Fakultet primijenjene matematike i informatike

Numerička matematika

M089 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

Teams kanal: 4t27waq

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Numerička matematika izvodi se u zimskom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Studente će se upoznati s glavnim idejama i metodama numeričke matematike. Metode će biti popraćene brojnim ilustrativnim primjerima.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Kristian Sabo  Ponedjeljak, 10:00-11:00
VJEŽBE prof.dr.sc. Kristian Sabo
 
 

OSNOVNA LITERATURA

      1. R.Scitovski, Numerička matematika, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2012
 
     2. R.Scitovski, Numerička matematika, prateći Mathematica-programi (Pogreske, Interpolacija, Sustavi linearnih jednadzbi, Nelinearne jednadzbe, Aproksimacija, PNK, GN, Integracija, ODE, Moduli)
LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE
 1. A. S.Ackleh, E. J. Allen, R. B.Kearfott, P.Seshaiyer, Classical and Modern Numerical Analysis, Theory, Methods and Practice, Chapman and Hall/CRC, 2010
 2. A.Bjorck, G.Dahlquist, Numerical Methods in Scientific Computing, SIAM, 2008.
 3. P.E.Gill, W.Murray and M.H.Wright, Practical Optimization, Academic Press, 1981.
 4. E.M.T.Hendrix, B.G.Toth, Introduction to Nonlinear and Global Optimization, Springer, Berlin, 2010.
 5. D.Kincaid, W.Cheney, Numerical Analysis, Brooks/Cole Publishing Company, New York, 1996.
 6. R.Plato, Numerische Mathematik, Vieweg+Teubner, 2010.
 7. W.H.Press, B.P.Flannery, S.A.Teukolsky, W.T.Vetterling, Numerical Recipes, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
 8. H.R.Schwarz, N.Koeckler, Numerische Mathematik, Springer, Berlin, 2011.
 9. R.Scitovski, N.Truhar, Z.Tomljanović, Metode optimizacije, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2014
 10. G.W.Stewart, Afternotes goes to Graduate School, SIAM, Philadelphia, 1998.
 11. J.Stoer, R.Bulirsch, Introduction to Numerical Analysis, Springer-Verlag, New York, 1993.
 12. L.N.Trefethen, D.Bau, Numerical Linear Algebra, SIAM, Philadelphia, 1997.
 13. N.Truhar, Numerička linearna algebra, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2010

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Numerička matematika realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 
 • Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod 4tmrk9k.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Ponedjeljak, 8-10h D-1
VJEŽBE Utorak, 8-10h D-2
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE

Studenti tijekom studija mogu polagati 2 kolokvija, koji pokrivaju cijelo gradivo. Na svakom kolokviju moguće je ostvariti 100 bodova. Ako student na svakom kolokviju ostvari barem 50 bodova, smatra se da je kolokvij uspješno položio. Ako  student na najviše jednom kolokviju ima manje od 50 bodova, omogućit će mu se polaganje popravnog kolokvija. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. Studenti tijekom studija mogu rješavati domaće zadaće ili izraditi seminarski rad. Tijekom semestra studenti će dobiti domaće zadaće. Predviđeno vrijeme za rješavanje domaće zadaće je 2 tjedna od objave. Svaka domaća zadaća nosi 20 bodova. Studenti se potiču da rješavaju domaće zadaće, no one nisu obavezne za sve studente. Ako student ne rješava domaću zadaću, neće moći dobiti ocjenu izvstan (5).

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za sve studente koji predmet nisu položili putem kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija, domaćih zadaća, pismenog ispita i seminara, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

          Nastavni tekstovi                                     Prateći software     
Udžbenik: Numerička matematika        Pogreške
Rubni problem za ODJ Interpolacija. Spline interpolacija
Newtonova metoda Rješavanje sustava linearnih jednadžbi      
GOP Rješavanje nelinearnih jednadžbi

 

Aproksimacija funkcija
  Problemi najmanjih kvadrata
  Numerička integracija
  Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi
 

Numeričko rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednadžbi          

  Minimizacija

 

 

MATERIJALI SA VJEŽBI (2020./2021.)

             1.vježbe                  Pogreške                                                                              .pdf     
 2. vježbe  Pogreške  .pdf
 3.vježbe  Interpolacija .pdf
 4.vježbe  Interpolacija.Linearni interpolacijski spline.  .pdf
5.vježbe Kubični interpolacijski spline .pdf
6. vježbe Sustavi linearnih jednadžbi .pdf
7. vježbe Rješavanje sustava linearnih jednadžbi .pdf
8. vježbe LU i Cholesky dekompozicija .pdf
9. vježbe Rješavanje nelinearnih jednadžbi .pdf
10.vježbe Rješevanje nelinearnih jednadžbi. Newtonova metoda. Metoda sekanti. .pdf
11.vježbe Rješavanje sustava nelinearnih jednadžbi. .pdf
12. vježbe Aproksimacija funkcija. Fourierovi polinomi. Problem najmanjih kvarata. .pdf
13. vježbe Numerička integracija .pdf

 

 

PRIMJERI KOLOKVIJA:

  1. kolokvij  2. kolokvij  3. kolokvij  4. kolokvij  rezultati 
2020/2021 pdf pdf      

2018/19

pdf pdf     
2015/16 pdf pdf - - -
2014/15 pdf pdf - -
 2013/14 pdf pdf - -
 2012/13 pdf pdf - -
 2011/12 pdf pdf pdf -
 2010/11 pdf pdf pdf pdf
 2009/10 pdf pdf pdf -
 2008/09 pdf pdf pdf pdf

 PRIMJERI ISPITA:  

Ispiti 2017/2018  Rezultati 2015/2016 Rezultati
  29-06-2018   13-07-2016
  20-09-2018    12-09-2016

 

 Ispiti 2014/2015 Rezultati 2013/2014  Rezultati 2012/2013  Rezultati
  -  - 17-02-2015    18-02-2014  
  - - - - 04-02-2014
  - -  -  -
  21-09-2015 - - 19-09-2013
  07-09-2015     09-09-2014  - 05-09-2013
08-07-2015 26-06-2014 02-07-2013  
  24-06-2015 -  - 18-06-2013   

 

 

     
     

 

OBAVIJESTI

 • [5.12.2020.] Rezultati prvog kolkvija se mogu vidjeti ovdje. Uvidi će se održati uživo u četvratk, 10.12. u 12:30h u kabinetu 14. Studenti koji su spriječeni doći na uvid, a žele vidjeti gdje su izgubili bodove, mogu mi se javiti e-malom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do srijede 9.12. navecer, pa ću im u cetvrtak, 10.12. u 15h  održati online konzultacije putem Teamsa.
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment