Odjel za matematiku

Sveučilišni preddiplomski studij Matematika i računarstvo

Studijski program

Akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) matematike i računarstva

I. godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M084Diferencijalni račun4+3+0 ~ 8 
M085Integralni račun 2+3+0 ~ 7
M087Linearna algebra II 3+3+0 ~ 7
I044Funkcijsko programiranje2+2+0 ~ 6 
M086Linearna algebra I2+2+0 ~ 6 
M088Matematička logika u računalnoj znanosti 2+2+0 ~ 6
I048Objektno orijentirano programiranje 2+2+0 ~ 6
Z011Strani jezik u struci I0+0+2 ~ 3 
Z012Strani jezik u struci II 0+0+2 ~ 3
Z014Tjelesna i zdravstvena kultura I0+2+0 ~ 10+2+0 ~ 1
Ukupno 19 ~ 2423 ~ 30

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Diferencijalni račun, Linearna algebra I, Funkcijsko programiranje i Uvod u računalnu znanost.


II. godina

Obavezni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
I046Moderni sustavi baza podataka 3+3+1 ~ 9
M091Primijenjena matematika za računalnu znanost4+3+0 ~ 9 
I053Strukture podataka i algoritmi I3+2+0 ~ 7 
I054Strukture podataka i algoritmi II 3+2+0 ~ 7
I045Moderni računalni sustavi2+2+0 ~ 6 
M097Teorijske osnove računalne znanosti 2+2+0 ~ 6
Z015Tjelesna i zdravstvena kultura II0+2+0 ~ 10+2+0 ~ 1
Ukupno 18 ~ 2318 ~ 23

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
I0593D računalna grafika2+2+1 ~ 7
I049Programiranje mobilnih aplikacija2+2+1 ~ 7
I050Računalne mreže2+2+1 ~ 7
I055Ugrađeni sustavi2+2+1 ~ 7
I043Bioinformatika2+2+0 ~ 6
I047Natjecateljsko programiranje2+2+0 ~ 6
I051Računalno jezikoslovlje2+2+0 ~ 6
M098Uvod u vjerojatnost i statistiku2+2+0 ~ 6
M099Vektorski prostori2+2+0 ~ 6
M093Primjene diferencijalnog i integralnog računa I1+0+2 ~ 4
M141Uvod u matematičku fiziku2+1+0 ~ 4

Uvjeti za upis u III. godinu: položeni svi ispiti s I. godine studija i barem 45 ECTS bodova s II. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Primijenjena matematika za računalnu znanost, Moderni računalni sustavi i Strukture podataka i algoritmi I.


III. godina

Obavezni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
I057Web programiranje3+2+1 ~ 8 
I058Završni praktični projekt 0+0+2 ~ 8
M096Strojno učenje 3+2+0 ~ 7
M089Numerička matematika 2+2+0 ~ 6
M090Obične diferencijalne jednadžbe2+2+0 ~ 6 
I052Softversko inženjerstvo 2+2+0 ~ 6
Z007Završni rad 0+0+2 ~ 2
Ukupno 10 ~ 1417 ~ 29

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
I0593D računalna grafika2+2+1 ~ 7
M092Osnove teorije upravljanja s primjenama2+2+1 ~ 7
I049Programiranje mobilnih aplikacija2+2+1 ~ 7
I050Računalne mreže2+2+1 ~ 7
M094Realna analiza3+2+0 ~ 7
I055Ugrađeni sustavi2+2+1 ~ 7
M083Algebra2+2+0 ~ 6
I043Bioinformatika2+2+0 ~ 6
I047Natjecateljsko programiranje2+2+0 ~ 6
I051Računalno jezikoslovlje2+2+0 ~ 6
M095Statistički praktikum1+2+1 ~ 6
Z013Stručna praksa0+0+2 ~ 4
M141Uvod u matematičku fiziku2+1+0 ~ 4
 Sveučilišni izborni