Kompleksna analiza

M102 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kompleksna analiza  izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je predstaviti studentima klasičnu teoriju kompleksnih funkcija kompleksne varijable, te ih upoznati sa specifičnim svojstvima tih funkcija, uz naglašavanje bitnih razlika u odnosu na funkcije realnih varijabli.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv. prof. dr. sc. K. Burazin   Vrijeme konzultacija
ASISTENT Una Radojičić Vrijeme konzultacija
ASISTENT Ivana Crnjac  Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. . H. Kraljević, S. Kurepa, Matematička analiza 4/I, Funkcije kompleksne varijable, Tehnička knjiga
  Zagreb,1986.

 DODATNA LITERATURA

 1. I. Ivanšić, Funkcije kompleksne varijable. Laplaceova transformacija. Liber, Zagreb, 1978.
 2. A. Sveshnikov, A. Tikhonov, The theory of functions of a complex variable, Mir Publishers, Moscow, 1978.
 3. B. Stanković, Teorija funkcija kompleksne promenjive, Naučna knjiga, Beograd, 1972.
 4. Ž. Marković, Uvod u višu analizu II. Školska knjiga Zagreb, 1952.
 5. Lj. Jarnjak, A. Rašidagić-Finci, M. Vuković, Zbirka zadataka iz teorije funkcija kompleksne promjenjive, IP Svjetlost, Sarajevo, 1975.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Kompleksna analiza realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Srijedom 8-10  D-1
VJEŽBE - grupa A  Utorkom 14-16  D-1
VJEŽBE - grupa B  Srijedom 14-16  D-1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti tijekom studija mogu pristupiti polaganju 2 kolokvija koji pokrivaju cijelo gradivo. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. Da bi uspješno položio kolokvije student mora skupiti barem 40% od ukupnog broja bodova, točnije 80 bodova od ukupno 200, pri čemu na svakom pojedinom kolokviju mora ostvariti barem 20 bodova.

 

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. Da bi položio pismeni ispit student treba ostvariti barem 40 bodova od 100 mogućih.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente i pristupa mu se nakon položenog pismenog dijela ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

PRIMJERI KOLOKVIJA S PRETHODNIH GODINA

 

Kolokvij iz akademske 2016./2017.

 

Kolokviji iz akademske 2015./2016.

Kolokviji iz akademske 2014./2015.

 

Kolokviji iz akademske 2013./2014.

Kolokviji iz akademske 2012./2013.

Kolokviji iz akademske 2011./2012.

Kolokviji iz akademske 2009./2010.

 

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

NASTAVNI MATERIJALI

  

 

OBAVIJESTI

 • Rezultati pismenog ispita vidljivi su samo registriranim korisnicima. 
 • [4.2.2019.] Usmeni ispit održat će se u utorak, 12.2. u 8:30.
 • [24.9.2018.]
 • [21.9.2018.] Usmeni ispit održat će se u petak, 28.9. u 8:30h u dvorani D-1.
 • [11.9.2018.]PROMJENA TERMINA UVIDA: Ispiti se mogu pogledati sutra u 11:00.
 • [10.9.2018.] Usmeni ispit održat će se u petak u 9:30 u D-1.
 • [13.6.2018.] Termini usmenih ispita u ljetnom ispitnom roku: 29.6. i 13.7. u 8:30 u D-1.
 • [13.6.2018.] Raspored studenata za drugi kolokvij po predavaonicama: Studenti čije prezime počinje s A-J kolokvij će pisati u P1, studenti čije prezime počinje s K-Par u P2, Pav-S u P5 (P9) te Š-Ž u P3 (P36).
 • [4.6.2018.] Vježbe za grupu A održat će se sutra u 10:00-12:00 u P-2.
 • [17.5.2018.] Nadoknada vježbi za grupu B održat će se u utorak 22.5.2018. u 14h u P9. 
 • [6.5.2018.] Nadoknada vježbi za grupu B održat će se u utorak 8.5.2018. u 14h u P9. U srijedu 9.5.2018. neće se održati vježbe za grupu B. Termin nadoknade bit će naknadno objavljen.
 • [30.4.2018.] U srijedu 2.4.2018. neće se održati vježbe za grupu B. 
 • [25.4.2018.] Drugi kolokvij održat će se 15.6.2018. u 11:00 h.
 • [23.4.2018.] Raspored studentata po predavaonama: Studenti Integriranog preddiplomskog i diplomskog nastavničkog studija matematike i informatike s prezimenima A - I pišu u P11, I - Ž u P32. Studenti Preddiplomskog studija matematike s prezimenima A - R pišu u P1, S - Ž u P9.
 • [17.4.2018.] U tjednu 7.-11.5. neće se održati predavanja. Nadoknada predavanja održat će se 2.5. u 11:00 u P-1. 
 • [2.4.2018.] Vježbe za grupu A sutra će početi u 15:00h.
 • [29.3.2018.] Prvi kolokvij održat će se u ponedjeljak 23.4.2018. u 12h u P1 i P9. Raspored studenata po predavaonama bit će naknadno objavljen.
 • [6.3.2018.] U srijedu 7.3.2018. neće će održati predavanja iz Kompleksne analize.
 • [27.2.2018.] Ovaj tjedan će se vježbe za grupu A umjesto danas održati sutra u 14:00 u P9.
 

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment