Odjel za matematiku

Strukture podataka i algoritmi I

I053 (3+2+0) - 7 ECTS bodova

Osnovne informacije

SPAKolegij Strukture podataka i algoritmi I se u zimskom semestru druge godine preddiplomskog studija matematike i preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je studente upoznati s vrstama te uporabama jednostavnih i složenih struktura podataka i algoritama te koristiti ih u praktičnoj primjeni u objektno orijentiranom programskom jeziku C++.

 • Sadržaj kolegija: [pdf
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVAČ doc. dr.sc. Slobodan Jelić po dogovoru putem maila
ASISTENT Danijela Jaganjac po dogovoru


Osnovna literatura

 1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algoritms, 2Ed, MIT Press, 2001. 
 2. Algorithms in C++, Parts 1-4 Fundamentals, Data Structure, Sorting, Searching, Third Edition, 1998.
 3. B. Motik, J. Šribar: Demistificirani C++, Element, Zagreb, 1997. 

Raspored predavanja i vježbi
 
Izvedbeni program kolegija Strukture podataka i algoritmi I realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 3 sata predavanja i 2 sata vježbi).
 
Nastava u zimskom semestru 2020./21. se izvodi prema Modelu 2. 
Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal.
Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod: .
 

Pravila polaganja ispita

Tijekom semestra studenti mogu polagati tri kolokvija. Prva dva kolokvija su teorijskog tipa i zamjenjuju usmeni ispit, a treći je programerskog tipa i zamjenjuje pismeni ispit.

Kolokviji se smatraju položenima ako je ostvareno barem 50% bodova na prva dva kolokvija (teorijskog tipa) i 50% bodova na trećem kolokviju (programerskog tipa).

Studenti koji su položili sve kolokvije imaju pravo upisa ocjene.

Studenti koji nisu položili treći kolokvij izlaze na pismeni ispit u nekom od redovnih ispitnih termina. Pismeni ispit sastoji se od programerskih zadataka. Uvjet za prolaz na pismenom ispitu je 50% od ukupnog broja bodova.

Studenti koji nisu ostvarili barem 50% od ukupnog broja bodova na prva dva kolokvija, a položili su treći kolokvij, izlaze samo na usmeni ispit.

Studenti koji nisu položili treći kolokvij, te nisu ostvarili barem 50% od ukupnog broja bodova na prva dva kolokvija, izlaze na pismeni i usmeni ispit.


Tijekom semestra studentima će biti ponuđeni zadaci za domaću zadaću na kojima se može ostvariti određeni broj bodova i utjecati na konačnu ocjenu.

 

Konačna ocjena se računa prema sljedećem kriteriju.

 • dovoljan (2): [50% - 62.5%)
 • dobar (3): [62.5% - 75%)
 • vrlo dobar (4): [75% - 87.5%) 
 • izvrstan (5): [87.5% - 100%]

 


Termini kolokvija:

 1. kolokvij:

 2. kolokvij: 

 3. kolokvij: 


Nastavni materijali su vidljivi samo registriranim korisnicima.


OBAVIJESTI

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment