Odjel za matematiku

 

 

Linearna algebra I

M086 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

linalg wordcloud

Linearna algebra I izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je usvajanje temeljnih pojmova i metoda linearne algebre, savladavanje rada s matricama i manipulacija s vektorima u ravnini i prostoru te s osnovnim primjerima vektorskih prostora.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).


NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA
prof.dr.sc. Rudolf Scitovski Nakon predavanja ili po dogovoru putem e-maila
VJEŽBE dr.sc. Darija Brajković Zorić Nakon vježbi ili po dogovoru putem e-maila
DEMONSTRATURE  Magdalena Mikić Za vrijeme demonstratura

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. R.Scitovski, D.Marković, D.Brajković, nastavni materijali, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2020.  (Kumulativni materijli)
 2. R.Scitovski, Geometrija ravnine i prostora, recenzirani nastavni materijali dostupni na web stranici Odjela za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2011.

 

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE
 1. S.Kurepa, Uvod u linearnu algebru, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
 2. D. Bakić - Linearna algebra, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
 3.  N. Bakić, A. Milas, Zbirka zadataka iz linearne algebre, PMF-Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu, 1995.
 4. H. Neunzert, W. G. Eschmann, A. Blickensd\"orfer-Ehlers, Analysis 2. Mit einer Einf\"uhrung in die Vektor- und Matrizenrechnung, Springer-Verlag, Berlin, 1991.
 5. N. Elezović, A. Aglić, Linearna algebra: zbirka zadataka, Element, Zagreb, 1999.
 6. S.Lipschitz, Begining Linear Algebra, McGraw Hill, New York, 1997.
 7. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Osijek, 2017.
 8. R. Scitovski, M. Briš Alić, Grupiranje podataka, Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku, 2016.
 9. Š. Ungar, Ne baš tako kratak Uvod u TeXs naglaskom na pdfLaTeX, Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku, 2019.

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA
Srijeda, 10-12h P-2 (Odjel za matematiku)
VJEŽBE
Petak, 10-12h P-2 (Odjel za matematiku)
DEMONSTRATURE Utorak, 15-17h D-1 (Odjela za matematiku)

Nastava u zimskom semestru 2020./21. se izvodi prema Modelu 1.
Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod 3yr91z7.

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

KOLOKVIJI

Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 40 bodova priznaje se pismeni dio ispita i direktno se pozivaju na usmeni dio ispita. Postoji mogućnost popravka jednog od kolokvija na kome nije postignuta prolazna razina.

Akademska godina Kolokvij 1 Kolokvij 2 Rezultati kolokvija
2017./2018. pdf  pdf

2018./2019. pdf pdf

2019./2020. pdf pdf

2020./2021. pdf pdf

 

DOMAĆE ZADAĆE

Studenti koji žele postići bolju ocjenu iz ovog predmeta moraju izraditi neke od Domaćih zadaća za studente koji preferiraju bolju ocjenu koje će biti zadane tijekom semestra. Rok za predaju domaćih zadaća zadnji je tjedan nastave u zimskom semestru. Domaće zadaće pišu se u LaTeX2e i šalju u pdf formatu na e-mail adresu asistenta, koji će procijeniti postignut broj bodova do maksimalnog mogućeg. Ako su ilustracije ili primjeri rađeni uz primjenu programskog sustava Mathematica, potrebno je priložiti i odgovarajući .nb dokument. U "subject'' e-mail-a treba upisati "DZ-LA1''. Pri tome treba koristiti stil kojim su napisani zadaci.

DZ za studente koji preferiraju bolju ocjenu  Stil   Uvod u TEX

 
PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.

Akademska godina Pismeni ispit
2017./2018.

07.02.2018, 21.02.201819.06.2018.03.07.2018.

2018./2019. 04.02.2019., 03.07.2019., 10.09.2019.
2019./2020. 15.06.2020.
 
USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, kolokvija i domaćih zadaća i domaćih zadaća za studente koji preferiraju bolju ocjenu, formira konačna ocjena.


 

NASTAVNI MATERIJALI

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
Predavanje 1 Vektori u ravnini i prostoru  pdf
Predavanje 2  Linearna zavisnost. Baza. Koordinatni sustav. Norma  pdf
Predavanje 3  Udaljenost. Cauchy-Schwarz-Buniakowsky i Hölderova nejednakost  pdf
Predavanje 4  Skalarni produkt. Kosinusi smjerova. Vektorski prostor R^n  pdf
Predavanje 5  Projekcija vektora na pravac i ravninu  pdf  proj.nb  GS.nb
Predavanje 6  Matrice                                        pdf   
Predavanje 7  Elementarne matrice. Rang matrice. Inverzna matrica Elem.Mat.nb   Rang.nb   Inv.Mat.nb  pdf
Predavanje 8  Determinante. Svojstva determinanti.  pdf
Predavanje 9  Svojstva determinanti. Determinante n-tog reda  (Determinanta.nb)  pdf  
Predavanje 10  Laplaceov razvoj determinante. Cramerova metoda.  pdf    nb
Predavanje 11  Sustavilinearnih jednadžbi. Gaussovametoda eliminacije.  pdf    nb
Predavanje 12  Primjena detrerminanti  
Predavanje 13  Primjena determinanti  
Predavanje 14  Pravac u prostoru  nb
Predavanje 15  Ravnina u prostoru  pdf  nb
     
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbe        Opis vježbeMaterijali
Vježbe 1
 Vektori u ravnini i prostoru  pdf
Vježbe 2  Linearna zavisnost. Baza. Koordinatni sustav.  pdf
Vježbe 3  Norma. Udaljenost. Cauchy-Schwarz-Buniakowsky nejednakost  pdf
Vježbe 4  Skalarni produkt. Kosinusi smjerova  pdf
Vježbe 5  CSB nejednakost u vektorskom obliku. Projekcija vektora na pravac i ravninu  pdf
Vježbe 6  Matrice  pdf
Vježbe 7  Elementarne matrice. Rang matrice. Inverzna matrica  pdf
Vježbe 8  Determinante. Svojstva determinanti.  pdf
Vježbe 9  Svojstva determinanti. Determinanta n-tog reda   pdf
Vježbe 10  Laplaceov razvoj determinante. Cramerova metoda.  pdf
Vježbe 11  Sustavi linearnih jednadžbi. Gaussova metoda eliminacije.  pdf
Vježbe 12  Primjena determinanti.  pdf
Vježbe 13  Pravac i ravnina u prostoru. Hesseov normalni oblik jednadžbe pravca u ravnini.  pdf
Vježbe 14    
Vježbe 15    
 • PRIMJERI KOLOKVIJA IZ LINEARNE ALGEBRE 1 (stari studijski program)
Akademska godinaKolokvij 1Kolokvij 2
2016./2017.   pdf   pdf
2015./2016.   pdf   pdf

2014./2015.

  pdf   pdf
2013./2014.   pdf   pdf
2012./2013.   pdf 

  pdf

 • PRIMJERI KOLOKVIJA IZ GEOMETRIJE RAVNINE I PROSTORA (stari studijski program)
Akademska godinaKolokvij 1Kolokvij 2
2016./2017.   (A)(B)
  (A)(B)
2015./2016.   pdf   pdf

2014./2015.

  pdf   pdf
2013./2014.   pdf   pdf
2012./2013.   pdf 

  pdf

 • PRIMJERI PISMENIH ISPITA IZ LINEARNE ALGEBRE 1 (stari studijski program)
 • 19. lipnja 2017. (pdf)
 • 6. rujna 2016. (pdf)
 • 11. srpnja 2016. (pdf)
 • 27. lipnja2016. (pdf)
 • 2. veljače 2016. (pdf)
 • 16. rujna 2015. (pdf)
 • 2. rujan 2015. (pdf)
 • 8. srpnja 2015. (pdf)
 • 24. lipnja 2015. (pdf)
 • 12. veljače 2015. (pdf)
 • 29. siječnja 2015. (pdf)
 • 23. rujna 2014. (pdf)

 

 • PRIMJERI PISMENIH ISPITA IZ GEOMETRIJE RAVNINE I PROSTORA (stari studijski program)
 • 10.02.2015. (pdf)
 • 24.02.2015. (pdf)
 • 17.06.2015. (pdf)
 • 01.07.2015. (pdf)
 • 01.09.2015. (pdf)
 • 15.09.2015. (pdf)
 •  24.02.2016. (pdf)
 • 21.06.2016. (pdf)
 • 24.02.2017. (pdf)

OBAVIJESTI      

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment