Odjel za matematiku

Matematička logika u računalnoj znanosti

M088 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cMatematička logika u računalnoj znanosti izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim pojmovima matematičke logike i stjecanje znanja potrebnog za automatizirano dokazivanje teorema i verifikaciju programa te ovladati tehnikama potrebnim za korištenje proof asistanta COQ.

 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
NOSITELJ izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević  
PREDAVAČ dr.sc. Luka Borozan Po dogovoru putem e-maila ili nakon održanih vježbi
ASISTENT

Tomislav Prusina

Po dogovoru putem e-maila ili nakon održanih vježbi

 

OSNOVNA LITERATURA

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematička logika u računalnoj znanosti realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 10:00-12:00 D2
VJEŽBE  Četvrtak, 12:00-16:00 RP2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti pišu dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Ocjena se računa prema sljedećem kriteriju.

  • Dovoljan (2): [50, 65)
  • Dobar (3): [65, 80]
  • Vrlo dobar (4): (80, 90)
  • Izvrstan (5): [90,100]

Nakon položenog pismenog ispita, studenti pristupaju polaganju usmenog dijela ispita na kojem se formira konačna ocjena.

Molimo sve studente da redovito provjeravaju obavijesti koje će biti objavljivane putem MS Teams kanala (7kwjc6i).

Prvi kolokvij: LINK.

 

 

   

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment