Odjel za matematiku

 

 Primjene diferencijalnog i integralnog računa I

 M062 (1+2+0) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij  Primjene diferencijalnog i integralnog računa I  izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je upoznati studente s primjenama osnovnih pojmova i tehnika koje su obrađene u okviru predmeta Diferencijalni i Integralni račun. Razmatrat će se problemi koji se odnose na primjene u različitim područjima primjena kao što su fizika, ekonomija, biologija i kemija.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin  Srijedom u 11:00h
ASISTENT

dr. sc. Jelena Jankov

 Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.
 2. B. P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehniče nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
 3. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Primjene diferencijalnog i integralnog računa I realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 1 sat predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 14-15h D2
VJEŽBE

Srijeda, 15-17h

D2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 

NASTAVA NA DALJINU (2019./2020.)

Dragi studenti, zbog izvanredne situacije u kojoj smo se našli, predlažem novi koncept polaganja kolegija. Tijekom semestra dobit ćete četiri domaće zadaće. Prve dvije zadaće bit će vezane uz prvi dio gradiva te druge dvije vezane uz drugi dio gradiva (od ekstrema pa na dalje). Nadam se da ćete na taj način uspjeti redovito prolaziti kroz gradivo, a rok za predavanje zadaće bit će svaki put precizno definiran (predviđeno je da to bude barem 7 dana). Zadaci će biti različite težine (bodovi će biti naznačeni kraj svakog zadatka) i svaka zadaća će nositi 25 bodova što će u konačnici dati 100 bodova. Zadaće će zamjenjivati kolokvij, odnosno pismeni dio ispita i kako bi iz tog dijela ispita dobili pozitivnu ocjenu morate ostvariti barem 40% bodova iz prve dvije zadaće (barem 20 bodova od ukupno 50) te barem 40% bodova iz druge dvije zadaće (barem 20 bodova od ukupno 50). Zadaću trebate pisati na bijelom papiru te zatim rješenja skenirati/uslikati i pretvoriti u jedan pdf i poslati ga na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. otvoren za potrebe novonastale situacije. Naslov e-maila kao i naziv .pdf-a treba biti DZ-Prezime-Ime. Molim vas da tekst bude dobro vidljiv i jasno čitljiv te napišite na svakoj strani svoje ime i prezime. Molim vas da domaće  zadaće  rješavate  samostalno.  Svaki  pokušaj  prepisivanja podliježe odredbama Pravilnika o  stegovnoj  odgovornosti  studenata  Sveučilišta  Josipa  Jurja Strossmayera u Osijeku te će sukladno tome biti prijavljen.

Na kraju semestra bit će organiziran usmeni dio ispita (za sve studente) na kojem će vas se ispitivati rješenja zadaća koja ste slali (dakle, to neće biti usmeni uspit u klasičnom smislu, kako smo se i dogovorili na početku semestra)– očekuje se da dobro razumijete i znate samostalno rješiti zadatke koje ste rješili za zadaću i njima slične. Time ćete zapravo potvrditi ocjenu koju ste ostvarili rješavanjem zadaća. Naravno, moći ćete ako želite pokušati dobiti veću ocjenu, uz dodatno ispitivanje teorije/zadataka u tom slučaju. Nadam se da će situacija dozvoliti da usmeni dio ispita provedemo u klasičnom obliku, ali ukoliko to ne bude bilo moguće usmeni ćemo održati putem skypea.

Studenti koji ne polože ispit na ovaj način, ispit će polagati na klasičan način putem pismenog i usmenog dijela (za bolju ocjenu) u periodu u kojem to bude dopuštala epidemiološka situacija.

Slobodno me kontaktirajte vezano uz sva pitanja. Vjerujem da ćemo uz zajednički trud uspjeti što bolje podnijeti novonastalu situaciju – za to je bitna dvosmjerna komunikacija, pa vas pozivam da sve komentare/prijedloge/pitanja, pišete dolje u komentarima, ili se javite putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Hvala!

Bodovni pragovi za ocjene iz zadaća za vrijeme beskontakne nastave:

 • ocjena dovoljan (2): 40-59 bodova
 • ocjena dobar(3): 60-75 bodova
 • ocjena vrlo dobar(4): 76-89 bodova
 • ocjena izvrstan(5): 90 bodova i više.

 

PRAVILA KOJA SU VRIJEDILA ZA VRIJEME KONTAKTNE NASTAVE:

Studenti tijekom studija mogu pristupiti polaganju 2 kolokvija koji pokrivaju cijelo gradivo. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. 

Maksimalan broj bodova na pojedinom kolokviju određuje se kao zbroj bodova troje najboljih studenata, podijeljen s 3. Da bi uspješno položio kolegij preko kolokvija/pismenog  ispita, student mora skupiti barem  50  bodova, pri čemu na kolokviju/pismenom ispitu može ostvariti maksimalno 100 bodova (1 postotak od ukupnog broja bodova na kolokviju/pismenom ispitu = 1 bod)a na zadaćama maksimalno 10 bodova. Na svakom pojedinom kolokviju student mora ostvariti barem 20 bodova, neovisno o maksimalnom broju bodova na tom kolokviju. Sukladno tome određuju se sljedeći pragovi:

 • ocjena dovoljan (2): 50-65 bodova
 • ocjena dobar(3): 65-78 bodova
 • ocjena vrlo dobar(4): 78-90 bodova
 • ocjena izvrstan(5): 90 bodova i više.

Na pojedinoj zadaći koju je usmeno prezentirao student može ostvariti 0-5 bodova.

ZADAĆE

Svaki tjedan student će dobiti zadaće na vježbama i predavanju koje je dužan predati sljedeći tjedan u pismenom obliku. Zadaće se provjeravaju kontinuirano na predavanju i vježbama.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. 

NASTAVNI MATERIJALI

ODGOVORI NA PITANJA IZ KOMENTARA I AUDIO MATERIJALI (dostupno prijavljenim korisnicima)

ZADAĆE ZA VRIJEME NASTAVE NA DALJINU (dostupno prijavljenim korisnicima)

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

PRIMJERI KOLOKVIJA

 

OBAVIJESTI

 • [23.9.2020.] Studenti koji do sada nisu bili na upisu ocjene moraju to napraviti u četvrtak, 24.9., u 8h u D-1. Indeks se može poslati i po nekom od kolega.
 • [21.9.2020.] Pismeni ispit položila je  . Ispiti se mogu pogledati u utorak, 22.9., u 10h u kabinetu 19 na prvom katu. Upis ocjene održat će se u srijedu u 8h u D-7, u terminu usmenog ispita iz Funkcija više varijabli.
 • [7.9.2020.] Pismeni ispit održan 7.9. nitko nije položio. Studenti ispite mogu pogledati u srijedu, 9.9., u 10:30h u kabinetu 19 na prvom katu.
 • [4.9.2020.] Dodatni (treći) termin za usmeni ispit je 22.9. u 12:30h u D-7.
 • [2.9.2020.]  Studenti koji su položili kolegij, a nisu upisali ocjene u index, moraju to napraviti u petak, 4.9. u D-8 u 11:00h, ili na prvom roku usmenog ispita iz Funkcija više varijabli čiji će termin biti objavljen ovdje: https://www.mathos.unios.hr/index.php/30-homepage/odjel/nastava/kolegij/189-funkcije-vise-varijabli. Na upis se može poslati index po nekom od kolega.
 • [2.9.2020.] Budući da nema puno prijavljenih studenata, neće biti objavljen raspored po terminima nego će se usmeni ispit za sve održati u 11h.
 • [16.7.2020.] Termini usmenih ispita u jesenskom ispitnom roku: 24.8. u 10:30h u D-9 i 7.9. u 11h u D-9. Studenti koji su predavali zadaće i žele pristupiti usmenom ispitu trebaju prijaviti pismeni ispit na studomatu koji odgovara danom terminu usmenog ispita.
 • [8.7.2020.] Studenti koji su položili kolegij mogu doći na upis ocjene 15.7. u 8:30h u D-9. Uvjet za upis ocjene su položeni kolegiji Diferencijalni račun i Integralni račun.
 • [6.7.2020.] Raspored po terminima za usmeni ispit koji će se održati 8.7. u D-7 možete vidjeti ovdje.
 • [4.7.2020.] Podsjetnik: svi studenti koji žele pristupiti usmenom ispitu 8.7., trebaju prethodno poslati mail s naslovom IME_PREZIME_DATUM USMENOG, na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., do 5.7.
 • [15.6.2020.] Raspored studenata po terminima za usmeni ispit koji će se, kako je ranije dogovoreno, održati 17.6. možete vidjeti ovdje. Usmeni ispit održat će se u predavaonici D-8.
 • [10.6.2020.] Dragi studenti, konačni rezultati zadaća nalaze se   Ako imate pitanja vezano za zadaću možete se javiti danas i sutra na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ukoliko želite pristupiti usmenom ispitu trebate prethodno poslati mail s naslovom IME_PREZIME_DATUM USMENOG, na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., i to za prvi rok do 14.6., a za drugi rok do 5.7. Ovisno o broju prijavljenih napravit ću precizan raspored u kojem terminu će biti usmeni za pojedinog studenta. Ukoliko neko od studenata u navedenom terminu ima neki drugi pismeni/usmeni ispit, moguća je zamjena termina. Zadaće vrijede 2 izlaska na usmeni ispit. Molim vas da se za sva pitanja oko usmenog, ako ih imate, javite dolje u komentarima. Hvala!
 • [27.5.2020.] Dragi studenti, molim vas da u okviru današnjeg predavanja prođete lekciju 2.4 Primjene u medicini, str.116.-str.120., te riješite zadatke obrađene u skripti. Gore u ODGOVORI NA PITANJA IZ KOMENTARA I AUDIO MATERIJALI postavljen je audio koji prati predavanje, i u kojem sam objasnila kako će izgledati usmeni ispit. Zadaća koju trebate predati do 7.6.2020. nalazi se ovdje: pdf.
 • [26.5.2020.] Rezultati treće zadaće: Gore u "ZADAĆE ZA VRIJEME NASTAVE NA DALJINU" stavila sam rješenja treće zadaće, svakako ih pogledajte pa će vam biti jasnije gdje ste pogriješili. Ako imate pitanja vezano za zadaću možete se javiti danas i sutra na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 • [21.5.2020.] Termini usmenih ispita u ljetnom ispitnom roku: 17.6. i 8.7. Točno vrijeme i predavaonice bit će definirani nekoliko dana prije usmenog.
 • [20.5.2020.] Dragi studenti, molim vas da u okviru današnjeg predavanja prođete lekcije "Rad sile" i "Momenti i težište", str.107.-str.115., te riješite zadatke obrađene u skripti. Gore u ODGOVORI NA PITANJA IZ KOMENTARA I AUDIO MATERIJALI postavljen je audio koji prati predavanje. Kao što sam rekla i na snimci, sljedeći tjedan imamo zadnje predavanje iz PDIR1 i dobit ćete zadnju zadaću.
 • [12.5.2020.] Dragi studenti, molim vas da u okviru sutrašnjeg predavanja prođete lekcije "Duljina luka krivulje" i "Površina rotacijske plohe", str.89.-str.93. (teorijski dio, primjeri su posebno važni) i zadatke 2.8, 2.12, te zadatak iz pdf-a koji prati Audio 2. Ostale zadatke iz ove lekcije pokušajte riješiti za vježbu. Gore u ODGOVORI NA PITANJA IZ KOMENTARA I AUDIO MATERIJALI bit će postavljen audio koji prati predavanje (danas do kraja dana).
 • [6.5.2020.] Dragi studenti, molim vas da u okviru današnjeg predavanja prođete lekcije "Volumen tijela kojemu je poznata površina poprečnih presjeka" i "Volumen rotacijskog tijela", str.83.-str.89. (teorijski dio) i zadatke 2.4 i 2.6. Gore u ODGOVORI NA PITANJA IZ KOMENTARA I AUDIO MATERIJALI postavljen je audio koji prati današnje predavanje.  Zadaća koju trebate predati do 20.5.2020. nalazi se ovdje: pdf. Molim vas da prilikom predaje zadaće zadatke poslažete redom u pdf (1. zadatak, 2.zadatak, itd), i da se potpišete na svaki papir.
 • [4.5.2020.] Rezultati druge zadaće: Gore u "ZADAĆE ZA VRIJEME NASTAVE NA DALJINU" stavila sam rješenja druge zadaće, svakako ih pogledajte pa će vam biti jasnije gdje ste pogriješili. Ako imate pitanja vezano za zadaću možete se javiti danas i sutra na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Studenti koji imaju manje od 20 bodova iz prve 2 zadaće moraju pristupiti pismenom ispitu (prema pravilima objavljenima gore na stranici), njihova imena su označena crvenom bojom u tablici.
 • [28.4.2020.] Dragi studenti,  hvala svima na predanim zadaćama. Molim vas da u okviru sutrašnjeg predavanja prođete lekciju 2.1 iz skripte, str. 81.-str. 83. (teorijski dio, samo do naslova "Volumen tijela kojemu je poznata površina poprečnih presjeka", to ne!), i zadatke 2.1 i 2.3. Ako bude potrebe za snimljenim materijalima, molim vas da mi javite u komentarima ili putem e-maila.
 • [22.4.2020.] Dragi studenti, molim vas da u okviru današnjeg predavanja prođete lekciju 1.7 Primjene ekstrema funkcije jedne varijable iz skripte, str.67.-69. (teorijski dio) i zadatke 1.85, 1.86, 1.88, 1.89, 1.91, 1.93, 1.94 i dodatni zadatak. Gore u ODGOVORI NA PITANJA IZ KOMENTARA I AUDIO MATERIJALI postavljen je audio koji prati današnje predavanje (Audio2), kao i Audio1 u kojem je objašnjena oskulacijska ravnina i jedan pojam iz zadatka za zadaću.
 • [21.4.2020.] Zbog molbe studenata, novi rok za predaju druge zadaće  je 26.4. (zadaću možete predati i taj dan).
 • [14.4.2020.] Dragi studenti, molim vas da u okviru sutrašnjeg predavanja prođete pdf za 15.4.2020., koji se nalazi gore u "ODGOVORI NA PITANJA IZ KOMENTARA I AUDIO MATERIJALI", te Audio 1 i Audio 2, gdje su pojašnjeni zadaci iz tog pdf-a. Tu je napravljeno ponavljanje gradiva koje ulazi u drugu zadaću. Zadaća koju trebate predati do 24.4.2020. nalazi se ovdje: pdf. Molim vas da prilikom predaje zadaće zadatke poslažete redom u pdf (1. zadatak, 2.zadatak, itd).
 • [8.4.2020.] Dragi studenti, molim vas da u okviru današnjeg predavanja prođete lekcije 1.6.1, 1.6.2 i 1.6.3 iz skripte, str. 54.-59., teorijski dio i zadatke: 1.67, 1.68, 1.70, 1.71, 1.73, 1.74 i 1.75. Sljedeći tjedan dobit ćete audio predavanje/vježbe gdje ćemo napraviti preostale zadatke do kraja lekcije, te ponoviti najbitnije vezano za dio gradiva koji ulazi u drugu zadaću, koju ćete dobiti sljedeću srijedu, 15.4. Slobodno se javljajte s pitanjima/komentarima kao i do sada. Kao što sam već ranije rekla, moguće su i konzultacije preko skypea ako bi vam tako bilo lakše.
 • [1.4.2020.] Dragi studenti, molim vas da u okviru današnjeg predavanja prođete lekciju 1.6 iz skripte, ali samo ovo ovdje navedeno: Derivacija vektorske funkcije i primjene, str.49.-54., dakle do Zakrivljenosti krivulje (to ne!), to je teorijski dio, primjeri su uvijek posebno važni, i zadatke: 1.61, 1.63, 1.65. Ostale zadatke pokušajte napraviti za vježbu (osim zadatka 1.66). Zbog interesa studenata, danas ili sutra postavit ću audio zapis za gradivo od prošlog puta. Sljedeću zadaću dobit ćete okvirno za 2 tjedna. Do tada se slobodno javljajte s pitanjima/komentarima kao i do sada, budite marljivi, i pazite na svoje zdravlje.
 • [25.3.2020.] Dragi studenti, molim vas da u okviru današnjeg predavanja prođete lekciju 1.5 iz skripte: Derivacija implicitno, parametarski i polarno zadane funkcije, str.36.-44. (teorijski dio) i riješite zadatke 1.49a), 1.50, 1.52b), 1.54, 1.58, 1.59, 1.60a). Poželjno je da pokušate riješiti i ostale zadatke iz skripte vezane za tu lekciju, za vašu vježbu. Slobodno se javite ako imate bilo kakvih pitanja. Zadaća koju trebate predati do sljedećeg predavanja nalazi se ovdje: pdf - ona uključuje zadatke iz gradiva koje smo do sada obradili, budući da zamjenjuje pismeni dio ispita. Zadatak napisan zelenom bojom je malo teži zadatak (za bolju ocjenu), jedan takav bit će istaknut u svakoj zadaći. Upute o predaji zadaće i ostala pravila nalaze se iznad pod "Pravila polaganja ispita".
 • [21.3.2020.] Dragi studenti, očekujemo da će se "pravila" vezana za održavanje nastave i vrednovanje znanja dinamično mijenjati i prilagođavati sukladno tome kakve upute budemo dobivali vezano za pandemiju. Stoga vas molim za razumijevanje po tom pitanju. Budući da se iz trenutne perspektive ne vidi kraj nastave na daljinu, od sljedećeg predavanja pa nadalje domaće zadaće su obavezne te studenti koji ih ne budu pisali neće moći položiti kolegij. Molim vas da ih šaljete u jednom pdf dokumentu - možete koristiti online alate - npr. "merge files into one", gdje možete spojiti više uslikanih/skeniranih slika, da tekst bude jasno čitljiv (obična olovka nije preporučljiva za pisanje), te napišite na svakoj strani svoje ime i prezime. Dakle, prvu obaveznu zadaću dobit ćete u srijedu, i očekivat će se da ju predate do sljedećeg predavanja. Pokušat ćemo čim prije osmisliti sustav vrednovanja znanja (trenutno ga razmatramo na razini Odjela) te vas o tome informirati. Molim vas da budete aktivni i učite redovito, te se nemojte ustručavati javiti ako imate bilo kakvih pitanja/prijedloga - možemo eventualno organizirati i konzultacije preko skypea ili na neki drugi način, ako bi vam tako bilo lakše nego preko maila.
 • [16.3.2020.] Dragi studenti, budući da se zbog izvanredne situacije 18.3. neće uživo održati predavanje i vježbe iz PDIR1, molim vas da prođete lekciju 1.4 Eksponencijalni rast i pad, od strane 29.-35.u skripti, teorijski dio, i riješite zadatke 1.38, 1.39, 1.41, 1.43, 1.45, 1.48. Zadaća koju trebate predati na sljedećem kontaktnom predavanju nalazi se ovdje.  Ako budete imali bilo kakvih pitanja ili poteškoća slobodno se javite u komentarima ispod ili putem e-maila.
 • [2.6.2016.] Dodatna literatura u kojoj studenti mogu pronaći zadatke za vježbu je "Riješeni zadaci više matematike 2", Boris Apsen. Knjiga se može posuditi u knjižnici Odjela za matematiku.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment