Matematički alati

I027 (1+2+0) - 4 ECTS boda

OSNOVNE INFORMACIJE

picPredmet Matematički alati izvodi se u zimskom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Cilj kolegija je studente upoznati i osposobiti za rad s modernim alatima za matematičke izračune i ilustracije (Mathematica i MATLAB) te standardnim sustavom za pisanje stručnih i znanstvenih dokumenata LaTeX. Tijekom nastave će se izrađivati primjeri iz različitih područja matematike, fizike, ekonomije i inženjerstva.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
NOSITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić petkom 9:00 - 11:00
     

 

OSNOVNA LITERATURA

Originalni priručnici za korištene softverske alate. Sadržaji dostupni na web stranicama:
 1. Mathematica: Wolfram Research
 2. MATLAB: The MathWorks
 3. LaTeX: Ne baš tako kratak uvod u TeX i LaTeX2e
Dopunska literatura:
 1. LaTeX – A document preparation system
 2. TeX Resources on the Web

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Kroz predavanja i vježbe obrađuju se matematički alati s naglaskom na pisanje jednostavnih programa i matematičkih tekstova. Izvedbeni program kolegija Matematički alati realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 1 sat predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

Studenti vježbe pohađaju po grupama:

 • grupa A: studenti s prezimenima od A do K
 • grupa B: studenti s prezimenima od L do Ž
 TERMINPREDAVAONICA
Grupa A Četvrtkom, 9:00-12:00 h RP-2
Grupa B Petkom, 12:00-15:00 h RP-2
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. Na kolokviju i pismenom ispitu je potrebno ostvariti najmanje 12 bodova iz LaTeX-a, 12 bodova iz Mathematica-e i 5 bodova iz MATLAB-a. Ukupno je potrebno ostvariti najmanje 45 bodova.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. Na pismenom ispitu je potrebno ostvariti najmanje 12 bodova iz LaTeX-a, 12 bodova iz Mathematica-e i 5 bodova iz MATLAB-a te ukupno najmanje 45 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

(vidljivi samo registriranim korisnicima)

 

 

OBAVIJESTI

 

[18.2.2019.] Pismeni ispit održan 15.2.2019. nitko nije položio.

 

 

 

2. kolokvij iz Matematičkih alata pisat će se u ponedjeljak, 21.1.2019. prema sljedećem rasporedu:

 • 8.00-9:30, RP2 - Studenti čije prezime počinje slovima A-J
 • 8.00-9:30, RP3 - Studenti čije prezime počinje slovima K-R
 • 9:30-10:00, RP2 - Studenti čije prezime počinje slovima S-Ž

Na kolokviju je potrebno ostvariti najmanje 12 bodova iz Mathematica-e i 5 bodova iz Matlab-a

 

1. kolokvij iz Matematičkih alata pisat će se u ponedjeljak, 26.11.2018. u 9h prema sljedećem rasporedu:

 • studenti čija prezimena počinju slovima A - I, RP-1
 • studenti čija prezimena počinju slovima J - N, RP-2
 • studenti čija prezimena počinju slovima NJ - Ž, RP-3

Na kolokviju je dozvoljeno korištenje priručnika Ne baš tako kratak uvod u TeX i LaTeX2e te  osnovnog LaTeX dokumenta

Logo

Na kolokviju je potrebno postići najmanje 30% ukupnog broja bodova. 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment