Uvod u računalnu znanost

I056 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cUvod u računalnu znanost izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Matematika i sveučilišnog preddiplomskog studija Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je na početnoj razini upoznati studente s osnovnim idejama i metodama računarstva koji su osnova za druge računalne kolegije.  

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević Utorkom od 10 - 11h
ASISTENT Rebeka Čorić Vrijeme konzultacija
ASISTENT Mateja Đumić Vrijeme konzultacija
ASISTENT mr.sc. Petar Taler po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Materijali s predavanja i vježbi na sustavu Merlin
 2. D. Matijević, N. Truhar, Uvod u računarstvo (pdf)

DOPUNSKA LITERATURA

 1. M. L. Hetland, Beginning Python: From Novice to Professional, Apress, 2008.
 2. J. G. Brookshear, D. Brylow: Computer Science – An Overview (12 ed), Pearson Education, 2015.
 3. J. Šribar, B. Motik: Demistificirani C++, Element, 2010. (3. prošireno izdanje).
 4. Malan, D.J., Introduction to Computer Science, Harvard online course

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u računalnu znanost realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA ponedjeljak, 12 - 14h D - 1
VJEŽBE - grupa A srijeda, 14 - 16h RP - 3
VJEŽBE - grupa B srijeda, 10 - 12h RP - 1
VJEŽBE - grupa C srijeda, 8 - 10h RP - 2
VJEŽBE - grupa D srijeda, 8 - 10h RP - 2
VJEŽBE - grupa E srijeda, 8 - 10h RP - 1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra održati će se dva kolokvija. Za prolaz je potrebno skupiti najmanje 50% od ukupnog broja bodova sa svih kolokvija.

PISMENI ISPIT

Studenti koji ne skupe minalni bodovni prag na kolokvijima dužni su pristupiti pismenom ispitu.

USMENI ISPIT

Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija, odnosno pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Svi nastavni materijali će biti dostupni na sustavu Merlin (logirate se sa svojim AAI@EduHr korisničkim računom).

 

OBAVIJESTI

 • [05.02.2019.] Važna obavijest: pismeni ispit će se u petak 8.2. umjesto u 9 pisati u 15 sati u predavaonicama RP-1 i RP-2. Raspored studenata po predavaonicama za pisanje pismenog ispita je objavljen na sustavu Merlin.
 • [28.01.2019.] Upis ocjene za studente koji su položili kolegij održat će se u ponedjeljak, 11. veljače 2019. u 12:00 sati u predavaonici D-6. Studenti koji su položili kolegij obvezno moraju prijaviti termin prvog ispitnog roka na ISVU sustavu kako bi im se ocjena mogla upisati.
 • [18.01.2019.] Dodatni termin vježbi za grupe B i E bit će u ponedjeljak 21. siječnja u 16 sati u RP-1. Ove vježbe nisu obavezne, a služe za dodatno utvrđivanje gradiva s prethodnih vježbi.
 • [16.12.2018.] Nastava (17.12.) se neće održati. O nadoknadi ćete biti naknadno obaviješteni. 
 • [02.12.2018.] Nastava (3.12.) će iznimno započeti u 12:30h. 
 • [29.10.2018.] Nastava će iznimno započeti od 12:30h. 
 • [25.10.2018.] Prvi kolokvij će se održati u petak, 23. studenog 2018. od 16:00 do 20:00 sati u praktikumima RP-1, RP-2 i RP-3. Raspored studenata po praktikumima i terminima će biti naknadno objavljen.
 • [03.10.2018.] Budući je ponedjeljak (08.10.) neradni, nastava će se održati u petak (05.10.) u D-1 s početkom u 13h. 
 • [28.09.2018.] Popis studenata po grupama za vježbe možete vidjeti ovdje. Molimo studente da na vježbe ponesu AAI@EduHr korisničke podatke.
 • [27.09.2018.] Nastava iz kolegija započinje 1. listopada kako je predviđeno rasporedom.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment