Odjel za matematiku

Objektno orijentirano programiranje

I048 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cObjektno orijentirano programiranje izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je studente upoznati s temeljima objektno orijentiranog programiranja koristeći programski jezik C++ te steći predznanje koje će im koristit kako u timskom tako i u samostalnom rješavanju programskih zadataka.  

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević Ponedjeljkom od 11-13h
ASISTENT dr.sc. Mateja Đumić Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Recenzirani nastavni materijali na web stranici predmeta.
  2. B. Strostrup: The C++ Programming Language (4th Ed.). Pearson Education, 2013.

 

DOPUNSKA LITERATURA

  1. E. Balagurusamy: Object Oriented Programming with C++ (6th Ed.), McGraw Hill Education, 2013.
  2. R. Lafore: Object-Oriented Programming in C++ (4th Ed.), Sams Publishing, 2002.
  3. J. Šribar, B. Motik: Demistificirani C++, Element, 2010. (3. prošireno izdanje).

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Nastava se održava prema redovitom rasporedu..

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra održati će se dva kolokvija. Konačna ocjena formirat će se prema sljedećem principu:

  • Kolokvij 1.: 45 % ocjene
  • Kolokvij 2. : 45 % ocjene
  • Domaće zadaće : 10 % ocjene

Studenti koji su skupili najmanje 50% bodova, položili su ovaj kolegij. Ocjene će se formirati prema sljedećoj tablici:

dovoljan (2)   dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)
 50% - 65%    65.1% - 80% 80.1% - 90% 90.1% - 100%
USMENI I PISMENI ISPIT

Studenti koji ne skupe minalni bodovni prag na kolokvijima dužni su pristupiti pismenom i usmenom ispitu.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 Nastavni materijali dostupni su samo registriranim korisnicima putem odgovarajućeg Teams kanala. Kod za pristup timu (2022./23.): 32nm6f9

 

OBAVIJESTI

 Obavijesti su dostupne samo registriranim korisnicima.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment