Odjel za matematiku

Moderni sustavi baza podataka

I046 (3+3+1) - 9 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

databaseManagement

Kolegij Moderni sustavi baza podataka izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je stjecanje znanja o modernim sustavima baza podataka i njihovoj primjeni u izradi praktičnih rješenja te stjecanje vještina u radu na Oracle, MySQL, MongoDB i Hadoop sustavima za upravljanje bazama podataka.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
NOSITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
 
NASTAVNIK dr.sc. Mateja Đumić Vrijeme konzultacija
ASISTENT/DEMONSTRATOR Mislav Milinković  

OSNOVNA LITERATURA

  1. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, and JenniferWidom. Database Systems: The Complete Book,
    volume 1. Prentice Hall, Jan 2009.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Moderni sustavi baza podataka realizira se s fondom od 105 sati (tjedno 3 sata predavanja, 3 sata vježbi i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i vježbi je obvezno.

 
Nastava će se održavati prema redovitom rasporedu i Modelu 2. Kod za pristup odgovarajućem Teams kanalu je lljoj3q.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Ponedjeljak, 14:00 - 17:00 h RP-2
VJEŽBE Utorak, 9:00 - 12:00 h RP-2

Tijekom semestra studenti pišu dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Na kolokvijima je moguće skupiti najviše 100 bodova, a za prolaz je potrebno skupiti barem 50%. Studenti koji na kolokviju postignu manje od 50% bodova moraju ići na pismeni dio ispita te za prolaz na njemu ostvariti barem 50% bodova. Ostvareni bodovi na kolokviju/pismenom ispitu na ukupnu ocjenu utječu 40%.

Studenti tijekom semestra mogu pisati domaće zadaće, koje će, u ovisnosti o uloženom trudu studenta, utjecati na formiranje konačne ocjene iz kolokvija/ispita. Domaće zadaće na ukupnu ocjenu utječu 20% .

Osim toga studenti moraju napraviti završni projekt koji predstavlja usmeni dio ispita. Završni projekt će se smatrati položenim ako se na njemu ostvari barem 50% mogućih bodova. Utjecaj završnog projekta na ocjenu je 40%. 

Konačna ocjena iz kolokvija/ispita  formira se na sljedeći način:

bodovi      [40,55]      <55,70]       <70,85]       <85,100]   
ocjena dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)

 

Konačna ocjena iz kolegija formira se nakon položenih kolokvija i uspješno završenog projekta.

Termini kolokvija 

Nastavni materijali i obavijesti su vidljivi samo registriranim korisnicima.

 

Opis Materijali
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment