji nakon prijave odustaju od pristupanja ispitu, prijava će se tretirati kao izlazak na ispit neovisno o tome pristupi li student ispitu ili ne. Studenti koji u tim danima imaju još neki ispit trebaju se dodatno javiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi ih se rasporedilo u termine koji im odgovaraju.
  • [17. 9. 2020.] Rezultati pismenog ispita održanog 17. rujna: rezultati. Ukoliko netko želi pogledati svoj pismeni ispit, treba se javiti asistentici na mail najkasnije do petka 18. rujna u 12 sati.
  • [14. 9. 2020.] Studenti koji su planirali usmenom ispitu pristupiti u terminu 22. i 23. rujna, a zbog opravdanih razloga nisu uspjeli izvršiti prijavu putem ISVU studomata, prijavu mogu napraviti još danas pozivom u referadu.
  • [7. 9. 2020.] Raspored studenata po terminima može se vidjeti na sljedećoj poveznici. Ispit će se održati u D8. Zbog velikog broja prijavljenih studenata i trenutne epidemiološke situacije na ovome roku nije moguće prisustvo slušača.
  • [3. 9. 2020.] Rezultati pismenog ispita održanog 3. rujna: rezultati. Ukoliko netko želi pogledati svoj pismeni ispit, treba se javiti asistentici na mail najkasnije do petka 4. rujna u 15 sati.
  • [3. 9. 2020.] Prijave za usmeni ispit koji će se održati 8. i 9. rujna vrše se putem sljedećeg obrasca. Prijave su moguće do ponedjeljka 7. rujna u 12 sati, a raspored s terminima bit će objavljen na stranici kolegija nakon završetka prijava. Zbog velikog broja studenata koji nakon prijave odustaju od pristupanja ispitu, prijava će se tretirati kao izlazak na ispit neovisno o tome pristupi li student ispitu ili ne. Studenti koji na ispit dolaze iz udaljenijih dijelova trebaju se dodatno javiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi ih se rasporedilo u termine koji im zbog reda vožnje odgovaraju.
  • [31. 8. 2020.] Studenti koji su planirali usmenom ispitu pristupiti u terminu 8. i 9. rujna, a zbog opravdanih razloga nisu uspjeli izvršiti prijavu putem ISVU studomata, prijavu mogu napraviti slanjem poruke na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. nakasnije do 1. rujna u 12 sati.
  • [25. 8. 2020.] Tijekom jesenskih ispitnih rokova planirana su tri termina usmenog ispita i to 8. i 9. rujna, 22. i 23. rujna te 29. i 30. rujna. Prijave za usmeni dio ispita vršit će se putem Google obrasca koji će biti postavljen na stranicu kolegija. Svi studenti koji planiraju pristupiti usmenom ispitu dužni su preko ISVU studomata prijaviti pismeni ispitni rok za prvi pismeni ispitni rok koji je prije usmenog ispita kojem planiraju pristupiti.
  • [8. 7. 2020.] Raspored studenata po terminima može se vidjeti na sljedećoj poveznici. Ispit će se održati u D8. Zbog velikog broja prijavljenih studenata i trenutne epidemiološke situacije na ovome roku nije moguće prisustvo slušača.
  • [2. 7. 2020.] Prijave za usmeni ispit koji će se održati 9. srpnja vrše se putem sljedećeg obrasca. Prijave su moguće do srijede 8. srpnja u 8 sati, a raspored s terminima bit će objavljen na stranici kolegija nakon završetka prijava. Zbog velikog broja studenata koji nakon prijave odustaju od pristupanja ispitu, prijava će se tretirati kao izlazak na ispit neovisno o tome pristupi li student ispitu ili ne. Studenti koji na ispit dolaze iz udaljenijih dijelova trebaju se dodatno javiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi ih se rasporedilo u termine koji im zbog reda vožnje odgovaraju.
  • [24. 6. 2020.] Raspored studenata po terminima može se vidjeti na sljedećoj poveznici. Studenti koji žele slušati usmeni trebaju se javiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 25. lipnja u 8 sati te će dobiti povratnu informaciju u koju grupu mogu doći.
  • [21. 6. 2020.] U dijelu stranice REZULTATI KOLOKVIJA postavljeni su rezultati popravnog kolokvija, kao i obavijest vezana uz uvid u popravni kolokvij.
  • [20. 6. 2020.] Prijave za usmeni ispit koji će se održati 25. lipnja vrše se putem sljedećeg obrasca. Prijave su moguće do srijede 24. lipnja u 12 sati, a raspored s terminima bit će objavljen na stranici kolegija nakon završetka prijava.
  • [18. 6. 2020.] Usmeni ispit održat će se u D8 s početkom u 10 sati za sve prijavljene studente.
  • [16. 6. 2020.] Studenti koji nisu uspjeli prijaviti ispit na ISVU studomatu za prvi rok, a planiraju pristupiti usmenom dijelu ispita u terminu 19. ili 25. lipnja, prijavu mogu napraviti u referadi (osobno, telefonski ili putem emaila) zaključno do četvrtka 18. lipnja u 12 sati.
  • [16. 6. 2020.] Popravni kolokvij, kao i prvi pismeni rok, održat će se u petak, 19.6., u 13 sati u predavaonici 1.
  • [15. 6. 2020.] Prijave za usmeni ispit koji će se održati 19. lipnja vrše se putem sljedećeg obrasca. Prijave su moguće do četvrtka 18. lipnja u 12 sati, a raspored s terminima bit će objavljen na stranici kolegija nakon završetka prijava.
  • [14. 6. 2020.] U dijelu stranice REZULTATI KOLOKVIJA postavljeni su rezultati kolokvija, kao i obavijest vezana uz uvid u kolokvij. Popravni kolokvij održat će se u petak, 19.6. Točan termin i predavaonica u kojoj će se kolokvij održati bit će objavljeni u utorak, nakon što se utvrdi točan broj studenata koji će izaći na pismeni ispit koji će se pisati u istom terminu.
  • [6. 6. 2020.] Tijekom ljetnih ispitnih rokova planirana su tri termina usmenog ispita i to 19. lipnja, 25. lipnja i 9. srpnja. Prijave za usmeni dio ispita vršit će se putem Google obrasca koji će biti postavljen na stranicu kolegija. Svi studenti koji planiraju pristupiti usmenom ispitu dužni su preko ISVU studomata prijaviti pismeni ispitni rok za prvi pismeni ispitni rok koji je prije usmenog ispita kojem planiraju pristupiti.
  • [12. 5. 2020.] Drugi kolokvij održat će se u srijedu 10. lipnja u 11 sati.
  • [28. 4. 2020.] Drage studentice i studenti molim vas da ispunite anketu koja je vezana uz dogovor o terminu održavanja online konzultacija. Anketi možete pristupiti na sljedećoj poveznici. Krajnji rok za ispunjavanje ankete je nedjelja 3.5. u 12 sati.
  • [24.4.2020.] U dijelu stranice REZULTATI KOLOKVIJA postavljeni su rezultati kolokvija, kao i obavijesti vezane uz uvid i rješenja zadataka.
  • [17 4. 2020.] Drage studentice i studenti zaključena je predaja kolokvija. S obzirom na situaciju, svima su uvažene isprike zbog opravdanog kratkog kašnjenja sa slanjem kolokvija, koje se dogodilo zbog tehničkih razloga. Također, uvažene su i ostale isprike vezane u slanje više mailova i slično.
  • [16. 4. 2020.] Drage studentice i studenti, na vašu molbu, a u dogovoru s profesoricom pisanje kolokvija produženo je na ukupno 120 minuta. Prije kolokvija pripremite svoj JMBAG. Svakako prije početka kolokvija probajte proći kroz postupak slikanja/skeniranja i slanja probnog dokumenta na vlastiti mail kako biste uvježbali korake za predaju kolokvija na službeni mail. 20 minuta prije početka kolokvija bit će objavljen raspored tko koju grupu piše. Raspored kao i kolokviji bit će objavljeni na dijelu stranice čiji podnaslov je KOLOKVIJI ZA VRIJEME BESKONTAKTNE NASTAVE.
  • [6. 4. 2020.] U anketi se nalazi 115 odgovora, od čega je 63,5% odgovora za snimanje vježbi, a 36,5% odgovora za online nastavu. Prema tome, od ovog tjedna nadalje, uz riješene materijale vježbi, na stranici će biti objavljen i video zapis vježbi. Naravno, za sva pitanja vezana uz gradivo vježbi, kao i do sada, slobodno se javite putem maila.
  • [4. 4. 2020.] Drage studentice i studenti molim Vas da ispunite anketu koja je vezana uz dogovor oko daljenjeg izvođenja vježbi: anketa - zatvoreno!. Krajnji rok za ispunjavanje ankete je ponedjeljak 6.4. u 15 sati.
  • [1. 4. 2020.] Zadnji dio gradiva koji ulazi u 1. kolokvij je slika i jezgra linearnog operatora.
  • [24. 3. 2020.] U dijelu PRAVILA POLAGANJA ISPITA postavljene su obavijesti o održavanju kolokvija za vrijeme beskontaktne nastave. Za sva dodatna pitanja, studenti se slobodno mogu javiti asistentici na mail.
  • [23. 3. 2020.] Studenti koji nisu na popisu koji se može vidjeti ovdje, a upisani su na kolegij i planiraju izaći na kolokvij trebaju poslati asistentici na mail (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) svoje ime, prezime i JMBAG najkasnije do utorka, 14. travnja. Informacije vezane za održavanje kolokvija bit će sutra objavljene na stranici.
  • [12. 3. 2020.] Prvi kolokvij održat će se u petak 17. travnja u 15 sati. Raspored studenata po predavaonicama bit će naknadno objavljen.
  • [11. 3. 2020.] U terminima 16. ožujka, 23. ožujka i 30. ožujka predavanja će se održavati s početkom u 8:15 radi nadoknade termina koji pada na Uskrsni ponedjeljak.
  • [2. 3. 2020.] Raspored studenata po terminima može se vidjeti na sljedećoj poveznici.
  • [26. 2. 2020.] Dodatni termin usmenog ispita održat će se u utorak i srijedu 3. i 4. ožujka 2020. Prijave za usmeni ispit vrše se putem sljedeće forme. Prijave su moguće do ponedjeljka 2. ožujka u 12 sati, a raspored s terminima bit će objavljen na stranici kolegija nakon završetka prijava.
  • [24. 2. 2020.] Raspored studenata po terminima može se vidjeti na sljedećoj poveznici.
  • [21. 2. 2020.] Rezultati pismenog ispita održanog 21.2.2020. (vidljivi su registriranom korisnicima) .
  • [19. 2. 2020.] Usmeni ispit održat će se u utorak i srijedu 25. i 26. veljače 2020. Prijave za usmeni ispit vrše se putem sljedeće forme. Prijave su moguće do ponedjeljka 24. veljače u 15 sati, a raspored s terminima bit će objavljen na stranici kolegija nakon završetka prijava.
  • [18. 2. 2020.] Usmeni ispit održat će se u D3 s početkom 9 sati za sve prijavljene studente.
  • [11. 2. 2020.] Dodatni termin usmenog ispita održat će se u srijedu 19. veljače 2020. Prijave za usmeni ispit vrše se putem sljedeće forme. Prijave su moguće do utorka 18. veljače u 16 sati, a raspored s terminima bit će objavljen na stranici kolegija nakon završetka prijava.
  • [10. 2. 2020.] Raspored studenata po terminima može se vidjeti na sljedećoj poveznici.
  • Rezultati pismenog ispita održanog 7.2.2020. (vidljivi su registriranom korisnicima) . Ispiti se mogu pogledati u utorak, 11.2. u 8:30. 
  • [7. 2. 2020.] Prijave za usmeni ispit koji će se održati 11. i 12. veljače vrše se putem sljedeće forme. Prijave su moguće do ponedjeljka 10. veljače u 20 sati, a raspored s terminima bit će objavljen na stranici kolegija nakon završetka prijava.
  • [23. 9. 2019.] Raspored studenata po terminima može se vidjeti na sljedećoj poveznici.
  • [19. 9. 2019.] Prijave za usmeni ispit koji će se održati 24. i 25. rujna vrše se putem sljedeće forme. Prijave su moguće do ponedjeljka 23. rujna u 12 sati, a raspored s terminima bit će objavljen na stranici kolegija nakon završetka prijava.
  • [18. 9. 2019.] Pismeni ispit održan 18.9.2019. nitko nije položio. Ispiti se mogu pogledati u četvrtak, 19.9.2019. u 9:30 u kabinetu 3/1. 
  • [11. 9. 2019.] Raspored studenata po terminima može se vidjeti na sljedećoj poveznici.
  • [4. 9. 2019.] Prijave za usmeni ispit koji će se održati 12. rujna vrše se putem sljedeće forme. Prijave su moguće do srijede 11. rujna u 10 sati, a raspored s terminima bit će objavljen na stranici kolegija nakon završetka prijava.
  • [4. 9. 2019.] Rezultati pismenog ispita održanog 4.9.2019. (vidljivi su registriranom korisnicima). Usmeni ispit održat će se u četvrtak 12. rujna 2019. od 9 sati.
  • [26. 8. 2019.] Dodatni termin usmenog ispita održat će se u ponedjeljak 2. rujna u predavaonici 8 u prizemlju. Studenti koji planiraju pristupiti ispitu dužni su potpisati se na listu koja se nalazi na oglasnoj ploči ispred kabineta profesorice Marković najkasnije do 2. rujna u 9 sati te prijaviti rok na ISVU studomatu za 4. rujan 2019.
  • Rezultati pismenog ispita održanog 8.7.2019. (vidljivi su registriranom korisnicima)

  • [5. 7. 2019.] Usmeni ispit održat će se u srijedu 10. srpnja u predavaonici 8 i u četvrtak 11. srpnja 2019. u predavaonici 7 u prizemlju. Studenti koji planiraju pristupiti ispitu dužni su potpisati se na listu koja se nalazi na oglasnoj ploči ispred kabineta profesorice Marković najkasnije do 10. srpnja u 10 sati.
  • [26. 6. 2019.] Postavljena je lista s dodatnim terminima za petak 28. lipnja. Usmeni ispit održat će se u predavaonici 3 na prvom katu. Studenti koji planiraju pristupiti ispitu dužni su potpisati se na listu koja se nalazi na oglasnoj ploči ispred kabineta profesorice Marković najkasnije do 27. lipnja u 13 sati.
  • [24. 6. 2019.] Usmeni ispit održat će se u četvrtak 27. lipnja 2019. u predavaonici 8 u prizemlju. Studenti koji planiraju pristupiti ispitu dužni su potpisati se na listu koja se nalazi na oglasnoj ploči ispred kabineta profesorice Marković najkasnije do 26. lipnja u 17 sati.
  • Rezultati pismenog ispita održanog 21.6.2019. (vidljivi su registriranom korisnicima)
  • Popis studenata za popravni kolokvij
  • Studenti koji iz opravdanih razloga nisu pristupili nekom kolokviju i žele ga pisati kao popravni kolokvij, trebaju se najkasnije do utorka, 18.6. u 12h javiti na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • [12.6.2019] Na 2. kolokviju studenti su po dvoranama raspoređeni na sljedeći način:
   • D3: studenti čija prezimena počinju s A-Ć
   • D2: studenti čija prezimena počinju s D-Ke
   • D1: studenti čija prezimena počinju s Ko-R
   • Predavaonica 37: studenti čija prezimena počinju sa S-Ž
  • [29.4.2019] Na 1. kolokviju studenti su po dvoranama raspoređeni na sljedeći način:
   • Predavaonica 1: studenti čija prezimena počinju s A-Kn
   • Predavaonica 37: studenti čija prezimena počinju s Ko-Plj
   • Predavaonica 2: studenti čija prezimena počinju s Po-Ž
  • [28.3.2019.] Nadoknada vježbi održat će se u ponedjeljak, 1.4.2019. u D1 u sljedećim terminima: 12-13:30 grupe B i C na tjelesnom, 13:30-15:00 grupa A na tjelesnom
  • [21.2.2019.] Usmeni ispit održat će se 26. veljače 2019. s početkom u 14 sati u D6 za studente koji ispit polažu po novom programu i 27. veljače 2019. s početkom u 10 sati u D4 za studente koji ispit polažu po starom programu.
  • [21.2.2019.] Pismeni ispit je položila Babok Ema, 50 bodova, dovoljan (2). Ostali studenti nisu položili pismeni dio ispita. Uvidi će se održati 22.2. u 9:30h.
  • [7. 2. 2019.] Usmeni ispit održat će se u srijedu 13. veljače 2019. za studente koji ispit polažu po novom programu i 14. veljače 2019. za studente koji ispit polažu po starom programu u predavaonici 6 u prizemlju. Studenti koji planiraju pristupiti ispitu dužni su potpisati se na listu koja se nalazi na oglasnoj ploči ispred kabineta profesorice Marković.
  • [7.2.2019.] Pismeni ispit nitko nije položio. Uvidi će se održati u ponedjeljak, 11.2. u 10:30h. Termin usmenog ispita će biti objavljn uskoro.
  • [5. 11. 2018.] Izvanredni termini usmenog ispit održat će se u ponedjeljak 12. studenog 2018. u Dv. 8 i u srijedu 14. studenog 2018. u Dv. 7. Studenti koji planiraju pristupiti ispitu dužni su potpisati se na listu koja se nalazi na oglasnoj ploči ispred kabineta profesorice Marković najkasnije do ponedjeljka 12. studenog u 10 sati.
  • [18. 9. 2018.] Usmeni ispit održat će se u ponedjeljak 24. rujna 2018. u Dv. 8 s početkom u 10 sati. Studenti koji planiraju pristupiti ispitu dužni su potpisati se na listu koja se nalazi na oglasnoj ploči ispred kabineta docentice Marković.
  • [18. 9. 2018.] Pismeni ispit 18.9. nitko nije položio. Za uvide se možete javiti na e mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sutra od 9-12h ili doći u ponedjeljak, 24.9. u 13h na uvid u kabinet 14 (I kat).
  • [5. 9. 2018.] Usmeni ispit održat će se u ponedjeljak 10. rujna 2018. u Dv. 8 s početkom u 10 sati. Studenti koji planiraju pristupiti ispitu dužni su potpisati se na listu koja se nalazi na oglasnoj ploči ispred kabineta docentice Marković.
  • [4.9.2018.] Pismeni ispit 4.9. nitko nije položio. Ispite možete pogledati u 5.9. u 10h ili 10.9. u 12h u kabinetu 14 (I kat).
  • [10. 7. 2018.] Usmeni ispit održat će se u ponedjeljak 16. srpnja 2018. s početkom u 9 sati. Studenti koji planiraju pristupiti ispitu dužni su potpisati se na listu koja se nalazi na oglasnoj ploči ispred kabineta docentice Marković.
  • [10. 7. 2018.] Pismeni ispit 10. 7. nitko nije položio. Ispite možete pogledati u petak 13.07. u 8:30h u kabinetu 14.
  • [5. 7. 2018.] Usmeni ispit održat će se u utorak 10. srpnja 2018. u Dv. 7 (23) s početkom u 9 sati. Studenti koji planiraju pristupiti ispitu dužni su potpisati se na listu koja se nalazi na oglasnoj ploči ispred kabineta docentice Marković najkasnije do ponedjeljka 9. srpnja u 12 sati.
  • [27. 6. 2018.] Usmeni ispit održat će se u srijedu 4. srpnja 2018. u Dv. 4 (32) s početkom u 9 sati. Studenti koji planiraju pristupiti ispitu dužni su potpisati se na listu koja se nalazi na oglasnoj ploči ispred kabineta docentice Marković najkasnije do utorka 3. srpnja u 12 sati.
  • [27.06.2018.] Pismeni ispit 26.06. nitko nije položio. Ispite možete pogledati u četvrtak, 28.06. u 11:15h.
  • [11.06.2018.] Konzultacije kod asistentice Ž. Salinger će se održati u utorak, 12.06. u 13h sati te u četvrtak, 14.06. u 15h u kabinetu 30. 
  • [11.06.2018.] Konzultacije kod asistentice S. Miodragović će se održati u srijedu u 11:00h u kabinetu 14.
  • [29.05.2018.] (PDS Matematika) Posljednje vježbe za studente PDS Matematike održat će se u utorak, 05.06.2018. od 12 do 15h u D-2. 
  • [21.05.2018.] (GRUPE B i C) Nadoknada termina vježbi od 31.05.2018. održat će se za studente:
   • PDS Matematike i računarstva 22.05.2018. od 12 do 15h u P-36 (po novom D-3)
   • PDS Matematike (grupa B) 23.05.2018. od 9 do 12h u P-23 (po novom D-7)
  • [09.05.2018.] (GRUPE B i C) Vježbe za grupe B i C će se sutra, 10.05.2018. održati zajedno u predavaonici P-22 s početkom u 9h. 
  • [05.05.2018.] Postavljeni su rezultati prvog kolokvija. Uvid u kolokvije će se održati nakon vježbi za svaku grupu. 
  • [28.04.2018.] (GRUPA A) Umjesto u ponedjeljak 30.04.2018, vježbe za grupu A održat će se u srijedu, 02.05.2018. od 10 do 13h u P36. 
  • [24.04.2018.] Postavljen je raspored studenata po predavaonicama za 1. kolokvij. Mole se studenti da budu ispred predavaonice u koju su raspoređeni u 13:50 kako bi kolokvij mogli početi pisati točno u 14h.
  • [30.03.2018.] (GRUPA A) Vježbe će se održati u srijedu, 04.04.2018. od 10 do 13h u P-36.
  • [06.03.2018.] (GRUPA A) Nadoknada vježbi za grupu A održat će se u petak, 09.03.2018. od 12 do 15h u P-9.
  • [04.03.2018.] (GRUPA A) Zbog bolesti asistentice vježbe 05.03.2018. za grupu A neće se održati. Obavijest o nadoknadi bit će stavljena naknadno.
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment