Integralni račun

M085 (2+3+0) - 7 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Integralni račun izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je na uvodnom nivou upoznati studente s osnovnim idejama i metodama matematičke analize koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će se osnovni pojmovi te ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.  

 • Sadržaj kolegija možete pogledati na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Ivan Soldo nakon održane nastave
ASISTENT
dr.sc. Suzana Miodragović
četvrtak u 12:00h
ASISTENT
Željka Salinger

nakon održanih vježbi

DEMONSTRATOR  Antonio Krizmanić  

 

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.
 2. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000. pdf

DODATNA LITERATURA

 1. B. P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
 2. S. Kurepa, Matematička analiza 1 (diferenciranje i integriranje), Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.
 3. S. Kurepa, Matematička analiza 2 (funkcije jedne varijable), Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.
 4. W.Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Gr aw-Hill, Book Company, 1964.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Integralni račun realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 2 sata predavanja i 3 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA utorkom od 8:00 do 10:00 Predavaonica 1
VJEŽBE - grupa A petkom od 09:00 do 12:00 Predavaonica 9
VJEŽBE - grupa B petkom od 09:00 do 12:00 Predavaonica 22
VJEŽBE - grupa C petkom od 12:00 do 15:00 Predavaonica 37
DEMONSTRATURE utorkom od 16:00 Predavaonica 22

Svi studenti koji su upisali kolegij podijeljeni su u grupe na sljedeći način:

 • GRUPA A: PDS Matematika - studenti čija prezima počinju s A - N
 • GRUPA B: PDS Matematika - studenti čija prezimena počinju s O - Ž i PDS Matematika i računarstva - studenti čija prezimena počinju s A - D
 • GRUPA C: PDS Matematika i računarstvo - studenti čija prezimena počinju s Đ - Ž i studenti Odjela za fiziku

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu pisati 2 kolokvija. Na svakom kolokviju moguće je ostvariti 100 bodova. Za prolazak pismenog ispita putem kolokvija potrebno je na svakom kolokviju ostvariti barem 20 bodova i ukupno barem 80 bodova. Nakon drugog kolokvija po potrebi će biti organiziran popravni kolokvij. Dozvoljen je ispravak samo jednoga kolokvija. Popravnom kolokviju smiju pristupiti:

 • studenti koji unutar redovnih termina kolokvija na samo jednom od njih nisu ostvarili barem 20 bodova;
 • studenti koji su unutar redovnih termina kolokvija na oba kolokvija ostvarili barem 20, a u sumi manje od 80 bodova; u tom slučaju ispravlja se kolokvij s manjim brojem bodova.

Popravnom kolokviju ne smije se  pristupiti u svrhu poboljšanja pozitivne ocjene dobivene nakon redovnih kolokvija. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita.

Ocjene kolokvija prema ostvarenim bodovima:

80-130 bodova: dovoljan (2);

131-160 bodova: dobar (3);

161-180 bodova: vrlo dobar (4);

181-200 bodova: izvrstan (5).

Pismeni dio ispita obavezan je za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog dijela ispita je 50 bodova. 

Usmeni ispit obavezan je za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, kolokvija i domaćih zadaća formira konačna ocjena.

Podsjetnik pitanja za usmeni ispit (pdf)

 

NASTAVNI MATERIJALI

 1.  vježbe (pdf)
 2.  vježbe (pdf)
 3.  vježbe (pdf)
 4.  vježbe (pdf)
 5.  vježbe (pdf)
 6.  vježbe (pdf)
 7.  vježbe (pdf)
 8.  vježbe (pdf)
 9.  vježbe (pdf)
 10.  vježbe (pdf)
 11.  vježbe (pdf)
 12.  vježbe (pdf)
 13.  vježbe (pdf)
 14.  vježbe (pdf)

 

KOLOKVIJI I PISMENI ISPITI

TERMINI KOLOKVIJA U  AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

 • 1. kolokvij: 04.05.2018., 15 - 17h
 • 2. kolokvij

Raspored studenata za pisanje kolokvija, po predavaonicama:

 • .
 • .

REZULTATI KOLOKVIJA (2017./2018.)

xx.y.2018. Ukupni rezultati kolokvija sa svim dodatnim uputama (xls).

xx.y.2018. Rezultati prvog kolokvija (xls).

 

PRIMJERI KOLOKVIJA 

 Kolokviji iz akademske 2016./2017. godine:

 Kolokviji iz akademske 2015./2016. godine:

 Kolokviji iz akademske 2014./2015. godine:

Kolokviji iz akademske 2013./2014. godine:

 

PRIMJERI NEKIH PISMENIH ISPITA

 

 

OBAVIJESTI

 • [23.04.2018.] (Grupa C) U petak, 27.04. vježbe će se održati s početkom u 9:00h u P-22.
 • [28.03.2018.] (GRUPE B i C) U petak, 30.03.2018. vježbe će se održati u terminu od 9:00h-12:00h za obje grupe u P-2. Za studente Odjela za fiziku vježbe će se održati u petak          od 12:00h-15:00h u P-37, prema dosadašnjem rasporedu.
 • [24.03.2018.] (GRUPA A) Umjesto u petak, 30.03.2018., vježbe će se održati u srijedu 28.03.2018. od 10 do 13h u P-37.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment