Odjel za matematiku

Objektno orijentirano programiranje

I048 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cObjektno orijentirano programiranje izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je studente upoznati s temeljima objektno orijentiranog programiranja koristeći programski jezik C++ te steći predznanje koje će im koristit kako u timskom tako i u samostalnom rješavanju programskih zadataka.  

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević Ponedjeljkom od 11-13h
ASISTENT Jurica Maltar po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Recenzirani nastavni materijali na web stranici predmeta.
 2. B. Strostrup: The C++ Programming Language (4th Ed.). Pearson Education, 2013.

 

DOPUNSKA LITERATURA

 1. E. Balagurusamy: Object Oriented Programming with C++ (6th Ed.), McGraw Hill Education, 2013.
 2. R. Lafore: Object-Oriented Programming in C++ (4th Ed.), Sams Publishing, 2002.
 3. J. Šribar, B. Motik: Demistificirani C++, Element, 2010. (3. prošireno izdanje).

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Objektno orijentirano programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
Raspored po grupama:
 • Grupa A: studenti A-M
 • Grupa B: studenti N-Z
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 10-12h D37
VJEŽBE Srijeda, 14-16h RP2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra održati će se dva kolokvija. Konačna ocjena formirat će se prema sljedećem principu:

 • Kolokvij 1.: 45 % ocjene
 • Kolokvij 2. : 45 % ocjene
 • Domaće zadaće : 10 % ocjene

Studenti koji su skupili najmanje 50% bodova, položili su ovaj kolegij. Ocjene će se formirati prema sljedećoj tablici:

dovoljan (2)   dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)
 50% - 65%    65.1% - 80% 80.1% - 90% 90.1% - 100%
USMENI I PISMENI ISPIT

Studenti koji ne skupe minalni bodovni prag na kolokvijima dužni su pristupiti pismenom i usmenom ispitu.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 Nastavni materijali dostupni su samo registriranim korisnicima.

 

OBAVIJESTI

 Obavijesti su dostupne samo registriranim korisnicima.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment