Odjel za matematiku

Funkcijsko programiranje

I044 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cFunkcijsko programiranje izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim idejama i metodama funkcijskog programiranja koje tretira računanje kao evaluaciju matematičkih funkcija.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
Nositelj doc. dr. sc. Slobodan Jelić

nakon održanog predavanja ili po dogovoru putem e-maila

Predavač dr.sc. Luka Borozan  nakon održanih vježbi ili po dogovoru putem e-maila
Asistent dr.sc. Matea Ugrica nakon održanih vježbi ili po dogovoru putem e-maila

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. G. Hutton, Programming in Haskell, Cambridge University Press, New York, 2007.
  2. Haskell 2010 Language Report
Online Haskell

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Funkcionalno programiranje realizira se u prvom (zimskom) semestru, akademske 2020./21. godine, na preddiplomskom studiju matematike i računarstva s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Za obavijesti pratite MS Teams kanal. Za korištenje MS Teams platforme potreban je AAIEdu identitet.
 

Predavanja će biti praćena programiranjem u programskom jeziku Haskell. Vježbe su djelomično auditorne, a djelomično laboratorijske uz korištenje računala za programiranje u Haskell-u. Predavanja i vježbe su obavezne.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Ponedjeljak, 12-14h D-2
VJEŽBE Srijeda, 14-16h  RP-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu polagati kolokvije (2 kolokvija) koji zamjenjuju pismeni ispit. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 50% bodova (od ukupnog broja bodova na tom kolokviju) priznaje se pismeni dio ispita. Ocjena se računa prema kriteriju:
 
Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Odličan (5)
[50% - 62.5%) [62.5% - 75%) [75% - 87.5%) [87.5% - 100%]
 

 PI

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavni materijali dostupni su registriranim korisnicima na Teams kanalu.

 

 

 

OBAVIJESTI

  • [23.02.2021.] Upisi ocjena za studente koji su uspješno kolokvirali ili položili pismeni ispit će se održati u petak 26.2.2021. u 12:00 u RP-2.
  • [09.10.2020.] Dragi studenti, zbog tehničkih poteškoća u organizaciji nastave uslijed trenutne epidemiološke situacije morali smo današnji termin odgoditi na sljedeći tjedan. Novi termin predavanja je: 1. grupa: 12.10.2020. (ponedjeljak), 11:30 - 13:00, RP-2 (nastava uživo); 2. grupa: 12.10.2020. (ponedjeljak), 13:00 - 14:30, RP-2 (nastava uživo). Predavanja i vježbe od 19. listopada 2020. održavat će se prema ustaljenom rasporedu online (nastava na daljinu).
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment