Odjel za matematiku

Funkcijsko programiranje

I042 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cFunkcijsko programiranje izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim idejama i metodama funkcijskog programiranja koje tretira računanje kao evaluaciju matematičkih funkcija.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
Predavač doc. dr. sc. Slobodan Jelić

nakon održanog predavanja ili po dogovoru putem e-maila

Asistent Luka Borozan, mag. math.  nakon održanih vježbi ili po dogovoru putem e-maila
Asistent Rebeka Čorić, mag. math.  po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. G. Hutton, Programming in Haskell, Cambridge University Press, New York, 2007.
  2. Haskell 2010 Language Report
Online Haskell

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Funkcionalno programiranje realizira se u prvom (zimskom) semestru, akademske 2020./21. godine, na preddiplomskom studiju matematike i računarstva s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi) prema Modelu 2 (platforma MS Teams). Za točno vrijeme predavanja i vježbi pratite stranicu rasporeda i MS Teams kanal. Za korištenje MS Teams platforme potreban je AAIEdu identitet.
 

Predavanja će biti praćena programiranjem u programskom jeziku Haskell. Vježbe su djelomično auditorne, a djelomično laboratorijske uz korištenje računala za programiranje u Haskell-u. Predavanja i vježbe su obavezne.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Ponedjeljak, 9-11 MS Teams
VJEŽBE Ponedjeljak, 11-13h  MS Teams

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu polagati kolokvije (2 kolokvija) koji zamjenjuju pismeni ispit. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 50% bodova (od ukupnog broja bodova na tom kolokviju) priznaje se pismeni dio ispita. Ocjena se računa prema kriteriju:
 
Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Odličan (5)
[50% - 62.5%) [62.5% - 75%) [75% - 87.5%) [87.5% - 100%]
 

 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavni materijali dostupni su registriranim korisnicima.

 

OBAVIJESTI

  • [09.10.2020.] Dragi studenti, zbog tehničkih poteškoća u organizaciji nastave uslijed trenutne epidemiološke situacije morali smo današnji termin odgoditi na sljedeći tjedan. Novi termin predavanja je: 1. grupa: 12.10.2020. (ponedjeljak), 11:30 - 13:00, RP-2 (nastava uživo); 2. grupa: 12.10.2020. (ponedjeljak), 13:00 - 14:30, RP-2 (nastava uživo). Predavanja i vježbe od 19. listopada 2020. održavat će se prema ustaljenom rasporedu online (nastava na daljinu).

Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod ?.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment