Diferencijalni račun

M084 (4+3+0) - 8 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Diferencijalni račun izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je na uvodnom nivou upoznati studente s osnovnim idejama i metodama matematičke analize koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će se osnovni pojmovi te ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.

 • Sadržaj kolegija možete pogledati na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA ZA SPS-Matematika
doc.dr.sc. Ivan Soldo nakon održane nastave i po dogovoru
VODITELJ KOLEGIJA ZA SPS-Matematika i računarstvo izv.prof.dr.sc. Mihaela Ribičić Penava nakon održane nastave i po dogovoru
ASISTENT dr.sc. Suzana Miodragović

nakon održane nastave i po dogovoru

ASISTENT Una Radojičić

nakon održane nastave i po dogovoru

DEMONSTRATOR  Antonio Krizmanić tijekom demonstratura

 

OSNOVNA LITERATURA
 • D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000. 
 • J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.

DOPUNSKA LITERATURA

 • B. P. Demidovič Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehniče nauke,Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

 • W.Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Graw-Hill, Book Company, 1964.

 • S. Kurepa, Matematiča analiza 1 (diferenciranje i integriranje), Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

 • S. Kurepa, Matematiča analiza 2 (funkcije jedne varijable), Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Diferencijalni račun realizira se s fondom od 105 sati (tjedno 4 sata predavanja i 3 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

Raspored studenata po grupama:

 • Grupa A - studenti preddiplomskog studija matematike čija prezimena počinju slovom A do slova S
 • Grupa B - studenti Odjela za fiziku i studenti preddiplomskog studija mat. i rač. čija prezimena počinju slovom Š do slova Ž
 • Grupa C - studenti preddiplomskog studija mat. čija prezimena počinju slovom Š do slova Ž i preddiplomskog studija mat. i rač. čija prezimena počinju slovom A do slova S

Studenti ponavljači smiju se priključiti proizvoljnoj grupi, uz najavu predmetnom asistentu. 

 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA utorkom od 8:00 do 12:00

P1  (SPS-Matematika) 

P37, Odjel za fiziku (SPS-Matematika i računarstvo)

VJEŽBE - grupa A utorkom od 12:00 do 15:00 P2
VJEŽBE - grupa B četvrtkom od 15:00 do 18:00

P60, Odjel za fiziku

VJEŽBE - grupa C petkom od 8:00 do 11:00 P36
DEMONSTRATURE  srijedom od 12:00 do 14:00
 P1

 

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija. Na svakom kolokviju moguće je ostvariti 100 bodova. Za prolazak pismenog ispita putem kolokvija potrebno je na svakom kolokviju ostvariti barem 20 bodova i ukupno barem 80 bodova. Nakon drugog kolokvija po potrebi će biti organiziran popravni kolokvij. Dozvoljen je ispravak samo jednoga kolokvija. Popravnom kolokviju smiju pristupiti:

 • studenti koji unutar redovnih termina kolokvija na samo jednom od njih nisu ostvarili barem 20 bodova;
 • studenti koji su unutar redovnih termina kolokvija na oba kolokvija ostvarili barem 20, a u sumi manje od 80 bodova; u tom slučaju ispravlja se kolokvij s manjim brojem bodova.

Popravnom kolokviju ne smije se  pristupiti u svrhu poboljšanja pozitivne ocjene dobivene nakon redovnih kolokvija. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. 

Ocjene kolokvija prema ostvarenim bodovima:

80-130 bodova: dovoljan (2);

131-160 bodova: dobar (3);

161-180 bodova: vrlo dobar (4);

181-200 bodova: izvrstan (5).

Pismeni dio ispita obavezan je za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog dijela ispita je 50 bodova. 

Usmeni ispit obavezan je za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, kolokvija i domaćih zadaća formira konačna ocjena.

Podsjetnik pitanja za usmeni ispit (pdf)

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

 

KOLOKVIJI, DOMAĆE ZADAĆE i PISMENI ISPITI

Podjelu studenata u grupe za pisanje kolokvija možete pogledati OVDJE.

Termini kolokvija u ak. god. 2017./2018.

 • Prvi kolokvij: 28.11.2017., 16:00, P1, P2, P9
 • Drugi kolokvij: 29.01.2018., 11:00,  P1, P2
 • Popravni kolokvij: 01.02.2018., 14:00h, P1

 

Kolokviji iz akademske 2017./2018. godine:

 Kolokviji iz akademske 2016./2017. godine:

 Kolokviji iz akademske 2015./2016. godine:

Kolokviji iz akademske 2014./2015. godine:

 Kolokviji iz akademske 2013./2014. godine:

 

PRIMJERI NEKIH PISMENIH ISPITA

 

OBAVIJESTI

 • Pismeni ispit održan 23.2.2018. nije položio nitko.
 • [19.2.2018.] Usmeni ispit za studente preddpl. studija matematike održat će se 26. veljače 2018. od 8:00 u dvorani D11 (prizemlje). Tablica s terminima bit će ispred kabineta 14.
 • Pismeni ispit održan 9.2.2018. nije položio nitko. 
 • Konačni rezultati kolokvija
 • Rezultati drugog kolokvija i dodatne obavijesti
 • U četvrtak 25.1.2018. vježbe za grupu B će se održati s početkom u 16:15h.
 • U utorak, 19.12.2017. se neće održati vježbe za grupu A, a nadoknada vježbi će se održati u četvrtak, 21.12. u 16:15h u D-60 (Odjel za fiziku).
 • U četvrtak  14.12.2017. vježbe za grupu B će se održati s početkom u 16:15h.
 • Sutra 5.12. neće biti predavanja uiz diferencijalnog računa za PDS Matematike i računarstva. Dio nadoknade bit će odrađen u srijedu 6.12. u terminu od 12-14h u predavaonici D1. Dodatno, u četvrtak  7.12.2017. vježbe za grupu B će se održati s početkom u 16:15h.
 • Rezultati 1. kolokvija. Uvid u kolokvije bit će u ponedjeljak 4.12. u 17h u kabinetu 14. 
 • U četvrtak 26. 10. 2017. vježbe za grupu B će se iznimno održati u terminu od 16:00-19:00h
 • Demonstrature predviđene za 22.11.2017. u 12:00 sati, održat će se nakon što u P1 završi predviđeni protokol. Dakle oko 13:00 sati.  
 • U četvrtak 26.10.2017. vježbe za grupu B će se iznimno održati u terminu od 16:00-20:00h

TERMINI PISMENIH ISPITA

 •  

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment