Odjel za matematiku

Strukture podataka i algoritmi I

I053 (3+2+0) - 7 ECTS bodova

Osnovne informacije

SPAKolegij Strukture podataka i algoritmi I se u zimskom semestru druge godine preddiplomskog studija matematike i preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je studente upoznati s vrstama te uporabama jednostavnih i složenih struktura podataka i algoritama te koristiti ih u praktičnoj primjeni u objektno orijentiranom programskom jeziku C++.

  • Sadržaj kolegija: [pdf
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVAČ izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević po dogovoru putem maila
ASISTENT Tomislav Prusina po dogovoru putem maila


Osnovna literatura

  1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algoritms, 4Ed, MIT Press, 2001.

Raspored predavanja i vježbi
 
Izvedbeni program kolegija Strukture podataka i algoritmi I realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 3 sata predavanja i 2 sata vježbi).
 
Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal.
 

Pravila polaganja ispita

Tijekom semestra studenti polažu dva kolokvija i pišu tjedne zadaće. Zadaće donose 10% od ukupnog broja bodova a ostatak bodova su bodovi sa kolokvija.
 

Konačna ocjena se računa prema sljedećem kriteriju.

  • dovoljan (2): [50% - 65%)
  • dobar (3): [65% - 80%)
  • vrlo dobar (4): [80% - 90%) 
  • izvrstan (5): [90% - 100%]

OBAVIJESTI

Sva komunikacija odvija se putem internog teams kanala.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment