Odjel za matematiku

Moderni sustavi baza podataka

I046 (3+3+1) - 9 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

databaseManagement

Kolegij Moderni sustavi baza podataka izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je stjecanje znanja o modernim sustavima baza podataka i njihovoj primjeni u izradi praktičnih rješenja te stjecanje vještina u radu na Oracle, MySQL, MongoDB i Hadoop sustavima za upravljanje bazama podataka.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
NASTAVNIK  doc. dr. sc. Slobodan Jelić
Srijeda 11:00 - 12:00
ASISTENT Mateja Đumić Po dogovoru

OSNOVNA LITERATURA

  1. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, and JenniferWidom. Database Systems: The Complete Book,
    volume 1. Prentice Hall, Jan 2009.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Moderni sustavi baza podataka realizira se s fondom od 105 sati (tjedno 3 sata predavanja, 3 sata vježbi i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i vježbi je obvezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 08:00 - 11:00 h RP-2
VJEŽBE Petak, 9:00 - 12:00 h RP-2 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti pišu tri kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Na kolokvijima je moguće skupiti najviše 100 bodova, a za prolaz je potrebno skupiti barem 40 (broj bodova na kolokviju se dobije tako da se ukupan postotak ostvaren na kolokvijima pretvori u bodove). Studenti koji na kolokviju postignu manje od 40 bodova moraju ići na pismeni dio ispita te za  prolaz na njemu ostvariti barem 40 bodova.

Studenti tijekom semestra mogu pisati domaće zadaće, koje će, u ovisnosti o uloženom trudu studenta, utjecati na formiranje konačne ocjene iz kolokvija/ispita.

Osim toga studenti moraju napraviti završni projekt koji predstavlja usmeni dio ispita. 

Konačna ocjena iz kolokvija/ispita  formira se na sljedeći način:

bodovi      [40,55]      <55,70]       <70,85]       <85,100]   
ocjena dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)

 

Konačna ocjena iz kolegija formira se nakon položenih kolokvija i uspješno završenog projekta.

Termini kolokvija (nakadno će se objaviti)

 

Nastavni materijali i obavijesti su vidljivi samo registriranim korisnicima.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment