Odjel za matematiku

Kompleksna analiza

M102 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kompleksna analiza  izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je predstaviti studentima klasičnu teoriju kompleksnih funkcija kompleksne varijable, te ih upoznati sa specifičnim svojstvima tih funkcija, uz naglašavanje bitnih razlika u odnosu na funkcije realnih varijabli.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. K. Burazin   Vrijeme konzultacija
ASISTENT dr.sc. Ivana Crnjac  Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. . H. Kraljević, S. Kurepa, Matematička analiza 4/I, Funkcije kompleksne varijable, Tehnička knjiga
  Zagreb,1986.

 DODATNA LITERATURA

 1. I. Ivanšić, Funkcije kompleksne varijable. Laplaceova transformacija. Liber, Zagreb, 1978.
 2. A. Sveshnikov, A. Tikhonov, The theory of functions of a complex variable, Mir Publishers, Moscow, 1978.
 3. B. Stanković, Teorija funkcija kompleksne promenjive, Naučna knjiga, Beograd, 1972.
 4. Ž. Marković, Uvod u višu analizu II. Školska knjiga Zagreb, 1952.
 5. Lj. Jarnjak, A. Rašidagić-Finci, M. Vuković, Zbirka zadataka iz teorije funkcija kompleksne promjenjive, IP Svjetlost, Sarajevo, 1975.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Kompleksna analiza realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Ponedjeljkom 12-14  D-1
VJEŽBE  Ponedjeljkom 14-16  D-1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti tijekom studija mogu pristupiti polaganju 2 kolokvija koji pokrivaju cijelo gradivo. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. 

Da bi uspješno položio kolegij preko kolokvija/pismenog  ispita, student mora skupiti barem  50  bodova, pri čemu na kolokviju/pismenom ispitu može ostvariti maksimalno 100 bodova (1 postotak od ukupnog broja bodova na kolokviju/pismenom ispitu = 1 bod)a na zadaćama maksimalno 10 bodova. Na svakom pojedinom kolokviju student mora ostvariti barem 20% od ukupnog broja bodova s tog kolokvija. Sukladno tome određuju se sljedeći pragovi:

 • ocjena dovoljan (2): 50-65 bodova
 • ocjena dobar(3): 65-78 bodova
 • ocjena vrlo dobar(4): 78-90 bodova
 • ocjena izvrstan(5): 90 bodova i više.

Na pojedinoj zadaći koju je usmeno prezentirao student može ostvariti 0-5 bodova.

ZADAĆE

Svaki tjedan student će dobiti zadaće na vježbama i predavanju koje je dužan predati sljedeći tjedan u pismenom obliku. Zadaće se provjeravaju kontinuirano na predavanju i vježbama.

 

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. 

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente i pristupa mu se nakon položenog pismenog dijela ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

PRIMJERI KOLOKVIJA S PRETHODNIH GODINA

 

Kolokvij iz akademske 2016./2017.

 

Kolokviji iz akademske 2015./2016.

Kolokviji iz akademske 2014./2015.

 

Kolokviji iz akademske 2013./2014.

Kolokviji iz akademske 2012./2013.

Kolokviji iz akademske 2011./2012.

Kolokviji iz akademske 2009./2010.

 

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

NASTAVNI MATERIJALI

  VIDEO PREDAVANJA:

 VIDEO VJEŽBE:

ZADAĆE:

OBAVIJESTI

 
 • [21.3.2020.] Dragi studenti, s obzirom na izvanrednu situaciju i nepoznato vrijeme trajanja iste, pod nastavnim materijalima nalazit će se video materijali koji bi vam trebali olakšati shvaćanje gradiva (materijali će biti vidljivi registriranim korisnicima). Ukoliko bilo što ne bude jasno, molim vas da mi se javite, rado ću vam pomoći. Također, zbog novonastale situacije, od ovoga trenutka zadaće postaju obavezne i potrebno je riješiti  minimalno 40% svake zadaće. Molim vas da mi zadaće šaljete mailom, vlastitim rukopisom i u jednom pdf-u  (imate razne besplatne mobilne aplikacije skeniranja koje to omogućuju). Na zadaću se obavezno potpišite, a pošaljite ju sa naslovom:  DZ-KA-ImePrezimeStudenta. Molim vas da zadaće rješavate samostalno jer ukoliko se primijeti velika sličnost među zadaćama, te se zadaće neće priznati. Do ponedjeljka će biti objavljeni materijali za sljedeći tjedan kao i zadaća koju ste obavezni riješiti. Čuvajte se i budite glas razuma u svojoj okolini! 
 •  

   

   

   

  You are not authorised to post comments.

  Comments powered by CComment